การใช้ Phrasal Verbs TAKE มีอะไรบ้างที่ควรรู้ ตัวอย่างประโยค คำแปล

การใช้ Phrasal Verbs TAKE มีอะไรบ้างที่ควรรู้ phrasal verbs ของ TAKE มีมากมายหลายคำและหลายความหมาย แต่ในตอนนี้เราจะมาเน้นเรื่องการใช้ Phrasal Verbs TAKE ที่เรามักเจอบ่อยๆ ในข้อสอบและที่ใช้กันทั่วไป เราไปดูกันว่ามี phrasal verbs TAKE อะไรบ้างที่ควรทำความเข้าใจ พร้อมกับตัวอย่างประโยคและคำแปลความหมายกันเลยนะคะ

Take after (someone) = มีลักษณะรูปร่างหน้าตาหรือนิสัยเหมือนกับ พ่อ, แม่, หรือ ญาติที่แก่กว่า ตัวอย่างประโยคเช่น

Pranee take after her mother.
ปราณีมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับแม่ของเธอ
Tanggwa takes after her father.
แตงกวามีลักษณะนิสัยเหมือนพ่อของเธอ

ดูความหมายอื่นๆ ของ phrasal verb – take after และตัวอย่างประโยคเพิ่มเติม การใช้ take after, take on, take over ตัวอย่างประโยค+คำแปล

Take (something) back = นำกลับคืน ตัวอย่างประโยคเช่น

I need to take back this blender—it doesn’t work when I plug it in.
ฉันต้องนำเครื่องปั่นนี้ไปคืน – มันไม่ทำงานเมื่อฉันเสียบปลั๊กไฟเปิดเครื่อง
I want to take back my comics from Pranee so I can read it over the weekend.
ฉันต้องการนำการ์ตูนของฉันคืนจากปราณีเพื่อที่ฉันจะได้อ่านมันในช่วงสุดสัปดาห์

Take down = จดบันทึก ตัวอย่างประโยคเช่น

Take down the most important information.
จดบันทึกใจความสำคัญส่วนใหญ่เอาไว้

ดูความหมายอื่นๆ ของ phrasal verb – take down และตัวอย่างประโยคเพิ่มเติม – การใช้ take place; take up; take down ตัวอย่างประโยค คำแปล

Take in = ลดขนาดของเสื้อผ้า เช่นแก้เอวกางเกงให้เล็กลง ตัวอย่างประโยคเช่น

This is too big. I’ll have to take it in around the waist.
ตัวนี้มันหลวมเกินไป ฉันต้องแก้เอวให้เล็กลง
I’ll have to take in these pants.
ฉันต้องแก้ให้กางเกงพวกนี้เล็กลง

Take in = ดูแลให้ที่พักพิง ตัวอย่างประโยคเช่น

We’re already taking in more guests than we’re supposed to.
เราให้ที่พักกับแขกเหรื่อมากเกินกว่าที่คาดแล้ว
Pranee took in the lonely little dog and gave it a loving home.
ปราณีนำสุนัขหลงทางตัวน้อยมาดูแลและให้บ้านที่น่ารักกับมัน

ดูความหมายอื่นๆ ของ phrasal verb – take in และตัวอย่างประโยคเพิ่มเติม การใช้ take in; take out; take off; take away ตัวอย่างประโยค คำแปลความหมาย


Take off = (เครื่องบิน) บินขึ้น ตัวอย่างประโยคเช่น

Please prepare for takeoff.
กรุณาเตรียมพร้อมสำหรับการขึ้นของเครื่องบิน
Takeoff was a bit rough, but the rest of the flight was smooth.
การบินขึ้นของเครื่องบินค่อนข้างสะเทือน แต่หลังจากนั้นก็ราบรื่นดีตลอด
They’ve already taken off, so it’s too late to say goodbye.
เที่ยวบินของพวกเขาได้ออกบินไปแล้ว ดังนั้นมันจึงช้าไปที่จะกล่าวอำลา

Take (something) off = ถอด (เสื้อคลุม, เสี้อโค้ท) ออก ตัวอย่างประโยคเช่น

Please take off your coat.
กรุณาถอดเสื้อโค้ทออกก่อน
Take off your coat and stay for a while.
ถอดเสื้อโค้ทของเธอออกก่อนแล้วรอซักครู่นึง

ดูความหมายอื่นๆ ของ phrasal verb – take off และตัวอย่างประโยคเพิ่มเติม การใช้ take in; take out; take off; take away ตัวอย่างประโยค คำแปลความหมาย

Take on = รับผิดชอบต่อการ… (มักใช้กับเรื่องที่ท้าทาย) ตัวอย่างประโยคเช่น

I’ll take on the project if no one else will.
ฉันจะรับผิดชอบโครงการนี้เองถ้าไม่มีใครอยากทำ

ดูความหมายอื่นๆ ของ phrasal verb – take on และตัวอย่างประโยคเพิ่มเติม การใช้ take after, take on, take over ตัวอย่างประโยค+คำแปล

Take (something) out = เอาออกมา (จากกล่อง, กระเป๋า, เตาอบ, เป็นต้น) ตัวอย่างประโยคเช่น

You’ll need to take out a few more plates so we’ll have enough for all our guests.
เธอจะต้องนำจานออกมาเพิ่มอีกสองสามใบถึงจะพอสำหรับแขกของเราทุกคน

Take (something) out = เอาออกไปข้างนอก ตัวอย่างประโยคเช่น

Don’t forget to take out the trash tonight, or it won’t get picked up until next week.
คืนนี้อย่าลืมเอาขยะออกไปไว้ข้างนอกด้วยนะ ไม่งั้นมันจะไม่ถูกเก็บไปจนกว่าอาทิตย์หน้า
We need to take everything out of the house while it’s being fumigated.
เราจำเป็นต้องนำทุกอย่างออกจากบ้านในขณะที่กำลังพ่นยาไล่แมลง

Take (someone) out = นัดออกไป, ชวนออกไป (ออกเดท, ทานอาหาร, ดูหนัง, ฟังเพลง, เป็นต้น) ตัวอย่างประโยคเช่น

She asked if she could take me out sometime for dinner or a movie.
เธอถามว่าเธอจะชวนฉันออกไปทานอาหารค่ำหรือดูหนังเป็นครั้งคราวได้ไหม
I’m taking out my parents to dinner to thank them for their help.
ฉันพาพ่อแม่ไปทานข้าวเย็นเพื่อขอบคุณพวกท่านสำหรับความช่วยเหลือ

Take (someone) out = ฆ่า หรือ ลอบสังหาร ใครบางคน (เป็นศัพท์ slang นะคะ) ตัวอย่างประโยคเช่น

The mob boss ordered his goons to take the witness out.
หัวหน้าแก๊งสั่งให้ลูกน้องนำตัวพยานไปลอบฆ่า
I almost got taken out by that falling tree!
ฉันเกือบถูกฆ่าโดยต้นไม้ที่โค่นล้ม!

ดูความหมายอื่นๆ ของ phrasal verb – take out และตัวอย่างประโยคเพิ่มเติม การใช้ take in; take out; take off; take away ตัวอย่างประโยค คำแปลความหมาย

Take over = เข้าควบคุม ตัวอย่างประโยคเช่น

He took over the failing company with the help of a number of investment bankers.
เขาเข้าควบคุมกิจการบริษัทที่ล้ม โดยความช่วยเหลือของนายธนาคารเพื่อการลงทุนจำนวนหนึ่ง
I’m getting tired, can you take over the driving?
ฉันเริ่มเพลียแล้ว เธอมาขับรถแทนฉันหน่อยได้มั๊ย?

ดูความหมายอื่นๆ ของ phrasal verb – take over และตัวอย่างประโยคเพิ่มเติม การใช้ take after, take on, take over ตัวอย่างประโยค+คำแปล

Take place = เกิดขึ้น ตัวอย่างประโยคเช่น

Some strange things had taken place in that old castle.
มีสิ่งประหลาดบางอย่างเกิดขึ้นในปราสาทเก่าแก่แห่งนั้น
When will this party take place? It’s taking place right now.
ปาร์ตี้จะมีขึ้นตอนไหน? มันกำลังจะเริ่มตอนนี้แล้ว

ดูความหมายอื่นๆ ของ phrasal verb – take place และตัวอย่างประโยคเพิ่มเติม – การใช้ take place; take up; take down ตัวอย่างประโยค คำแปล

Take side = สนับสนุนหรือเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในข้อโต้แย้ง ตัวอย่างประโยคเช่น

You always take your wife’s side, even if you don’t agree with her!
คุณเข้าข้างภรรยาของคุณตลอดเลยนะ แม้ว่าคุณจะไม่เห็นด้วยกับเธอ
Thank you for taking my side at the meeting.
ขอบคุณที่สนับสนุนผมในการประชุม

Take turn = ผลัดกันทำหรือเล่นเวียนไปตามลำดับ เช่นในการเล่นเกมส์, เล่นไพ่, เป็นต้น ตัวอย่างประโยคเช่น

There are a lot of people who want to try the game, so you’ll have to wait until everyone has taken their turn.
มีคนจำนวนมากที่ต้องการลองเล่นเกมนี้ ดังนั้นคุณจะต้องรอจนกว่าทุกคนเล่นรอบของเค้าไปแล้ว
Somebody please wake Surachai up so he can take his turn.
ใครก็ได้ช่วยปลุกสุรชัยหน่อย เค้าจะได้เล่นรอบของเค้า

Take up = เริ่มต้นทำบางอย่างใหม่ (งานอดิเรก, การเรียนเสริม, การฝึกฝน, เป็นต้น) ตัวอย่างประโยคเช่น

My father has taken up gardening now that he’s retired.
คุณพ่อฉันได้เริ่มจัดสวนแล้ว ด้วยตอนนี้ท่านเกษียณแล้ว
I’m taking up cycling to work as a way of getting a bit more exercise.
ฉันเริ่มปั่นจักรยานไปทำงานเพื่อเป็นการออกกำลังกายอีกทาง
Recently, I took up Spanish.
เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันเข้าคอร์สเรียนภาษาสเปน

ดูความหมายอื่นๆ ของ phrasal verb – take up และตัวอย่างประโยคเพิ่มเติม – การใช้ take place; take up; take down ตัวอย่างประโยค คำแปล

*** อ่านจบแล้วเพือนๆ อย่าลืมเข้าไปทดสอบความรู้กันด้วยนะคะ มีตัวอย่างประโยคให้ทำความเข้าใจอีกเยอะเลยค่ะ — แบบฝึกหัด Phrasal Verbs TAKE พร้อมเฉลย และคำแปลอธิบายความหมายศัพท์

*** ดูเรื่องที่เกี่ยวข้อง
GET กับ TAKE ใช้ต่างกันอย่างไร
Phrasal verbs GET มีอะไรบ้างที่ควรรู้
Phrasal verbs CALL มีอะไรบ้างที่ควรรู้
Phrasal verbs PUT มีอะไรบ้างที่ควรรู้
Phrasal verbs TURN มีอะไรบ้างที่ควรรู้
หลักการใช้ Phrasal verbs