การใช้ phrasal verb; put off ตัวอย่างประโยค คำแปล ความหมาย

การใช้ Phrasal verb; put off ใช้ในความหมายที่หลากหลาย อย่างเช่น ถอด (เสื้อผ้า) ออก, เอาออกไป, เลื่อนออกไป, รบกวนให้วอกแวก, (เรือ) ออกเดินทาง, เป็นต้น เรามาดูตัวอย่างประโยค พร้อมคำแปลความหมายของ phrasal verb; put off กันนะคะ

Phrasal verbs with PUT
put across | put aside | put away | put back | put by | put down | put forward
put in / put in for | put off | put on | put out | put over | put past | put through
put to | put together | put towards | put up / put up to / put up with

Put off = ถอดออก (เสื้อผ้า)

You should put off your coat on.
คุณควรถอดเสื้อโค้ทของคุณ

Put off = เลื่อนออกไป (ผัดวันประกันพรุ่ง)

Don’t put off your homework to the last minute.
อย่าเลื่อนทำการบ้านไปจนถึงนาทีสุดท้าย
Never put off until tomorrow what you can do today.
อย่ารีรอจนถึงวันพรุ่งนี้ในสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในวันนี้
Pranee put off going to the dentist’s.
ปราณีรีรอที่จะไปหาหมอฟัน

Put off = เลื่อนออกไป (ทำให้ล่าช้ากว่ากำหนด)

The storm put the game off by a week.
พายุทำให้การแข่งขันเลื่อนออกไปอีกอาทิตย์
The match has been put off until tomorrow because of bad weather.
การแข่งขันถูกเลื่อนออกไปจนถึงวันพรุ่งนี้เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้าย

Put off = เลื่อน (วันหรือเวลา)

You have to put off your departure for Australia till next week.
คุณต้องเลื่อนการเดินทางไปออสเตรเลียออกไปจนถึงสัปดาห์หน้า
The party has been put off until next Tuesday.
งานปาร์ตี้ถูกเลื่อนออกไปจนถึงวันอังคารหน้า

Put off = รบกวน (ทำให้วอกแวก)

Please be quiet. I’m trying to concentrate and you’re putting me off.
กรุณาเงียบหน่อย ฉันพยายามที่จะมีสมาธิและคุณกำลังจะพาฉันวอกแวก
People are put off by her strident voice.
ผู้คนต่างพากันถูกรบกวนด้วยเสียงแหลมของเธอ

Put off = ทำให้ท้อ, ทำให้เลิกชอบ

Almost drowning put him off swimming.
การเกือบจะจมน้ำตาย ทำให้เขาออกห่างการว่ายน้ำ
The bad weather put us off from trying to climb the mountain.
อากาศเลวร้ายทำให้เราต้องถอนตัวจากการพยายามปีนเขา
The sight of the blood put me off my food for the rest of the day.
การได้เห็นเลือดทำให้ฉันไม่แตะอาหารเลยตลอดทั้งวัน

Put off = ทำให้ท้อจากการทำงาน

Some students are put off studying his work because of the ornate language of the poetry.
นักเรียนบางคนท้อกับการศึกษางานของเขาเพราะความยุ่งยากในภาษาที่สละสลวยของบทกวี

Put off = (เรือ) เริ่มเดินทาง [คำคล้ายกันคือ put forth]

We put off from the quay.
เราเริ่มเคลื่อนออกจากท่าเรือ
The ship put off to sea.
เรือเริ่มออกเดินทางสู่ทะเล

Put off = แก้ตัว (เพื่อเลี่ยงหน้าที่, ภาระ)

I’m not going to be put off with that excuse.
ฉันไม่ได้จะมาแก้ตัวด้วยคำขอโทษนั้นหรอกนะ

Put somoeone off  = พาตัวออกไป

The captain ordered that the unruly passengers be put off the ship at the next port.
กัปตันสั่งว่าผู้โดยสารที่ไม่ทำตามกฏต้องออกจากเรือที่ท่าเรือถัดไป
I hate to keep putting you off, but we are not ready to deal with you yet.
ฉันเกลียดที่จะต้องเชิญคุณออกไป แต่เรายังไม่พร้อมที่จะเจรจากับคุณจริงๆ

ทดสอบความเข้าใจ — แบบฝึกหัด Phrasal Verbs PUT พร้อมเฉลย และคำแปลอธิบายความหมายศัพท์

ดูเรื่องที่เกี่ยวข้อง

Phrasal verbs with PUT
put across | put aside | put away | put back | put by | put down | put forward
put in / put in for | put off | put on | put out | put over | put past | put through
put to | put together | put towards | put up / put up to / put up with

Phrasal verbs ของ PUT มีอะไรบ้าง
หลักการใช้ phrasal verbs