สำนวน would like, would you like, would you mind, would rather, etc.

ตอนที่แล้วเราพูดถึงการใช้ Modal Verb-Would กันไปแล้ว แต่ยังมีการใช้ Would ในสำนวนต่างๆ อย่างเช่น would like, would you like, would you mind, would rather, etc. เรามาดูความหมายและการใช้สำนวนต่างๆ เหล่านี้กันสักหน่อยนะคะ

การใช้ would you …, would you mind (not) V-ing เพื่อบอกความต้องการ ขอร้อง หรือร้องขอบางสิ่ง ซึ่งจะมีความสุภาพมากๆ ตัวอย่างประโยคเช่น

Would you carry this for me, please?
รบกวนคุณช่วยถือนี่ให้หน่อยได้ไหมคะ?
Would you mind carrying this?
จะรังเกียจมั๊ยถ้าจะช่วยถือนี่ให้หน่อย?
Would you mind not telling him until tomorrow?
จะเป็นไรมั๊ยถ้าจะยังไม่บอกเขาจนกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้?

การใช้ would you like …, would you like to … เพื่อยื่นข้อเสนอ หรือ เชื้อเชิญ ตัวอย่างประโยคเช่น

Would you like another drink?
คุณต้องการเครื่องดื่มอื่นเพิ่มไหมคะ?
Would you like to come round tomorrow?
พรุ่งนี้คุณอยากจะกลับมาที่นีอีกไหมคะ?

การใช้ I would like …, I’d like … (you)(to) … เพื่อบอกถึงสิ่งที่เราต้องการ หรือ สิ่งที่เราต้องการจะทำ ตัวอย่างประโยคเช่น

I’d like that one, please.
ฉันต้องการอันนั้น ได้โปรด
I’d like to go home now.
ฉันอยากจะกลับบ้านตอนนี้เลย

การใช้ I’d rather … (I would rather …) เพื่อบอกถึงสิ่งที่เราชอบมากกว่า ตัวอย่างประโยคเช่น

I’d rather have the new one, not the old one.
ฉันอยากได้อันใหม่มากกว่า ไม่ใช่อันเก่า
I don’t want another drink. I’d rather go home.
ฉันไม่ต้องการเครื่องดื่มอื่นเพิ่มแล้ว ฉันอยากจะกลับบ้านมากกว่า

การใช้ I would think, I would imagine, I’d guess เพื่อบอกความเห็นเมื่อเราไม่แน่ใจนัก หรือเมื่อเราต้องการพูดให้ฟังดูสุภาพยิ่งขึ้น ตัวอย่างประโยคเช่น

It’s very difficult, I would imagine.
มันยากมากนะ ฉันคิดว่า
I would think that’s the right answer.
ฉันคิดว่านั่นมันเป็นคำตอบที่ถูกต้อง (ไม่มั่นใจเท่าไร)

ดูเรื่องที่เกี่ยวข้อง Modal Verbs-การใช้ Will Would Shall Should Ought to ตัวอย่างประโยค

ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับความหมายและการใช้สำนวน would like, would you like, would you mind, would rather, etc. เพื่อนๆ อย่าลืมเข้าไปอ่านเรื่องอื่นๆ กันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ