แบบฝึกหัด Phrasal Verbs TAKE พร้อมเฉลย และคำแปลอธิบายความหมายศัพท์

แบบฝึกหัด Phrasal Verbs TAKE พร้อมเฉลย และคำแปลอธิบายความหมายศัพท์ – ดูเรื่องการใช้ phrasal verbs TAKE ในความหมายต่างๆ ประกอบไปด้วยก็ได้นะคะ เพื่อนๆ ลองทำแบบฝึกหัดการใช้ Phrasal verbs TAKE ในความหมายต่างๆ ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเลื่อนไปดูคำเฉลยของแบบฝึกหัดพร้อมคำแปลอธิบายความหมายศัพท์ phrasal verbs GET ที่ใช้เป็นคำตอบในตอนท้ายนะคะ

Complete the sentences so that each includes a phrasal verb beginning with ‘TAKE’ (in correct tense and form).

1. Pranee _____ _____ a knife from her little sister.
2. Our production manager says we’ll have to _____ _____ more workers to make enough stock for the New Year sales.
3. The waiters _____ _____ the dirty dishes and wiped down the table before serving our desserts and coffee.
4. Toyota company _____ their new models _____ as they found some flaw on them.
5. Most people say the boy _____ _____ his father more than his mother, he looks more like his father.
6. I admit that I was wrong about Sutee. I _____ _____ everything I said about him.
7. When I was young I loved watching planes _____ _____ from runway.
8. A boy _____ _____ what he’d said and apoligized.

9. She wants to buy a new house, so she’s going to talk to her bank manager about _____ a loan _____ to pay for it.
10. It was hot so I _____ my jacket _____.
11. His secretary can _____ what he say _____ as quickly as he say it. She’s amazing!
12. He had his tooth _____ _____.
13. If we _____ _____ the sleeves a bit, that shirt will look much better on you.
14. Som chai is _____ his girlfriend _____ to dinner in a famous Chinese restaurant tonight.
15. Let’s _____ _____ where we left off.
16. Did you _____ _____ much of what the professor was saying at the end of his lecture? I couldn’t understand much of it myself.
17. Tanggwa _____ _____ the picture and replaced it with the framed photograph.
18. Sales of the book were slow at first, but they really _____ _____ after it was made into a movie. Now the book’s a best seller.
19. If you have a pen, you can _____ _____ my phone number.
20. We’re selling the grand piano because it’s much too big for our new apartment and _____ _____ too much room.
21. When everything else is packed, we can _____ _____ the tent.
22. If we can’t finish the job today, we’ll stop and _____ it _____ again in the morning.
23. Tanggwa’s lost a lot of weight, and most of her skirts are too big now. She’ll have to get her tailor to _____ them _____.
24. Pranee _____ _____ the lonely little dog and gave it a loving home.
25. The company’s new owner will _____ _____ next month, but until he does the current manager will be change.

เฉลยคำตอบแบบฝึกหัดการใช้ Phrasal Verbs TAKE และคำแปลอธิบายความหมายศัพท์

1. took away = เอาออกไป
2. take on = รับเข้าทำงาน
3. took away = เอาออกไป: phrasal verbs / idioms คำอื่นที่ปรากฏอยู่ในข้อนี้คือ wipe down = เช็ดถูทำความสะอาด
4. took … back = เรียก (สินค้า) กลับคืน
5. takes after = ลักษณะ (หน้าตา, ท่าทาง, หรือ นิสัย) เหมือนกับ (พ่อ, แม่, ญาติที่อายุมากกว่า)
6. take back = ถอนคำพูด(เพื่อเป็นการขอโทษ)
7. take off = เครื่องบินบินขึ้นจากรันเวย์
8. took back = ถอนคำพูด(เพื่อเป็นการขอโทษ)
9. taking … out = ถอนเงินจำนวนหนึ่งจากบัญชีธนาคาร
10. took … off = ถอดออก (เสื้อผ้า, รองเท้า, เครื่องประดับ, เป็นต้น)
11. take … down = จดบันทึก
12. taken out = ถอนออก หมายเหตุ : สำหรับข้อนี้ประโยคใข้ had เป็น causative verb (have something done) จึงใช้ take ในรูปกริยาช่องที่ 3 ตามโครงสร้างประโยคนะคะ (ดูเรื่อง การใช้ have/get something done)
13. take up = ยกชายแยนเสื้อขึ้น (แก้ไขเสื้อผ้าเช่นยกชายเสื้อขึ้น, ยกชายกระโปรงขึ้น)
14. taking … out = ชวนออกไป (ออกเดท, ทานอาหาร, เต้นรำ, เป็นต้น)
15. take up = ย้อนกลับไป
16. take in = ซึมทราบเข้าใจเนื้อหา
17. took down = นำลงมา, ปลดลงมา
18. took off = ประสบความสำเร็จ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว: phrasal verbs / idioms คำอื่นที่ปรากฏอยู่ในข้อนี้คือ make into = เปลี่ยนสิ่งหนึ่งให้เป็นอีกสิ่งหนึ่ง, เปลี่ยนบางคนให้เป็นคนใหม่
19. take down = จดบันทึก
20. takes up = กินเวลา, กินพื้นที่
21. take down = รื้อถอนออก
22. take … up = กลับไปทำสิ่งที่ค้างเอาไว้
23. take … in = แก้ไขเสื้อผ้าให้เล็กลง เช่นลดเอวกระโปรงหรือกางเกง
24. took in = รับเอามาดูแลให้ที่พักพิง
25. take over = เข้าควบคุม

*** ดูเนื้อหาได้จากเรื่อง
Phrasal verbs TAKE มีอะไรบ้างที่ควรรู้
การใช้ take after, take on, take over ตัวอย่างประโยค+คำแปล
การใช้ take in; take out; take off; take away ตัวอย่างประโยค+คำแปล
การใช้ take place; take up; take down ตัวอย่างประโยค+คำแปล
Get กับ take ใช้ต่างกันอย่างไร การใช้ get, take ในความหมายต่างๆ
หลักการใช้ Phrasal Verbs

*** ดูแบบฝึกหัด phrasal verbs คำอื่นๆ
แบบฝึกหัด Phrasal Verbs CALL
แบบฝึกหัด Phrasal Verbs GET
แบบฝึกหัด Phrasal Verbs PUT
แบบฝึกหัด Phrasal Verbs TURN
แบบฝึกหัดการใช้ phrasal verb พร้อมเฉลย