Phrasal verbs คืออะไร สรุปหลักการใช้ phrasal verbs

Phrasal verbs คืออะไร?

Phrasal Verbs คือ กริยารูปแบบหนึ่ง ที่ประกอบด้วยคำกริยาหลัก ที่มีคำอื่นๆ อย่าง คำบุพบท (preposition) หรือ คำกริยาวิเศษณ์ (adverb) หรือ ทั้งสอง ตามหลัง เป็น multi word verbs (two-word phrasal verbs หรือ three-word phrasal verbs) ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วอาจมีความหมายเปลี่ยนไปจากเดิมได้ (preposition บางคำเมื่อใช้ตามหลัง verb บางคำจะทำหน้าที่เป็น adverb หรืออาจเรียกตามหน้าที่ของมันว่า “adverbial particle” หรือ “particle” ก็ได้นะคะ – ดูเรื่อง Adverbial particle (adverb particle) ต่างจาก preposition อย่างไร)

เรามักใช้คำกริยา (verbs) กับคำต่างๆ เหล่านี้ in, out, on, off, up, down, away, back, by, through, about, along, over, forward, round/around อย่างเช่น look out, get on, take off, run away, etc. คำที่เป็น multi word verbs เหล่านี้คือ phrasal verbs (กริยาวลี) นั่นเอง

หลักการใช้ phrasal verbs

เรามักใช้ in, out, on, off, up, down, etc. ดังกล่าวข้างต้น กับ กริยาที่เป็นการเคลื่อนไหว หรือ verbs of movement อย่างเช่น

Where did you get on this bus?
คุณขึ้นรถบัสคันนี้จากที่ไหน?

Please drive off after your child has left the car.
โปรดขับรถออกไปหลังจากที่ลูกของคุณออกจากรถแล้ว

I’ll go out and buy cookies.
ฉันจะออกไปซื้อคุกกี้

You must come back before nine o’clock.
คุณต้องกลับมาก่อนเก้าโมง

หมายเหตุ : ประโยคข้างบน มี verb + prepositon ที่ถือว่าเป็น prepositional verb ได้ด้วยเพราะเมื่อ verb รวมกับ preposition แล้วความหมายของมันยังไม่เปลี่ยนไปหรือเปลี่ยนไปไม่มากนัก โดย preposition จะช่วยขยายความให้ verb (บางตำราจัดให้ prepositional verbs เป็น phrasal verbs รูปแบบหนึ่ง แต่บางตำราก็บอกว่า phrasal verbs เป็นคำที่ความหมายของมันเปลี่ยนไปจากเดิม เพื่อนๆ ไม่ต้องพยายามท่องจำหรือแยกแยะหรอกนะคะ ว่าคำไหนเป็น phrasal verb หรือ คำไหนเป็น prepositional verb แค่ทำความเข้าใจความหมายของคำและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องก็พอค่ะ)

แต่บ่อยครั้งที่ คำกริยาเมื่อรวมกับคำต่างๆ ข้างต้น แล้วทำให้ความหมายเดิมของมันเปลี่ยนไป อย่างเช่น

This car is going to break down.
รถคันนี้กำลังจะพัง

Toil and worry caused his health to break down.
ความเหนื่อยล้าและความกังวลทำให้สุขภาพของเขาเสี่อมโทรม

He broke up with his girlfriend yesterday.
เขาเลิกกับแฟนเมื่อวานนี้

He is quite selfish, and a little bit vain. He isn’t easy to get on with.
เขาค่อนข้างเห็นแก่ตัวและหยิ่งยะโส ไม่ง่ายที่จะผูกมิตรด้วย

How was the exam? How did you get on?
การสอบเป็นอย่างไรบ้าง คุณตอบได้ยังไง

These noises get on nerves.
เสียงอึกทึกเหล่านี้มันทำให้ประสาทกิน

บางครั้ง phrasal verb ยังตามด้วย preposition อีกหนึ่งคำ เป็น three-word phrasal verb อย่างเช่น

Why did you run away from a problem?
ทำไมคุณเลี่ยงการเผชิญกับปัญหา (หรือหนีปัญหา)

Don’t walk so fast! I can’t keep up with you.
อย่าเดินเร็วนักฉันตามเธอไม่ทัน

He look up at the ceiling.
เขาเงยหน้าขึ้นมองเพดาน

จากตัวอย่างที่ผ่านมาจะเห็นว่า เราอาจใช้ phrasal verb โดยมีกรรม (object) มารองรับหรือไม่มีก็ได้

Phrasal verbs แบบ separable verbs คือ กริยาวลีที่สามารถแยก verb กับ preposition/adverb ได้ มักจะต้องมี object มารองรับโดยสามารถวางอยู่ในประโยคได้สองตำแหน่ง ในแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

I turned on the light. หรือ I turned the light on.

Don’t throw away this box. หรือ Don’t throw this box away.

แต่ถ้า object เป็นคำสรรพนาม(pronoun) อย่างเช่น him, her, us, them, etc. จะต้องวางอยู่หน้า preposition/adverb เสมอ เช่น

Don’t throw it away. ไม่ใช่ Don’t throw away it.

ถ้า object เป็นกลุ่มคำยาวๆ จะต้องวางไว้หลัง phrasal verb เสมอ เช่น

Tanggwa put on a beautiful white hat.

Phrasal verbs แบบ inseparable verbs คือ กริยาวลีที่ไม่สามารถแยก verb กับ preposition/adverb ออกจากกันได้ ดังนั้นถ้ามี object มารองรับจะต้องวางไว้หลังกริยาวลีเสมอ อย่างเช่น call on, check in, check out, check out of, drop by, drop out, get along with, look after, run into, etc. ตัวอย่างประโยคเช่น

What time did she check out of the hotel?
เธอเช็คเอ้าท์ออกโรงแรมกี่โมง

What’s all that noise? What’s going on?
เสียงทั้งหมดนั้นคืออะไร? เกิดอะไรขึ้น?

This magazine helps me to keep up with what’s happening in the world.
นิตยสารนี้ช่วยให้ฉันตามทันสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้

*** ดูเรื่อง
คำกริยาวลี multi-word verbs (two-word verbs, three-word verbs)
Separable and Inseparable Phrasal Verbs คำศัพท์ ความหมาย ตัวอย่าง
Transitive/Intransitive Phrasal Verbs and Objects กริยาวลีและกรรม
แบบฝึกหัด phrasal verbs พร้อมเฉลย

*** ดูเรื่องที่เกี่ยวข้อง การใช้ verb + preposition คำศัพท์ ความหมาย ตัวอย่างประโยค

ยังมี phrasal verbs อีกจำนวนมากมายหลายคำที่เราต้องทำความเข้าใจความหมายและการนำเอาไปใช้ให้ถูกต้อง ซึ่งเราจะได้พูดถึงเพิ่มเติมในตอนต่อๆ ไป ยังไงก็ฝากเพื่อนๆ ติดตามอ่านกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

26 thoughts on “Phrasal verbs คืออะไร สรุปหลักการใช้ phrasal verbs

Comments are closed.