Modal Verbs-การใช้ Will Would Shall Should Ought to ตัวอย่างประโยค

Modal Verbs; Will, Would, Shall, Should, Ought to เป็นกริยาช่วยที่มีความหมายในตัวเอง นอกจากมันจะใช้ในความหมายว่า “จะ” แล้วยังมีการใช้งานแบบอื่นๆ ที่หลากหลาย เรามาดูความหมายและวิธีการใช้ Will, Would, Shall, Should, Ought to แบบต่างๆ พร้อมตัวอย่างประโยคและคำแปลไปพร้อมกันเลยนะคะ

การใช้ Will/Would

Will เขียนแบบย่อได้เป็น -‘ll เช่น I’ll = I will / we’ll = we will
รูปปฏิเสธของ will คือ will not เขียนแบบย่อได้เป็น won’t

Would เขียนแบบย่อได้เป็น -‘d เช่น I’d = I would / we’d = we would
รูปปฏิเสธของ would คือ would not เขียนแบบย่อได้เป็น wouldn’t

Will

เราใช้ will เพื่อบอกสิ่งที่เราเชื่อว่าหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ตัวอย่างประโยคเช่น

Tanggwa will be in her office. (ปัจจุบันจนถึงอนาคต)
แตงกวาจะยังคงอยู่ในสำนักงานของเธอ
We’ll be late. (อนาคต)
เราอาจจะสาย
We will have to take the train. (อนาคต)
เราจะต้องขึ้นรถไฟ
I will visit Sydney next month. (อนาคต)
ฉันจะไปที่ซิดนีย์ในอาทิตย์หน้า

เราใช้ will เพื่อพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการหรืออยากจะทำหรือเต็มใจจะทำ ตัวอย่างประโยคเช่น

We’ll see you tomorrow.
พวกเราจะไปหาเธอวันพรุ่งนี้
Perhaps Dad will lend me the car.
บางทีพ่ออาจจะให้ฉันยืมรถก็ได้
We’ll get up early every morning and have a quick breakfast then we’ll go across the road to the beach.
เราจะตื่นกันแต่เช้าทุกวันแล้วทานอาหารเช้ากันเร็วๆ จากนั้นก็จะข้ามถนนไปชายหาดกัน

เราใช้ will เพื่อขอร้อง หรือร้องขอบางสิ่ง ตัวอย่างประโยคเช่น

Will you carry this for me, please?
คุณจะช่วยถือมันให้ฉันได้ไหม?
Will you please be quiet?
คุณจะเงียบหน่อยได้มั๊ย?

เราใช้ will เพื่อให้คำมั่นสัญญา, ให้ข้อเสนอ ตัวอย่างประโยคเช่น

I’ll give you a lift home after the party.
ฉันจะไปส่งเธอที่บ้านหลังงานเลี้ยงนะ (give you a lift home หมายถึงส่งเธอกลับบ้านนะคะ)
We’ll come and see you next week.
เราจะมาและพบคุณสัปดาห์หน้านะ

เราใช้ will กับประโยคแบบมีเงื่อนไข (if clause) ตัวอย่างประโยคเช่น

I’ll give her a call if I can find her number.
ฉันจะโทรหาเธอถ้าฉันหาเบอร์ของเธอเจอ
You won’t get in unless you have a ticket.
คุณจะเข้าไปข้างในไม่ได้เว้นแต่จะมีตั๋ว

Would

Would เป็นรูป past tense form ของ will เราใช้ would เพื่อ:

พูดถึงความคิดในอดึตที่คาดว่ามันจะเกิดขึ้นในอดึต ตัวอย่างประโยคเช่น

I knew that Tanggwa would visit Perth.
ตอนนั้นฉันรู้ว่าแตงกวาจะมาเทื่ยวเมืองเพิร์ธ
I thought we would be late, so we would have to take the train.
ตอนนั้นฉันคิดว่าเราจะมาสายดังนั้นเราจะต้องขึ้นรถไฟ

เราใช้ would เพื่อพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการหรืออยากจะทำหรือเต็มใจจะทำในอดึต ตัวอย่างประโยคเช่น

We had a terrible night. The baby wouldn’t go to sleep.
เรามีค่ำคืนที่แย่มาก ลูกน้อยของเราไม่ยอมหลับยอมนอนบ้างเลย
Dad wouldn’t lend me the car, so we had to take the train.
(ตอนนั้น) พ่อจะไม่ให้ฉันยืมรถดังนั้นเราต้องขึ้นรถไฟ

When they were young they used to spend their holidays at the seaside.
They’d get up early every morning and have a quick breakfast. Then they’d run across the road to the beach.
ตอนที่พวกเขายังเป็นหนุ่มเป็นสาวพวกเขาเคยใช้วันหยุดพักผ่อนที่ชายทะเล
ตอนนั้นพวกเขาจะตื่นแต่เช้าทุกวันและจะทานอาหารเช้ากันโดยเร็วจากนั้นก็จะข้ามถนนไปชายหาดกัน

เราใช้ would กับข้อสัณนิษฐาน การคาดคะเน และประโยคที่มีเงื่อนไข (if clause) ตัวอย่าประโยคเช่น

It would be very expensive to stay in a hotel.
(ตอนนั้น)มันคงจะแพงมากที่จะเข้าพักในโรงแรม
I would give you a lift, but my wife has the car today.
ผมก็อยากจะส่งคุณกลับนะ แต่พอดีว่าวันนี้ภรรยาของผมใช้รถ

I would give her a call if I could find her number.
ฉันคงจะโทรหาเธอถ้าตอนนั้นฉันหาเบอร์ของเธอเจอ
If I had the money, I’d buy a new car.
ถ้าตอนนั้นฉันมีเงินฉันคงจะซื้อรถคันใหม่
You would lose weight if you took more exercise.
คุณน่าจะลดน้ำหนักได้ถ้าตอนนั้นคุณออกกำลังกายมากกว่านี้
If he got a new job, he would probably make more money.
ถ้าตอนนั้นเขาได้งานใหม่บางทีเขาคงทำเงินได้มากกว่านี้
What if he lost his job? What would happen then?
ถ้าตอนนั้นเขาตกงานแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น?

หมายเหตุ: เราสามารถใช้ will/would กับประโยคแบบมีเงื่อนไขเพื่อใช้ในการแนะนำได้ด้วยนะคะ อย่างเช่น

Tanggwa will help you if you ask her. หรือจะพูดแบบสุภาพขึ้นไปอีกเป็น
Tanggwa would help you if you ask her.
แตงกวาน่าจะช่วยคุณได้นะถ้าคุณขอร้องเธอ

เราใช้ would เพื่อบอกความต้องการ ขอร้อง หรือร้องขอบางสิ่ง (ซึ่งจะมีความสุภาพกว่าการใช้ will มากๆ) ตัวอย่างประโยคเช่น

Would you carry this for me, please?
รบกวนคุณช่วยถือนี่ให้หน่อยได้ไหมคะ?
Would you please be quiet?
รบกวนคุณช่วยเงืยบเสียงหน่อยนะคะ?
Would you please help me?
ได้โปรดกรุณาช่วยฉันทีเถอะ?

*** ดูเพิ่มเติมเรื่อง สำนวน would like, would you like, would you mind, would rather, etc.

การใช้ Shall/Should

รูปปฏิเสธของ shall คือ shall not เขียนแบบย่อได้เป็น shan’t
รูปปฏิเสธของ should คือ should not เขียนแบบย่อได้เป็น shouldn’t

Shall

Shall สามารถนำมาใช้ในความหมายทั่วๆ ไปได้เหมือนกับ will คือ “จะ” แต่ในปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมใช้กันแล้ว แต่ก็อาจจะยังเห็นได้บ้างในการใช้แบบที่เป็นทางการมากๆ เช่นการกล่าวสุนทรพจน์, การใช้ในเอกสารทางกฏหมายบางอย่าง, เป็นต้น ในกรณีอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆ ไม่แน่ใจก็ใช้ will ไปดีกว่านะคะ

การใช้ shall ในชีวิตประจำวันที่เรายังเห็นมีการใช้กันอยู่ได้แก่:

Shall – ใช้เสนอความเห็น, ชี้แนะ ตัวอย่างประโยคเช่น

Shall we dance?
เราควรจะออกไปเต้นกันมั๊ย?
Shall we go now?
เราควรจะไปกันได้หรือยัง?

Shall – ใช้กับข้อผูกพันที่จะต้องทำในสถานการณ์ที่เป็นทางการมาก ตัวอย่างประโยคเช่น

You shall obey the rules.
คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎ
Students shall not enter here.
นักเรียนจะต้องไม่เข้ามาที่นี่
There shall be no food and drink on the premises.
จะต้องไม่นำอาหารและเครื่องดื่มมาในสถานที่

จะเห็นได้ว่า shall มีความหมายว่า “จะ อย่างแน่นอน” ซึ่ง shall มีความหนักแน่นมากกว่า will ที่หมายความว่า “จะ แต่อาจเปลี่ยนใจทีหลังก็ได้” เพื่อนๆ ลองเปรียบเทียบดูจากสองประโยคต่อไปนี้นะคะ

I will not stop you.
ฉันจะไม่หยุดเธอ (แต่ก็ไม่แน่ อาจจะเปลี่ยนใจทีหลังก็ได้)
I shall not stop you.
ฉันจะไม่หยุดเธอ (ยังไงก็ไม่หยุดเธอแน่นอน ไม่มีทาง)

ข้อควรระวัง: อย่าใช้ shall กับ he/she/it/you/they นะคะ (ยกเว้นการใช้กับ you ในความหมายว่าจะต้อง) หรือถ้าไม่แน่ใจก็ใช้ will ไปเลยดีกว่าค่ะ

Should

Should – มักจะใช้เพื่อให้ความเห็น, ให้ข้อเสนอแนะ, แสดงความพึงพอใจหรือความคิด ตัวอย่างประโยคเช่น

You should stay at home if you are feeling tired.
เธอควรจะอยู่บ้านนะถ้ารู้สึกว่าเหนื่อย
I should walk to work.
ฉันว่าจะเดินไปทำงานดีกว่า
He should be more open to ideas.
เขาควรเปิดใจรับแนวคิดต่างๆ ให้มากกว่านี้

Should – ใช้เพื่อขอความเห็น ตัวอย่างประโยคเช่น

Should we tell him about our idea?
เราจะบอกเค้าเกี่ยวกับแนวคิดของพวกเราดีมั๊ย?
What should we do now?
ตอนนี้เราจะทำยังไงกันดี?

การใช้ Ought to

Ought to ใช้ในความหมายว่า “ควรจะ” เหมือนการใช้ Should แต่ ought to เป็นคำแบบโบราณที่แทบจะไม่มีการนำมาใช้กันแล้ว เรามักจะใช้ should กันมากกว่านะคะ

He should be more open to ideas.
He ought to be more open to ideas.
เขาควรเปิดใจรับแนวคิดต่างๆ ให้มากกว่านี้

(ดูเรื่อง ความแตกต่างระหว่าง should กับ ought to การใช้ และ ตัวอย่างประโยค)

*** ดูเพิ่มเติมเรื่อง หลักการใช้ will won’t shall shan’t ต่างกันอย่างไร

*** ดูเรื่องที่เกี่ยวข้อง
(Modal Verbs) วิธีการใช้ Can Could May Might Must ตัวอย่างประโยค
การใช้ modals possibility and certainty; could, may, might, must
การใช้ will and going to ต่างกันอย่างไร
การใช้ will be Ving และ will have V3 will be doing/will have done

ก็น่าจะประมาณนี้นะคะสำหรับการใช้ Modal Verbs; Will, Would, Shall, Should, Ought to พร้อมกับตัวอย่างประโยคและคำแปลความหมาย ยังไงถ้าอ่านทบทวนจบแล้วก็ฝากเพื่อนๆ เข้าไปดูเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ