การใช้ get got ในความหมายต่างๆ get it, got it, have got/gotten

Get-got คำกริยาสั้นๆ ที่บ่อยครั้งสร้างความสับสนในการใช้ให้กับเราเหลือเกิน เช่น get it, got it, have got/gotten เหล่านี้มีหลักการใช้อย่างไรและมีความหมายอย่างไรกันแน่ วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจหลักการใช้ get-got ในความหมายต่างๆ และรูปแบบการใช้ get-got ซึ่งมี 6 รูปแบบกันค่ะ

รูปกริยาสามช่องของ get คือ get-got-got สำหรับภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ (British English) หรือ get-got-gotten สำหรับภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (American English) คำกริยา to get ปกติจะใช้ในสามความหมายหลักๆ และนำไปใช้รวมกับคำอื่นๆ ได้อีกสามรูปแบบ คือ

1. ใช้ในความหมายว่าได้รับบางสิ่งบางอย่าง(to receive something)
2. ใช้บอกอาการเปลี่ยนแปลง (to become…)
3. ใช้ความหมายว่านำมา(to bring), ซื้อมา(to buy) หรือ หามา(to find)
4. ใช้ร่วมกับ to have และ to have to เพื่อแสดงการมีครอบครองหรือมีภาระผูกพัน
5. ใช้ประกอบกับคำอื่นเป็นกริยาวลี (phrasal verbs)
6. ใช้ประกอบกับคำอื่นเป็นสำนวน (expressions)

เพื่อให้เข้าใจง่ายๆ เราไปดูตัวอย่างการใช้ get ในแบบต่างๆ กันนะคะ

1. การใช้ get got ในความหมายว่าได้รับบางสิ่งบางอย่าง(to receive something) ตัวอย่างเช่น

To get a present (ได้รับของขวัญ)
To get a letter (ได้รับจดหมาย)
To get a call (ได้รับการโทรฯติดต่อ)
To get a promotion (ได้รับโปรโมชั่น)
To get an apology (ได้รับการขอโทษ)

2. การใช้ get got เพื่อบอกอาการเปลี่ยนแปลง มีความหมายเหมือน to become… การใช้แบบนีัมักจะตามด้วย adjective หรือ comparative adjective ตัวอย่างเช่น

To get angry (โกรธ ถูกทำให้โกรธ) = to become angry
To get hot (ร้อนขึ้น มีอาการร้อน) = to become hot
To get sick (มีอาการป่วย) = to become sick
To get calm (ใจเย็นลง สงบลง) = to become calm

adjective ที่ใช้อาจจะเป็นกริยาช่องที่สาม (past participle) อย่างเช่น

To get tired (ออกอาการเหนื่อย) = to become tired
To get excited (ออกอาการตื่นเต้น) = to become excited
To get lost (หลงทาง) = to become lost
To get stuck (มีอาการติดขัด) = to become stuck

หรือเป็น comparative adjective อย่างเช่น

To get better (รู้สึกดีขึ้นกว่าเดิม) = to become better
To get more interesting (น่าสนใจมากขึ้น) = to become more interesting

หมายเหตุ : ถ้า become ตามด้วยคำนาม(noun) หรือ superlative adjective(คำเปรียบเทียบขั้นสูงสุด) เราไม่สามารถใช้ get แทน become ได้ ตัวอย่างเช่น

To become a teacher (ได้มาเป็นครู)
To become an issue (กลายเป็นปัญหา)
To become the best (กลายเป็นสิ่งดีที่สุด)

3. การใช้ get got ในความหมายว่านำมา(to bring), ซื้อมา(to buy) หรือ หามา(to find) ตัวอย่างเช่น

May I get you a drink?
ความหมายเหมือนกับ May I bring you a drink?
ให้ฉันเอาเครื่องดื่มมาให้คุณมั๊ย?

I need to get some milk.
ความหมายเหมือนกับ I need to buy some milk.
ฉันต้องการซื้อนมสักหน่อย

I couldn’t get any information.
ความหมายเหมือนกับ I couldn’t find any information.
ฉันไม่สามารถหาข้อมูลอะไรได้เลย

4. การใช้ get got ร่วมกับ to have และ to have to เพื่อแสดงการมีครอบครองหรือมีภาระผูกพัน ซึ่งการเพิ่ม got เข้าไปนั้นมันไม่ได้ทำให้ความหมายเปลี่ยนแต่อย่างใด ตัวอย่างประโยคเช่น

I have a question.
เหมือนกับ I’ve got a question.
ฉันมีคำถาม (จะถามคุณ)

She has to work late.
เหมือนกับ She’s got to work late.
(She has got to work late.)
เธอได้มาทำงานสาย

ลองดูในรูปประโยคคำถามบ้างนะคะ

Do you have a minute?
เราสามารถพูดว่า Have you got a minute? ได้โดยความหมายเหมือนกัน
คุณมีเวลาสักนาทีมั๊ย หรือ คุณมีเวลาสักครู่มั๊ย

Do you have to go?
อาจพูดว่า Have you got to go? ก็ได้
คุณต้องไปหรือ

หรือประโยคปฏิเสธ เช่น

They don’t have a car.
เหมือนกันกับ They haven’t got a car.
พวกเขาไม่มีรถ

We don’t have to stay here.
หรือพูดว่า We haven’t got to stay here. ได้เช่นกัน
เราไม่ต้องอยู่ที่นี่

5. การใช้ get got ประกอบกับคำอื่นเป็นกริยาวลี (phrasal verbs) มีมากมายหลายคำมาก เราขอตัวอย่างคำที่ใช้กันบ่อยๆ บางคำมาอธิบายให้เห็นภาพการใช้ get got เป็น phrasal verbs นะคะ

To get up = To leave your bed
*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง Get Up กับ Wake Up ใช้ต่างกันอย่างไร

To get on a bus / plane / train / bike / horse
คำตรงกันข้ามกับ to get on คือ to get off
สำหรับรถเก๋ง รถแท็กซี่ เราจะใช้ to get into และคำตรงข้ามคือ to get out of นะคะ
*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง การใช้ Get In, Get On, Get Out of, Get Off กับการขึ้นลงรถ, พาหนะ

To get on with (someone) = To have a good relationship with them
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ…

To get over an illness / a shock / a problem = To recover from it
ความหมายเหมือนกับ to overcome it หรือ to recover from it (หายจากอาการ…)

To get to (a place) = To arrive at (a place)
มาถึงยัง (สถานที่)

To get by = To manage with minimum resources
หมายถึง ผ่านมาได้ หรือ หาทางออกได้ (โดยที่มีเงินหรือความรู้หรือทรัพยากรที่จำกัด)

*** สำหรับเรื่อง phrasal verbs ของ get เราจะรวบรวมมาเขียนแยกไว้ต่างหากให้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะ

6. การใช้ get ประกอบกับคำอื่นเป็นสำนวน (expressions) มีมากมายหลายคำมากเช่นกัน เราจะตัวอย่างบางคำที่ใช้กันบ่อยๆ มาอธิบายเพื่อให้เห็นภาพการใช้ get got เป็น สำนวน (expressions) นะคะ

To get it = To understand something
คำนี้เราจะเจอกันบ่อยมาก ถ้าแปลตรงๆ จะหมายความว่าได้มันมา (ตามที่ได้อธิบายการใช้ get got ในข้อแรกที่ผ่านมาข้างต้น) แต่ get it, got it ถ้าเป็นสำนวนจะหมายถึง รู้, เข้าใจ นะคะ
I don’t get it. What’s your point?
ฉันไม่เข้าใจ ประเด็นของคุณคืออะไร?
I got it. ฉันเข้าใจแล้ว

To get it right = To do or answer something correctly
To get it wrong = To do or answer something incorrectly
ตัวอย่างประโยคเช่น
I didn’t get the last question right. I got it wrong.
ฉันไม่ได้ตอบคำถามสุดท้ายอย่างถูกต้อง ฉันทำมันผิดไปแล้ว

To get down to business. หรือ To get down to work.
ความหมายเหมือนกับ to start working
ตัวอย่างประโยคเช่น
As everyone is here, we can get down to business.
เมื่อทุกคนอยู่ที่นี่กันแล้ว เราก็สามารถเริ่มงาน(ธุรกิจ)กันได้เลย

To get somewhere = To achieve some success
ตัวอย่างประโยคเช่น
We are making good progress. We’re getting somewhere.
เรากำลังทำมันคืบหน้าไปได้ดี เรากำลังจะประสบความสำเร็จบางอย่าง

To get off to a good start = To start something well
เริ่มบางสิ่งบางอย่างได้ดี
To get off to a bad start = To start something badly
เริ่มบางสิ่งบางอย่างได้แย่
ตัวอย่างประโยคเช่น
The project has got off to a really good start.
โครงการเริ่มต้นได้ดีจริงๆ

To get going = To begin to leave
ตัวอย่างประโยคเช่น
It’s getting late. We must get going.
มันจะสายแล้ว เราต้องออกไปกันตอนนี้เลย

เพื่อนๆ อย่าลืมไปทดลองทำ แบบฝึกหัด Phrasal Verbs GET พร้อมดูคำเฉลย และคำแปลอธิบายความหมายศัพท์ กันด้วยนะคะ มีตัวอย่างประโยคการใช้ phrasal verbs GET และคำอื่นๆ ในนั้นอีกเยอะเลยค่ะ

*** ดูเพิ่มเติมเรื่อง Get กับ take ใช้ต่างกันอย่างไร การใช้ get, take ในความหมายต่างๆ

*** ดูเรื่องที่เกี่ยวข้อง
การใช้ Phrasal Verbs GET มีอะไรบ้างที่ควรรู้ ตัวอย่างประโยค คำแปล
การใช้ Get In, Get On, Get Out Of, Get Off กับการขึ้นลงรถ, พาหนะ
Phrasal verbs; Get In, Get On, Get Out, Get Off ตัวอย่างประโยค
Get Up กับ Wake Up ใช้ต่างกันอย่างไร ตัวอย่างประโยค คำแปลความหมาย
การใช้ Get Across, Get Over ตัวอย่างประโยค + คำแปลความหมาย
Get along with, get along well, get along famously ตัวอย่างประโยค
การใช้ get about, get around ในความหมายต่างๆ ตัวอย่างประโยค คำแปล
Get กับ take ใช้ต่างกันอย่างไร การใช้ get, take ในความหมายต่างๆ
หลักการใช้ Phrasal Verbs

เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับหลักการใช้ get-got ในความหมายต่างๆ และรูปแบบการใช้ get-got ทั้ง 6 แบบ ตอนนี้คงพอจะเข้าใจแล้วเนาะว่าเราจะนำ get got ไปใช้ในลักษณะไหนกันได้บ้าง ก็หวังว่าเพื่อนๆ คงจะได้รับประโยชน์จากบทความนี้นะคะ ขอบคุณที่ติดตามอ่านค่ะ