Get กับ take ใช้ต่างกันอย่างไร การใช้ get, take ในความหมายต่างๆ

หลายคนอาจจะยังสงสัยว่า Get กับ Take ใช้ต่างกันอย่างไร เพราะมันมีความหมายว่าได้มาหรือเอามาเหมือนกัน  แล้วเราจะนำไปใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันแบบไหน เรามาไขข้อสงสัยในเรื่องนี้กันดีกว่านะคะ พร้อมกันนี้เราจะไปดูการใช้ get, take ในความหมายต่างๆ แบบอื่นด้วยเลยค่ะ

เราใช้ get เมื่อมีการได้รับหรือได้บางสิ่งบางอย่างมา (มีคนสองคนให้ของแก่กัน คนหนึ่งให้อีกคนหนึ่งรับมา) ตัวอย่างเช่น

Tanggwa gets a new job.
แตงกวาได้งานใหม่ (มีคนเสนองานให้แตงกวาและแตงกวาก็รับงานนี้มา)

I got a letter. (from someone)
ฉันได้รับจดหมาย (มีคนส่งจดหมายมาให้)

I got a cold.
ฉันเป็นหวัด (ได้รับเชื้อหวัดมาจากอีกคน)

Pranee got the first prize in the singing competition.
ปราณีได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดร้องเพลง

The girls got permission to go the cinema.
พวกเด็กผู้หญิงได้รับอนุญาตให้ไปดูหนัง

Get me the newspaper.
ขอหนังสือพิมพ์ให้ฉันหน่อย

เราใช้ take เมื่อมีการเอาบางสิ่งบางอย่างมาโดยไม่มีใครให้ (มีคนกระทำคนเดียว) เพื่อนๆ ต้องระมัดระวังในการใช้ take ด้วยนะคะ เพราะมันตีความได้สองแบบคือ อย่างแรกหมายถึงเอาของของตัวเองมา อีกอย่างหนึ่งหมายถึงขโมยมา ตัวอย่างเช่น

I took a beer (from fridge).
ฉันเอาเบียร์มา (จากตู้เย็นของฉัน)
I took a beer (from supermarket).
ฉันขโมยเบียร์มา (จากซุปเปอร์มาเก็ต) … แบบนี้ไม่ดีนะคะ หุ หุ

I take a notes.
ฉันจดโน๊ต หรืออาจจะหมายความว่า ฉันเอาสมุดโน๊ตมา

A robber took Pranee’s laptop when she was sleeping.
โจรขโมยเอาแล็ปท็อปของปราณีไปตอนเธอหลับ

ทีนี้เพื่อนๆ ลองเปรียบเทียบสองประโยคต่อไปนี้ดูนะคะ

I get vegetables from the supermarket.
I take vegetables from the supermarket.

ประโยคแรกหมายถึงเราซื้อผักมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ต แต่ประโยคหลังความหมายกลายเป็นว่าเราขโมยมา ดังนั้นใช้ให้ถูกต้องนะคะ

นอกจากนี้เราอาจใช้ take เมื่อคนใดคนหนึ่งนำเอาบางสิ่งมาอยู่ในความครอบครองหรือการควบคุม หรือเมื่อมีการนำบางสิ่งบางอย่างจากบุคคลอื่นที่อาจจำต้องมอบสิ่งของให้ไม่ว่าด้วยความเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม อาจจะฟังดูแล้วงงๆ นิดนึงนะคะ เราลองมาดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจนขึ้นกันดีกว่าค่ะ

Tanggwa took the smartphone from Pranee to install application for her.
แตงกวาเอาโทรศัพท์มือถือมาจากปราณีเพื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่นให้เธอ (แตงกวาเข้าควบคุม…)

The teacher takes the homework from the students.
ครูเอาการบ้านมาจากนักเรียน (ตอนนี้ครูได้ครอบครอง…)

I take charge since Sutee is unable to manage the group.
ฉันเข้าไปรับหน้าที่เนื่องจากสุธีร์ไม่สามารถดูแลจัดการกลุ่มได้ (ฉันเข้าควบคุม…)

นอกจากนี้การใช้ get กับ take ยังสามารถนำไปใช้ในความหมายอื่นๆ อีกมากมาย เราลองมาดูตัวอย่างการใช้ get กับ take ในความหมายแบบอื่นๆ กันบ้างนะคะ

ตัวอย่างการใช้ get ในความหมายแบบอื่นๆ

If you help me, you get to keep 20% of my earnings.
ถ้าคุณช่วยฉันคุณจะได้รับส่วนแบ่ง 20% จากรายได้ของฉัน (….you will receive…)

Get me to the office on time.
พาฉันไปที่สำนักงานให้ตรงเวลา (Reach me to the office on time.)

I get hungry at noon.
ฉันเริ่มหิวข้าวตอนเที่ยง (I become hungry…)

Every time that tune is played, Pranee gets depressed.
ทุกครั้งที่ทำนองเพลงนั้นถูกเล่น ปราณีก็เริ่มจะหดหู่

Sutee gets impatient if he is kept waiting too long.
สุธีร์จะกระวนกระวายใจถ้าเขาต้องรอนานเกินไป (Sutee becomes impatient…)

I am getting tired of listening to your complaints.
ฉันเริ่มเบื่อที่จะฟังคำร้องเรียนของคุณ (I am becoming tired…)

He gets embarrassed when you talk about his achievements.
เขาจะอึดอัดใจเวลาคุณพูดถึงความสำเร็จของเขา (He becomes embarrassed…)

Tanggwa gets up at 6.00 a.m. every morning.
แตงกวาตื่นนอนตอนหกโมงเช้า ทุกๆ เช้า (Tanggwa wakes up…)

Let’s get going or we will be late.
พวกเราไปกันเถอะไม่งั้นเราจะสาย (Let’s leave….)

I’ll get moving now or I’ll be late for my next appointment.
ฉันจะไปตอนนี้แล้วไม่งั้นจะสายไปสำหรับนัดหมายถัดไป (I’ll leave now…)

Somsri can’t get her dress off.
สมศรีถอดชุดของเธอไม่ออก (She can’t remove her dress.)

ตัวอย่างการใช้ take ในความหมายแบบอื่นๆ

Take it easy, life is not all that bad.
ใจเย็นๆ ชีวิตมันไม่ได้เลวร้ายไปซะทุกอย่างหรอก (Be calm…)

Tanggwa takes a long walk every evening.
แตงกวาออกเดินนานๆ ทุกเย็น (Tanggwa goes for a walk….)

Tanggwa takes her supper at 7 p.m. every day.
แตงกวาทานมื้อเย็นตอนหนึ่งทุ่มทุกวัน (Tanggwa eat at 7 p.m. …)

I will take you to the doctor since you are not well.
ฉันจะพาเธอไปหาหมอเพราะเธอไม่สบาย (I will escort you….)

Pranee takes a bus to work every day.
ปราณีนั่งรถประจำทางไปทำงานทุกวัน (Pranee rides on a bus …)

Take heed of what I say for your own good.
จงใส่ใจในสิ่งที่ฉันพูดเพื่อเป็นผลดีกับคุณเอง (Listen to what I say…)

Take good care of yourself while travelling.
ดูแลตัวเองให้ดีในระหว่างการเดินทาง (Look after yourself…)

He took ill with airsick while travelling.
เขาป่วยด้วยอาการเมาเครื่องบินระหว่างการเดินทาง (He became ill…)

Did you take your pills after lunch?
เธอทานยาหลังอาหารกลางวันหรือยัง?

It takes courage to change careers at a late age.
มันต้องใช้ความกล้าที่จะเปลี่ยนอาชีพเมื่ออายุยังน้อย (It requires courage…)

I’ll give you 2,000 baht for your smartphone – you can take it or leave it.
ฉันจะให้สองพันบาทสำหรับโทรศัพท์มือถือของคุณ คุณจะเอาหรือไม่เอาก็แล้วแต่

ตัวอย่างประโยคที่มีการใช้ take และ get ร่วมกัน

Sumalee took the plunge and finally got married!
สุมาลีทำการตัดสินใจและแต่งงานในที่สุด (Sumalee made a decision and finally married)

I take great pleasure in informing you that my daughter got a fabulous job.
ฉันมีความสุขมากที่ได้บอกให้เธอรู้ว่าลูกสาวของฉันได้งานที่ยอดเยี่ยม
(I am pleased to inform you that my daughter obtained a fabulous job.)

Have you got more of those scarves? I will take the pink one.
คุณมีผ้าพันคอมากกว่านี้มั๊ย? ฉันจะเอาสีชมพู
(Do you have more scarves? I choose the pink one)

I take it that you will get my laundry today.
ฉันนึกว่าเธอจะเอาเสื้อผ้าฉันไปซักวันนี้

*** อ่านเพิ่มเติมเรื่อง การใช้ get got ในความหมายต่างๆ get it, got it, have got/gotten

*** ดูเรื่องที่เกี่ยวข้อง
การใช้ Phrasal Verbs GET มีอะไรบ้างที่ควรรู้ ตัวอย่างประโยค คำแปล
การใช้ Phrasal Verbs TAKE มีอะไรบ้างที่ควรรู้ ตัวอย่างประโยค คำแปล
การใช้ Get In, Get On, Get Out Of, Get Off กับการขึ้นลงรถ, พาหนะ
Phrasal verbs; Get In, Get On, Get Out, Get Off ตัวอย่างประโยค
Get Up กับ Wake Up ใช้ต่างกันอย่างไร ตัวอย่างประโยค คำแปลความหมาย
การใช้ Get Across, Get Over ตัวอย่างประโยค + คำแปลความหมาย
Get along with, get along well, get along famously ตัวอย่างประโยค
การใช้ get about, get around ในความหมายต่างๆ ตัวอย่างประโยค คำแปล
การใช้ get got ในความหมายต่างๆ get it, got it, have got/gotten
หลักการใช้ Phrasal Verbs

เป็นอย่างไรบ้างคะ เพื่อนๆ ได้เห็นตัวอย่างต่างๆ ของการใช้ get กับ take กันไปพอสมควรแล้วตอนนี้คงพอจะมองออกแล้วนะคะว่าจะนำ get กับ take ไปใช้ในสถานการณ์แบบไหนกันบ้าง อย่างไรก็ตามการใช้ get กับ take ยังสามารถใช้ในความหมายอื่นๆ นอกจากนี้ได้อีกมากมาย อีกทั้งยังสามารถนำไปประกอบเป็น phrasal verbs ที่ให้ความหมายที่หลากหลายออกไปอีก ไว้โอกาสหน้าเราจะพูดถึง phrasal verbs ของ get กับ take กันอีกทีนะคะ ขอบคุณที่ติดตามอ่านค่ะ