Phrasal verbs; put up, put up to, put up with ตัวอย่างประโยค คำแปล

การใช้ Phrasal verb; put up มีใช้ในความหมายที่หลากหลาย อย่างเช่น วางบางสิ่งในตำแหน่งที่สูงขึ้นไป; สร้าง, ตั้ง, ยกสูงขึ้น, ยกมือขึ้น; เพิ่ม (ราคา, ภาษีอากร, ฯลฯ); พักอยู่ชั่วคราว; จัดหาให้; เสนอชื่อ; เสนอขาย เป็นต้น – put up to หมายถึง ชักจูงหรือสนับสนุนให้ใครบางคนทำเรื่องไม่ดี – put up with หมายถึง ทนต่อบางคนหรือบางสิ่งที่ไม่พึงประสงค์หรือน่ารำคาญ เราลองไปดูตัวอย่างการใช้ phrasal verb; put up พร้อมคำแปลความหมายกันนะคะ

Phrasal verbs with PUT
put across | put aside | put away | put back | put by | put down | put forward
put in / put in for | put off | put on | put out | put over | put past | put through
put to | put together | put towards | put up / put up to / put up with

Put up = วางบางสิ่งในตำแหน่งที่สูงขึ้นไป

I put the books up on the shelf.
ฉันเอาหนังสือวางบนหิ้ง
I put up the hood on my rain jacket.
ฉันใส่หมวกคลุมหัวบนเสื้อกันฝน

Put up = สร้าง, ตั้ง, ยกสูงขึ้น, ยกมือขึ้น

They’re putting up a primary school on the site of the old cinema.
พวกเขากำลังสร้างโรงเรียนประถมบนพื้นที่ของโรงหนังเก่า
Let’s put the tent up now because it’ll be dark soon.
มาตั้งเต็นท์กันเถอะเพราะมันใกล้จะมืดแล้ว
She looks more grown-up when she puts up her hair in a bun.
เธอดูเป็นผู้ใหญ่เวลาเธอเกล้ามวยผมขึ้น
I put up my hand and asked to leave the room.
ฉันยกมือขึ้นและขออนุญาตออกจากห้อง

Put up = เพิ่ม (ราคา, ภาษีอากร, ดอกเบี้ย, ฯลฯ)

They’ve put up the rent by 1,000 baht a month.
พวกเขาขึ้นค่าเช่าอีกเดือนละพันบาท
Supermarkets have put their prices up.
ซูเปอร์มาร์เก็ตได้ขึ้นราคาสินค้าของพวกเขา
The Bank of Japan has decided to put up interest rates.
ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ตัดสินใจที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

Put up = ปิดประกาศ, ติดป้าย, แขวน, ตกแต่งขึ้นมา

Many people put up messages on their refrigerators.
หลายคนมักแปะข้อความไว้บนตู้เย็น
Do you mind if I put up some posters in the window of your cafe?
คุณรังเกียจไหมถ้าฉันติดโปสเตอร์ที่หน้าต่างร้านกาแฟของคุณ? (ฉันขอติดโปสเตอร์หน่อยได้มั๊ย)
The shops have started to put up Christmas decorations.
ร้านค้าต่างๆ เริ่มนำเครื่องประดับคริสต์มาสมาตกแต่ง

Put up = อยู่ในสถานที่ในระยะไม่นาน, ยอมให้พักอยู่ชั่วคราว

We can put up at a hotel for the night.
เราสามารถพักที่โรงแรมคืนนี้
We’re putting up Pranee’s brother for a couple of weeks while he looks for a new apartment.
เราให้พี่ชายของปราณีพักอยู่ด้วยสองสามสัปดาห์ระหว่างที่เขาหาอพาร์ตเมนต์ใหม่

Put up = จัดหาให้

My work is putting up the cash for me to get my MBA.
งานของฉันช่วยฉันให้มีเงินเรียนต่อปริญญาโท
Surachai has put up 100,000 baht to help rebuild the church roof.
สุรชัยออกเงินให้ 100,000 บาทเพื่อช่วยสร้างหลังคาโบสถ์ใหม่

Put up = เสนอชื่อใครบางคน

The committee put up three new candidates for mayor.
คณะกรรมการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่สามคนชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรี
The Democrats have chosen not to put up a candidate in this constituency.
พรรคประชาธิปัตย์เลือกที่จะไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนี้

Put up = เสนอขาย

They put their house up for sale and moved to Chiang Rai.
พวกเขาประกาศขายบ้านและย้ายไปเชียงราย

Put up = บรรจุ หรือ สำรองอาหาร

He put up six jars of jam.
เขาเก็บแยมไว้หกขวด
She put half the cucumbers up for pickles.
เธอแบ่งแตงกวาครึ่งหนึ่งไว้สำหรับดอง

Put up (a fight/struggle/resistance) = พยายามที่จะเอาชนะหรือออกจากสถานการณ์ที่ยากลำบาก

She put up a real fight to overcome the disease.
เธอต่อสู้เพื่อเอาชนะโรคนี้อย่างแท้จริง

Put up to = ชักจูงหรือสนับสนุนให้ใครบางคนทำเรื่องไม่ดี

He stole the diamond ring because his girlfriend put him up to it.
เขาขโมยแหวนเพชรเพราะแฟนสาวของเขากดดัน

Put up with = ทนต่อบางคนหรือบางสิ่งที่ไม่พึงประสงค์หรือน่ารำคาญ

Sutee puts up with his little sister even though she can be annoying at times.
สุธีร์อดทนกับน้องสาวคนตัวน้อยของเขาเสมอแม้ว่าบางครั้งเธออาจจะน่ารำคาญ
I put up with a lot of nonsense, but this is too much.
ฉันทนเรื่องไร้สาระมากมายเสมอ แต่มันก็มากเกินไป
I know you don’t like your new school, but you’ll just have to put up with it for now.
ฉันรู้ว่าคุณไม่ชอบโรงเรียนใหม่ของคุณ แต่คุณเพียงแค่จะต้องทนกับมันในตอนนี้

ดูเรื่องที่เกี่ยวข้อง

Phrasal verbs with PUT
put across | put aside | put away | put back | put by | put down | put forward
put in / put in for | put off | put on | put out | put over | put past | put through
put to | put together | put towards | put up / put up to / put up with

Phrasal verbs ของ PUT มีอะไรบ้าง
หลักการใช้ phrasal verbs