ข้อสอบ have someone do something / get someone to do something

ข้อสอบเรื่อง have someone do something / get someone to do something พร้อมเฉลย – คราวก่อนเราทบทวนเรื่อง การใช้ have someone do something / get someone to do something โครงสร้างและตัวอย่างประโยค กันไปแล้ว ตอนนี้เราลองมาทดสอบความรู้ด้วยการทำข้อสอบเป็นแบบฝึกหัดทบทวนกันบ้าง (บางข้อเป็นข้อสอบ TOEIC เรื่อง causative ด้วยนะเธอ…) เพื่อนๆ พยายามทำข้อสอบ/แบบฝึกหัดให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเลื่อนไปดูคำเฉลยข้อสอบ/แบบฝึกหัดในตอนท้ายนะคะ

ข้อสอบ/แบบฝึกหัดเรื่อง have someone do something / get someone to do something พร้อมเฉลย

1. The president got his assistant _____ the meeting when he was busy.

A: to conduct
B: conduct
C: conducted
D: conducting

2. The president had his assistant _____ the meeting when he was busy.

A: to conduct
B: conduct
C: conducted
D: conducting

3. Surachai _____ the hairdresser _____ his hair tomorrow morning.

A: have … cut
B: will get … to cut
C: will have … cutting
D: get … to cut

4. Pranee _____ the hairdresser _____ her hair every Friday afternoon.

A: has … to cut
B: will get … to cut
C: gets … cut
D: has … cut

5. Tanggwa _____ the technician _____ her laptop yesterday.

A: had … repair
B: have … repair
C: got … repair
D: had … to repair

6. I had the man _____ the house green.

A: paint
B: to paint
C: painted
D: had painted

7. I must get the work _____ by this month.

A: finished
B: finish
C: to finishing
D: to finish

8. I _____ the mechanic _____ the brakes tomorrow.

A: have … fix
B: will have … fix
C: will get … fix
D: get … to fix

9. I got the children _____ their homework.

A: done
B: did
C: to do
D: do

10. I had the children _____ their homework.

A: done
B: did
C: to do
D: do

เฉลยข้อสอบ/แบบฝึกหัด have someone do something / get someone to do something

ข้อ 1 – คำตอบคือ to conduct ตามโครงสร้าง get someone to do (to + V.infinitive)

ข้อ 2 – คำตอบคือ conduct ตามโครงสร้าง have someone do (V.infinitive)

ข้อ 3 – คำตอบคือ will get … to cut ตามโครงสร้าง get someone to do (to + V.infinitive) และ ประโยคเป็น future ดังนั้น get ต้องผันตาม tense เป็น will get

ข้อ 4 – คำตอบคือ has … cut ตามโครงสร้าง have someone do (V.infinitive) และ ประโยคเป็น present ดังนั้น have ต้องผันตามประธานคือปราณี เป็น has

ข้อ 5 – คำตอบคือ had … repair ตามโครงสร้าง have someone do (V.infinitive) และ ประโยคเป็น past ดังนั้น have ต้องผันตาม tense เป็น had

ข้อ 6 – คำตอบคือ paint ตามโครงสร้าง have someone do (V.infinitive)

ข้อ 7 – ข้อนี้เราแอบเอาเรื่องการใช้ have/get something done มาแทรกไว้ ดูว่าเพื่อนๆ จะไหวตัวทันมั๊ย แฮร๋… จำได้มั๊ยคะ get something done คำตอบต้องเป็น finished (past participle) นั่นเองค่ะ

ข้อ 8 – คำตอบคือ will have … fix ตามโครงสร้าง have someone do (V.infinitive) และประโยคเป็น future ดังนั้น have ต้องผันตาม tense เป็น will have

ข้อ 9 – คำตอบคือ to do ตามโครงสร้าง get someone to do (to + V.infinitive)

ข้อ 10 – คำตอบคือ do ตามโครงสร้าง have someone do (V.infinitive)

***ดูเรื่องที่เกี่ยวข้อง
การใช้ have/get something done โครงสร้างและตัวอย่างประโยค
แบบฝึกหัด have/get something done พร้อมเฉลย
ประโยค have someone do something และ get someone to do something
สรุปเนื้อหาการใช้ causative verbs; causative form ตัวอย่างประโยค
แบบฝึกหัด ข้อสอบ causative verbs; causative form พร้อมเฉลย

เป็นยังไงกันบ้างคะ หลังจากตรวจคำตอบข้อสอบ/แบบฝึกหัด have someone do something / get someone to do something กันแล้ว เพื่อนๆ ได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างคะ ระวังข้อสอบแบบนี้เค้าชอบให้ตัวเลือกมาหลอกให้เราสับสนนะคะ แต่ถ้าดูให้ละเอียดจะเห็นว่ามันไม่ยากเลยค่ะ