Category Archives: วิทยาศาสตร์

ความหมาย ความสำคัญ ความสัมพันธ์ ในเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์

สงสัยในเรื่องเกี่ยวกับแรงลัพธ์กันบ้างไหม แรงลัพธ์คืออะไร

เมื่อสองวันก่อนแตงกวาได้มาถามเรื่องที่เค้าไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับ “แรงลัพธ์” ในวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5 เมื่อได้เปิดดูหนังสือ วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5 ก็พบว่ามีคำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของแรงลัพธ์เอาไว้มากพอสมควร แต่ไม่ได้บอกตรงๆว่าแรงลัพธ์คืออะไรมีความหมายว่าอย่างไร คงเป็นเพราะท่านผู้เขียนมีจุดประสงค์ที่จะให้ เพื่อนๆ เด็กๆ ได้ใช้ความคิดและเหตุผลหาความหมายของ “แรงลัพธ์” กันนั่นเอง

เพื่อนๆ เด็กๆ หลายคนคงมีความสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับว่าแรงลัพธ์คืออะไร อยู่เหมือนกันใช่ไหมคะ เพื่อให้ เพื่อนๆ เด็กๆ เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงอยากจะอธิบายเรื่องแรงลัพธ์เพิ่มเติมให้ทำความเข้าใจอย่างง่ายๆดังนี้ค่ะ Continue reading สงสัยในเรื่องเกี่ยวกับแรงลัพธ์กันบ้างไหม แรงลัพธ์คืออะไร