Phrasal verbs; put down, put down as/for/to ตัวอย่างประโยค คำแปล

การใช้ Phrasal verbs; put down, put down as, put down for, put down to ใช้ในความหมายที่หลากหลาย อย่างเช่น วางลง, วางเงินดาวน์, จดบันทึก, วางสายโทรศัพท์, ทำให้ต่ำลง, ยับยั้งหรือสั่งให้หยุด, เป็นต้น เรามาดูตัวอย่างประโยค พร้อมคำแปลความหมายของ phrasal verbs; put down, put down as, put down for, put down to กันนะคะ

Phrasal verbs with PUT
put across | put aside | put away | put back | put by | put down | put forward
put in / put in for | put off | put on | put out | put over | put past | put through
put to | put together | put towards | put up / put up to / put up with

Put (something/baby) down = วางลง

I stopped writing and put down my pen.
ฉันหยุดเขียนแล้ววางปากกาลง
I had just put my baby down when you rang. So now she’s crying again.
ฉันเพิ่งวางลูกลงตอนคุณโทรมา แล้วตอนนี้เธอก็ร้องอีกแล้ว

Put down = จดบันทึก

I have to put down your new address.
ฉันต้องจดที่อยู่ใหม่ของเธอเอาไว้แล้ว
I always put down good experiences in my diary.
ฉันมักจะจดบันทึกประสบการณืดีๆ ไว้ในไดอารี่ของฉันเสมอ
I didn’t put down that I had postgraduate degree.
ฉันไม่ได้ระบุไว้ว่าฉันได้ปริญญาโท

Put down = จดลงบัญชี

I’ve put myself down for the new Spanish conversation course.
ฉันได้ลงชื่อเข้าเรียนหลักสูตรใหม่การสนทนาภาษาสเปน

Put down = ตำหนิ, ดูถูก, ดูหมิ่นดูแคลน, สบประมาท, ทำให้รู้สึกต่ำต้อย (คำไม่เป็นทางการ)

They frequently put down their little sister for walking slowly.
พวกต่อว่าน้องสาวตัวน้อยบ่อยๆ เรื่องการเดินชักช้า

Put down = วางมัดจำ, วางดาวน์ (สิ่งของ เช่น บ้าน, รถ)

They put down a deposit on the goods.
พวกเขาวางมัดจำค่าสินค้า
We’ve put down a 50,000 Baht deposit on the house.
เราวางเงินดาวน์บ้านไว้ห้าหมื่นบาท

Put down =  หยุด, ยับยั้ง, ระงับ

They had to call the police in order to put down the riot.
พวกเขาต้องโทรเรียกตำรวจเพื่อปราบจลาจล
The riot was soon put down by the police.
การจราจลถูกยับยั้งอย่างรวดเร็วโดยตำรวจ

Put down = ทำให้ตาย (มักใช้กับสัตว์เช่น หมา, แมว)

The farmer had put down some rat poison.
ชาวนาได้วางยาเบื่อหนูบางส่วน
The dog was in so much pain, they had to put it down.
สุนัขนั้นเจ็บปวดทรมานมาก พวกเขาต้องช่วยให้มันตายอย่างสงบ

Put down = ตัดสาย, วางสาย (โทรศัพท์)

Don’t put the phone down. I want a quick word with him,too.
อย่าเพิ่งวางสายโทรศัพท์นะ ฉันจะคุยกันเขาอีกหน่อยนึง
I said goodbye and put down the telephone.
ฉันกล่าวคำลาแล้ววางสายโทรศัพท์

Put down = ทำให้ต่ำลง (ราคา, ภาษี)

Huawei are putting smartphone down in what could be the start of a price war.
กลุ่มบริษัทหัวเหว่ยกำลังกดราคาสมาร์ทโฟนให้ต่ำลงซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามราคา

Put down = ทำให้อวัยวะบางส่วนต่ำลง, ก้มลง

I feel a little woozy. I think I just need to put my head down for a few minutes.
ฉันรู้สึกวิงเวียนนิดหน่อย ฉันคิดว่าน่าจะต้องฟุปหลับสักครู่ (ฟุบหัวลงบนโต๊ะ)

Put down = (เครื่องบิน) แล่นลง

The pilot managed to put down in a nearby farm field.
นักบินควบคุมเครื่องลงบริเวณทุ่งหญ้าในฟาร์มใกล้เคียง

Put down = ปล่อยลงจากรถ [คำคล้ายกันคือ alight from]

The taxi put him down outside the hotel.
แท็กซี่ปล่อยเขาลงด้านนอกโรงแรม

Put down as = สันนิษฐาน, คาดเดา, พิจารณาว่าเป็น (คนอย่างไร)

I put him down as ignorant, but then discovered he is, in fact, a university professor!
ฉันคิดว่าเขาไม่รู้หนังสือ แต่แล้วก็พบว่าจริงๆ แล้วเขาเป็นถึงศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย!

Put down for = ลงชื่อ (ใครบางคน) ว่าให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือในบางสิ่ง, ลงชื่อว่าเต็มใจจะจ่าย (จำนวนเท่าใด)

Put me down for one of the drivers.
ใส่ชื่อฉันไว้เป็นคนขับรถอีกคนละกัน (ฉันจะช่วยขับรถด้วยอีกคน)

Put down to = ระบุสาเหตุของสถานการณ์

They put the high crime rate down to the high unemployment.
พวกเขาระบุว่าอัตราการเกิดอาชญากรรมสูงมาจากการว่างงานจำนวนมาก

ทดสอบความเข้าใจ — แบบฝึกหัด Phrasal Verbs PUT พร้อมเฉลย และคำแปลอธิบายความหมายศัพท์

ดูเรื่องที่เกี่ยวข้อง

Phrasal verbs with PUT
put across | put aside | put away | put back | put by | put down | put forward
put in / put in for | put off | put on | put out | put over | put past | put through
put to | put together | put towards | put up / put up to / put up with

Phrasal verbs ของ PUT มีอะไรบ้าง
หลักการใช้ phrasal verbs

One thought on “Phrasal verbs; put down, put down as/for/to ตัวอย่างประโยค คำแปล

Comments are closed.