การใช้ Phrasal Verbs GET มีอะไรบ้างที่ควรรู้ ตัวอย่างประโยค คำแปล

การใช้ Phrasal Verbs GET มีอะไรบ้างที่ควรรู้ phrasal verbs ของ GET มีมากมายหลายคำมากและแต่ละคำอาจจะมีได้หลายความหมาย สำหรับในตอนนี้เราจะเน้นเรื่องการใช้ Phrasal Verbs GET ที่เรามักเจอบ่อยๆ ทั้งในข้อสอบและที่ใช้กันทั่วไป เราไปดู phrasal verbs GET ในความหมายต่างๆ พร้อมกับตัวอย่างประโยคและคำแปลกันเลยนะคะ

Get (something) across/over (to someone) = สื่อสารไปถึง, สื่อสารให้เข้าใจ ตัวอย่างประโยคเช่น

I’m not sure how to get my point across to you.
ฉันไม่แน่ใจว่าจะยกประเด็นของฉันมาอธิบายกับคุณอย่างไรดี
The message is finally getting across to the public.
ในที่สุดข้อความก็เริ่มแพร่กระจายสู่สาธารณะ

Get along/on (with) = เข้ากันได้ดี ตัวอย่างประโยคเช่น

Pranee cannot get along with her boyfriend.
ปราณีไปกันไม่ได้กับแฟนของเธอ (เข้ากันไม่ได้)
My grandparents have been married for over 50 years and they still get along!
คุณตาคุณยาย(หรือคุณปู่คุณย่า)ของฉันได้แต่งงานมานานกว่า 50 ปีแล้วและพวกเขายังคงเข้ากันได้ดี(ยังคงรักกันดี)
หมายเหตุ : get along with ใช้กันมากในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ส่วน get on with ใช้กันมากในภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ แต่จะเลือกใช้แบบไหนก็ไม่ผิดนะคะ

Get around = ไปไหนมาไหน, เคลื่อนไปรอบๆ ตัวอย่างประโยคเช่น

Tanggwa get around by bicycle, but her brother gets around on foot.
แตงกวาไปไหนมาไหนด้วยรถจักรยาน แต่พี่ชายของเธอไปมาด้วยการเดิน
You can use my car to get around while you’re here.
เธอสามารถใช้รถของฉันไปไหนมาไหนระหว่างที่เธออยู่ที่นี่ได้นะ

Get around to (something) = ท้ายที่สุดก็ได้ทำบางสิ่งบางอย่าง, ต้องพยายามทำบางสิ่งบางอย่าง ตัวอย่างประโยคเช่น

I finally got around to doing my homework. I didn’t do it for several days.
ในที่สุดฉันก็ได้ทำการบ้านเสียที ฉันไม่ได้ทำมันมาตั้งหลายวันแล้ว
It always takes me ages to get around to replying to letters.
ฉันมักต้องใช้เวลามากมายในการพยายามตอบจดหมายพวกนี้

Get away (from) = ปลีกตัว(ไปพักผ่อน) ตัวอย่างประโยคเช่น

We love to get away from everything and relax in the country.
เราชอบที่จะหนีจากทุกสิ่งและไปผ่อนคลายในชนบท
We’re hoping to get away for a few days and have a nice getaway.
เราหวังว่าจะได้หลบไปพักผ่อนสักสองสามวันและมีที่พักผ่อนดีๆ
หมายเหตุ : getaway ที่เขียนติดกันใช้เป็นคำนามหมายถึงแผนการพักผ่อนวันหยุด หรือ สถานที่พักผ่อนวันหยุด ก็ได้นะคะ อย่างเช่น Hawii is a nice getaway in winter.

Get away with (something) = ทำบางสิ่งสำเร็จโดยหลบเลี่ยงความผิด เช่น โกงข้อสอบ, ขโมย ตัวอย่างประโยคเช่น

The students didn’t get away with cheating in the exam. They were caught.
นักเรียนโกงการสอบไม่สำเร็จ พวกเขาถูกจับได้เสียก่อน
The bank robbers got away with robbing the bank. The police never found them.
โจรปล้นธนาคารและหลบหนีไปได้ ตำรวจไม่พบร่องรอยของพวกเค้าเลย

Get back = กลับบ้าน, กลับมา ตัวอย่างประโยคเช่น

What time did you get back last night?
เมื่อคืนเธอกลับบ้านกี่โมง
The train was held up so we didn’t get back home until midnight.
รถไฟเสียเวลาเราจึงกลับบ้านไม่ได้จนถึงเที่ยงคืน

Get (something) back = ได้ (บางสิ่งบางอย่าง) กลับคืนมา ตัวอย่างประโยคเช่น

If I don’t like the dress, can I get my money back?
ถ้าฉันไม่ถูกใจชุดนี้ ฉันสามารถขอคืนเงินได้มั๊ย?
Don’t lend him any money; you’ll never get it back.
อย่าให้เขายืมเงินนะ คุณไม่มีทางได้มันคืนหรอก

Get back at (someone) = แก้แค้น ตัวอย่างประโยคเช่น

I’ll get back at him for landing me in trouble.
ฉันจะเอาคืนกับเค้าที่ปล่อยให้ฉันตกระกำลำบาก
I’ll get him back for what he’s done.
ฉันจะแก้แค้นเค้ากับสิ่งที่เค้าได้ทำลงไป

Get back into (something) = ย้อนกลับไปทำงานเดิม หรืองานที่ผัดผ่อนเอาไว้ ตัวอย่างประโยคเช่น

I’ll get back to work as soon as I’ve finished this game.
ฉันจะกลับไปทำงานทันทีที่จบเกมส์นี้
We’ve talked enough about this issue, so let’s get back to the main topic of the meeting.
เราพูดกันมากพอแล้วเกี่ยวกับปัญหานี้ ดังนั้นเรากลับมาที่หัวข้อหลักของการประชุมกันเถอะ

Get between = เป็นคนกลาง, เข้าไปอยู่ระหว่างของสองสิ่ง ตัวอย่างประโยคเช่น

The dog got between the archer and the target.
สุนัขเข้าไปอยู่ระหว่างนักยิงธนูกับเป้าหมาย
The teacher got between Sutee and Sombat to stop them from fighting.
คุณครูเข้าไปขวางสุธีกับสมบัติเพื่อหยุดยั้งการต่อสู้
I hope you won’t let these stupid rumors get between us.
ฉันหวังว่าเธอจะไม่ปล่อยให้ข่าวลือโง่ๆ เหล่านี้มาขวางกั้นระหว่างพวกเรา

Get by = มีพอเพียงที่จะอยู่รอดได้ (มักใช้เกี่ยวกับเรื่องการเงิน) ตัวอย่างประโยคเช่น

I have enough money to get by until next week.
ฉันมีเงินพออยู่ได้ถึงอาทิตย์หน้า
I can get by with little money.
ฉันสามารถอยู่ได้ด้วยเงินเพียงเล็กน้อย

Get down to (something) = เริ่มเอาจริงเอาจังกับบางสิ่งบางอย่าง ตัวอย่างประโยคเช่น

Dinner is finished and now it’s time to get down to business.
รับประทานอาหารเย็นเสร็จแล้ว ตอนนี้ก็ได้เวลาทำธุรกิจการงานอย่างจริงจังเสียที
Read the text all the way through before you get down to translating it.
อ่านเนื้อหาทั้งหมดโดยตลอดก่อนที่คุณจะลงมือแปลอย่างจริงจัง

Get in (a car, a taxi, a van, etc.) = ขึ้นพาหนะขนาดเล็กที่เราไม่สามารถขึ้นไปยืนหรือเดินภายในนั้นได้ ตัวอย่างประโยคเช่น

We opened the door of the taxi and got in the back seat.
เราเปิดประตูรถแท็กซี่แล้วขึ้นไปนั่งเบาะหลัง
Get in the car—I’ll tell you what happened on the way.
ขึ้นรถสิ ฉันจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างทาง

Get out, Get out of (a car, a taxi, a van, etc.) = ลงจากพาหนะขนาดเล็กที่เราไม่สามารถขึ้นไปยืนหรือเดินภายในนั้นได้ ตัวอย่างประโยคเช่น

The car door opened and a tall man got out.
ประตูรถถูกเปิดและมีชายร่างสูงออกมา
We got out of the taxi and paid the driver.
เราลงจากรถแท็กซี่แล้วจ่ายเงินให้คนขับ

Get on (a bus, a train, an airplane, a bike, a horse, etc.) = ขึ้นพาหนะขนาดใหญ่ที่เราสามารถขึ้นไปยืนหรือเดินภายในได้ หรือ ขึ้นขี่พาหนะเช่น มอเตอร์ไซต์, จักรยาน, ม้า, เป็นต้น ตัวอย่างประโยคเช่น

How did he manage to get on the wrong plane.
เขาจัดการอย่างไรถึงได้ขึ้นเครื่องบินผิด
Sutee helped an old lady get on the bus today.
วันนี้สุธีร์ได้ช่วยหญิงชราขึ้นรถโดยสาร

Get off (a bus, a train, an airplane, a bike, a horse, etc.) = ลงจากพาหนะขนาดใหญ่เช่น รถบัส, เครื่องบิน, เรือขนาดใหญ่, เป็นต้น หรือ ลงจากมอเตอร์ไซต์, จักรยาน, ม้า, เป็นต้น ตัวอย่างประโยคเช่น

We got off the bus and walked to my house.
เราลงจากรถประจำทางแล้วเดินต่อไปบ้านของฉัน
We can’t get off the plane until they open the door.
เราไม่สามารถลงจากเครื่องบินได้จนกว่าพวกเค้าจะเปิดประตู

*** ดูเรื่อง การใช้ get in, get out of, get on, get off กับการขึ้นลงพาหนะ

Get in/into (a place, city or something) = เข้า(เมือง สถานที่ ฯลฯ) ตัวอย่างประโยคเช่น

When did you get in? I didn’t even hear the door open.
คุณเข้ามาตั้งแต่เมื่อไร ฉันไม่เห็นได้ยินเสียงเปิดประตูเลย
Tanggwa did well and got into the University of Western Australia.
แตงกวาทำได้ดี และได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลีย

Get off (someone or something) = เอาออกไป (มักใช้กับอะไรที่อยู่บนสิ่งต่างๆ) ตัวอย่างประโยคเช่น

Hey, get your feet off the table!
เฮ้ เอาเท้าของเธอออกไปจากโต๊ะซะ
Can you get your stuff off my bed?
เธอจะเอาข้าวของของเธอออกไปจากเตียงนอนชั้นได้มั๊ย

Get off = พ้นโทษโดยได้รับโทษเพียงเล็กน้อยหรือไม่ได้รับโทษเลย ตัวอย่างประโยคเช่น

His lawyer got him off, although we all knew he was guilty.
ทนายความช่วยให้เขาพ้นโทษแม้ว่าเราทุกคนรู้ว่าเขามีความผิด
I can’t believe that known criminal got off with such a light sentence.
ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าอาชญากรที่รู้กันอยู่ชัดๆจะหลุดพ้นด้วยคำพิพากษาที่เบามาก

Get on = ก้าวหน้า (ประสบผลสำเร็จ) ตัวอย่างประโยคเช่น

She’s getting on very well in her career.
เธอกำลังก้าวหน้าในอาชีพการงานเป็นอย่างดี
How did you get on in your exams?
คุณประสบความสำเร็จในการสอบได้อย่างไร

Get on with (something) = ทำบางสิ่งบางอย่างต่อไป ตัวอย่างประโยคเช่น

Listen everyone, it’s time to stop talking and get on with our class.
ฟังนะทุกคน ได้เวลาหยุดคุยกันแล้วเรียนในชั้นเรียนของพวกเราต่อไป
Be quiet and get on with your dinner.
เงียบซะ แล้วทานอาหารค่ำของคุณต่อไป

Get out = บอกหรือสั่งให้ออกไป ตัวอย่างประโยคเช่น

Get out and don’t come back.
ออกไปซะแล้วอย่ากลับมาอีก
I don’t want you here. Get out of my way!
ฉันไม่ต้องการให้คุณอยู่ที่นี่ ออกไปให้พ้นทางของฉัน

Get out of (place or situation) = ออกจากสถานที่ หรือออกจากสถานการณ์ ตัวอย่างประโยคเช่น

Just get out of here while you still can.
รีบออกไปจากที่นี่ในขณะที่คุณยังสามารถทำได้
I’m not feeling well and would like to get out of the extra work.
ฉันกำลังรู้สึกไม่ค่อยดีและอยากจะออกจากงานพิเศษนี้

Get over (something) = ข้ามสิ่งต่างๆ, ข้ามสิ่งกีดขวาง ตัวอย่างประโยคเช่น

Can you get over the wall on your own?
คุณสามารถปีนข้ามกำแพงไปเองได้มั๊ย?
We couldn’t get over the river because of the floods.
เราไม่สามารถข้ามแม่น้ำนี้ไปได้เพราะมีน้ำท่วม

Get over (something) = ก้าวข้ามอุปสรรคใดๆ, ผ่านพ้นปัญหา ตัวอย่างประโยคเช่น

Do you have a problem? Get over it!
คุณมีปัญหาอยู่ใช่มั๊ย ผ่านมันไปให้ได้นะ
I think the problem can be got over without difficaulty.
ฉันคิดว่าปัญหาสามารถแก้ไขได้โดยไม่ยาก

Get over (something about emotional,illness) = ควบคุมอารมณ์ได้, กลับมามีความสุข, หายจากการป่วยไข้ ตัวอย่างประโยคเช่น

They both finally got over their divorce.
พวกเขาในที่สุดก็ทำใจจากเรืองการหย่าร้างได้
I thought I would never get over the mumps.
ฉันคิดว่าจะไม่มีทางหายจากโรคคางทูมได้ซะแล้ว

Get over (something) = หยุดคิดเกี่ยวกับบางเรื่องหรือบางสิ่งบางอย่าง ตัวอย่างประโยคเช่น

I can’t get over how hard that test was.
ฉันอดคิดไม่ได้ว่าการทดสอบนั้นมันยากขนาดไหน
I can’t get over the fact that he’s still living in that awful apartment.
ฉันไม่เข้าใจจริงๆที่เขายังคงอาศัยอยู่ในอพาร์ทเมนต์ที่น่ากลัวนั้น

Get round to (something) = หาเวลาทำบางสิ่งบางอย่าง ตัวอย่างประโยคเช่น

I haven’t get round to asking him yet.
ฉันยังไม่ได้หาเวลาไปถามเขาเลย

Get through = เอาชนะอุปสรรค หรือ ประสบความสำเร็จ ตัวอย่างประโยคเช่น

At the end, he got through all the difficulties.
สุดท้ายเขาก็เอาชนะความยากลำบากทั้งปวงไปได้
You’re allowed to play the games when you get through this homework.
เธอได้รับอนุญาตให้เล่นเกมส์ได้เมื่อทำการบ้านนี้สำเร็จ

Get together = พบเจอกัน, รวมตัวกัน ตัวอย่างประโยคเช่น

Pranee got the girls together and told them about Somsri’s accident.
ปราณีพาเด็กๆ มารวมกันและบอกพวกเขาเกี่ยวกับอุบัติเหตุของสมศรี

Get up = ตื่นแล้วลุกขึ้นจากเตียงนอน ตัวอย่างประโยคเช่น

I didn’t get up until midday.
ฉันไม่ลุกขึ้นมาจากเตียงจนถึงเที่ยงวัน

Get up = ลุกขึ้นยืน (คำตรงข้ามคือ get down = นั่งลง หรือ หมอบลง, หลบลงไป) ตัวอย่างประโยคเช่น

He get up slowly from his chair.
เขาลุกยืนขึ้นช้าๆ จากเก้าอี้
When the thieves started shooting, we all got down and covered our heads.
เมื่อโจรเริ่มเปิดฉากยิง พวกเราก็พากันหมอบตัวหลบและกุมศีรษะ

Get up = แต่งชุดในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่นชุดไปออกเดทกับแฟน, ชุดแฟนซี, ชุดไปงานวันฮาโลวีน เป็นต้น ตัวอย่างประโยคเช่น

She got herself up in a bizarre outfit. Nice getup!
เธอแต่งตัวมาในชุดที่ฉูดฉาดบาดตา เป็นชุดที่เยี่ยมมาก!
หมายเหตุ : getup ที่เขียนติดกันใช้เป็นคำนามหมายถึงชุดที่สวมใส่มานะคะ

อ่านจบแล้วเพื่อนๆ อย่าลืมไปทดลองทำ แบบฝึกหัด Phrasal Verbs GET พร้อมดูคำเฉลย และคำแปลอธิบายความหมายศัพท์ ด้วยนะคะ

*** ดูเรื่องที่เกี่ยวข้อง
การใช้ get about, get around ในความหมายต่างๆ ตัวอย่างประโยค คำแปล
Phrasal verbs; Get In, Get On, Get Out, Get Off ตัวอย่างประโยค
Get Up กับ Wake Up ใช้ต่างกันอย่างไร ตัวอย่างประโยค คำแปลความหมาย
การใช้ Get Across, Get Over ตัวอย่างประโยค + คำแปลความหมาย
Get along with, get along well, get along famously ตัวอย่างประโยค
Get กับ take ใช้ต่างกันอย่างไร การใช้ get, take ในความหมายต่างๆ
การใช้ get got ในความหมายต่างๆ get it, got it, have got/gotten
หลักการใช้ Phrasal Verbs
Phrasal verbs TAKE มีอะไรบ้างที่ควรรู้
Phrasal verbs CALL มีอะไรบ้างที่ควรรู้
Phrasal verbs PUT มีอะไรบ้างที่ควรรู้
Phrasal verbs TURN มีอะไรบ้างที่ควรรู้

12 thoughts on “การใช้ Phrasal Verbs GET มีอะไรบ้างที่ควรรู้ ตัวอย่างประโยค คำแปล

Comments are closed.