แบบฝึกหัด Phrasal Verbs CALL พร้อมเฉลย และคำแปลอธิบายความหมายศัพท์

แบบฝึกหัด Phrasal Verbs CALL พร้อมเฉลย และคำแปลอธิบายความหมายศัพท์ – ดูเรื่อง การใช้ phrasal verbs CALL ในความหมายต่างๆ ที่ควรรู้ ประกอบการทำแบบฝึกหัดไปด้วยก็ได้นะคะ เพื่อนๆ ลองทำแบบฝึกหัดการใช้ Phrasal Verbs CALL ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเลื่อนลงไปดูคำตอบเฉลยแบบฝึกหัดในตอนท้ายนะคะ

Complete the sentences so that each includes a phrasal verb beginning with ‘CALL’ (in correct tense and form).

1. _____ _____ for a cup of coffee when you are in town.
2. I’m just on my way into a meeting so I can’t talk now, but I’ll _____ _____ as soon as it’s over.
3. They had to _____ the meeting _____ because their partners asked for more time to decide on conditions.
4. I called Tanggwa but she was busy. She said she’d _____ me _____ later tonight.
5. I was _____ _____ from the meeting to deal with a medical emergency.

6. The Prime Minister made a serious mistake and many people thought it _____ _____ an official enquiry, but nothing was done.
7. We finished the main course in short order and _____ _____ more wine.
8. The meeting was _____ _____ because our manager was ill and couldn’t come.
9. Did you _____ _____ Pranee and see her new house while you were in Chiang Mai?
10. If you want me to _____ _____ the dog, then get off my land.
11. Did you find Tanggwa’s phone number and _____ her _____ while you were in Perth?
12. If you think you know the answer, don’t _____ it _____. Write it down instead.
13. I’m _____ _____ Pranee—is she in the office today?
14. I saw Pranee walking along the street, so I _____ _____ her name and she turned around and waved.
15. I shall _____ _____ God’s wrath upon you!

เฉลยคำตอบแบบฝึกหัดการใช้ Phrasal Verbs CALL และคำแปลอธิบายความหมายศัพท์

1. Call in = สั่ง (อาหาร) ทางโทรศัพท์
2. call back = โทรติดต่อกลับ
3. call … off = ยกเลิก (กิจกรรม, งานแสดง, งานนิทรรศการ, โครงการ, เป็นต้น): phrasal verbs / idioms คำอื่นที่ปรากฏอยู่ในข้อนี้คือ ask for = ร้องขอบางสิ่ง; decide on = ตัดสินใจเลือกบางสิ่งหรือบางคน หลังจากการไตร่ตรอง
4. called … back = โทรติดต่อกลับไปหา…
5. call away = เรียกใครบางคนจากสถานที่หนึ่งหรือจากงานอย่างหนึ่ง(ไปทำอีกอย่างหนึ่ง)
6. called for = เรียกร้องขอ…
7. called for = ร้องขอบางสิ่ง
8. called off = ยกเลิก(กิจกรรม, งาน, โครงการ, เป็นต้น)
9. call on = แวะไปเยื่ยมเยือน
10. call off = หยุดหรือยับยั้งบุคคลหรือสัตว์ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว, ดุร้าย): phrasal verbs / idioms คำอื่นที่ปรากฏอยู่ในข้อนี้คือ get off = บอกหรือสั่งให้ออกไป
11. call … up = โทรหา…
12. call … out = พูดออกมา: phrasal verbs / idioms คำอื่นที่ปรากฏอยู่ในข้อนี้คือ write (something) down = จดลง (บนกระดาษ, สมุด)
13. calling for = ถามถึงใครบางคน (มักใช้กับการโทรถาม)
14. called out = ร้องเรียก, ตะโกนเรียก: phrasal verbs / idioms คำอื่นที่ปรากฏอยู่ในข้อนี้คือ turn around = หันหลังกลับ; wave ในประโยคนี้หมายถึงโบกไม้โบกมือทักทาย; walk along = เดินไปตามถนน, เดินเลียบถนน, เดินเลียบแม่น้ำ, เป็นต้น
15. call down = ขอให้พระเจ้าลงโทษ

*** ดูเนื้อหาได้จากเรื่อง
Phrasal verbs CALL มีอะไรบ้าง-Call Around, Call Back, Call For, …
Phrasal verbs; Call In, Call Off, Call On, Call Out, Call Up, …
หลักการใช้ Phrasal Verbs

*** ดูแบบฝึกหัด phrasal verbs คำอื่นๆ
แบบฝึกหัด Phrasal Verbs GET
แบบฝึกหัด Phrasal Verbs PUT
แบบฝึกหัด Phrasal Verbs TAKE
แบบฝึกหัด Phrasal Verbs TURN
แบบฝึกหัดการใช้ phrasal verb พร้อมเฉลย

3 thoughts on “แบบฝึกหัด Phrasal Verbs CALL พร้อมเฉลย และคำแปลอธิบายความหมายศัพท์

Comments are closed.