แบบฝึกหัด ข้อสอบ causative verbs; causative form พร้อมเฉลย

แบบฝึกหัด ข้อสอบ causative verbs; causative form พร้อมเฉลย – หลังจากทบทวนเนื้อหาเรื่อง การใช้ causative verbs; causative form กันไปแล้ว ตอนนี้เราลองมาทดสอบความรู้ด้วยการทำข้อสอบ causative verbs; causative form เป็นแบบฝึกหัดทบทวนกัน (บางข้อเป็นข้อสอบ TOEIC เรื่อง causative ด้วยนะ) เพื่อนๆ พยายามทำข้อสอบ/แบบฝึกหัดให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเลื่อนไปดูคำเฉลยข้อสอบ/แบบฝึกหัดในตอนท้ายนะคะ

แบบฝึกหัด/ข้อสอบ causative verbs; causative form

1. You _____ your car _____ last week, didn’t you?

A: have … overhauled
B: had … overhauled
C: get … overhauled
D: got … overhaul

2. What would you _____ me do for you?

A: want
B: get
C: wish
D: have

3. I may go and ___________________ if I finish my work early enough today.

A: to have my hair done
B: have my hair do
C: have my hair done
D: will have my hair done

4. Instead of buying a new bicycle, why don’t you have your old one ___?

A: to fix
B: fixing
C: fixed
D: fixes

5. He had the cook _____ some tea.

A: make
B: making
C: made
D: did

6. Can you help me _____ my livingroom next weekend?

A: paint
B: painting
C: painted
D: to paint

7. My mother always _____ makes me _____ my room on Saturday mornings.

A: make … clean up
B: makes … cleaned up
C: make … to clean up
D: makes … clean up

8. Tanggwa lets me _____ her car sometimes.

A: lets … drive
B: let … drive
C: lets … driven
D: lets … to drive

9. What would you have me _____________?

A: mend
B: mending
C: mended
D: to mend

10. We got our neighbors to clean our house last week.

A: get … to clean
B: get … clean
C: got … to clean
D: got … clean

เฉลยแบบฝึกหัด/ข้อสอบ causative verbs; causative form พร้อมคำอธิบาย

ข้อ 1. คำตอบคือ B: had … overhauled ตามโครงสร้าง have something done และประโยคเป็น past จึงต้องผัน have เป็น had

หมายเหตุ : ในโจทย์ข้อนี้เพื่อนๆ จะสังเกตเห็นว่า tag คำถาม didn’t you? ใช้ verb to do เข้ามาช่วยเนื่องจาก had ในประโยคเป็น causative verb หมายถึงเอารถไปยกเครื่องใหม่ (had your car overhauled)ถือเป็นกริยาทั่วไปคำหนึ่ง เมื่อจะทำเป็นรูปปฏิเสธหรือคำถาม เราจึงต้องใช้ verb to do มาช่วย และ had ยังอยู่ในรูปประโยคบอกเล่า ดังนั้นในส่วน tag คำถาม จึงต้องเป็นรูปปฏิเสธคือ didn’t you? นั่นเองค่ะ

ถ้าโจทย์ข้อนี้เปลี่ยนเป็น You had your car overhauled last week, __________?
เพื่อนๆ ก็ต้องตอบว่า didn’t you นะคะ (โจทย์แบบนี้ออกข้อสอบบ่อยด้วยนะ)

ข้อ 2. คำตอบคือ D: have ตามโครงสร้าง have someone do something
สำหรับ want/wish/get มีโครงสร้างเป็น want/wish/get someone to do something นะคะ

ข้อ 3. คำตอบคือ C: have my hair done ตามโครงสร้าง have something done (เราไม่ใช้ to have และ will have แต่ใช้ have เพราะถือว่าอยู่หลัง may เหมือนกับ go)

ข้อ 4. คำตอบคือ C: fixed ตามโครงสร้าง have something done

ข้อ 5. คำตอบคือ A: make ตามโครงสร้าง make someone do something (the cook คือ กุ๊กหรือพ่อครัว — เขาให้พ่อครัวชงชาให้)

ข้อ 6. ข้อนนี้มีคำตอบถูกสองข้อนะคะ คือ A: paint และ D: to paint (help ใช้ได้สองรูปแบบโครงสร้างคือ help someone do something และ help someone to do something)

ข้อ 7. คำตอบคือ D: makes … clean up ตามโครงสร้าง make someone do something และประโยคเป็น present เราจึงผัน make เป็น makes ตามประธานคือ My mother

ข้อ 8. คำตอบคือ A: lets … drive ตามโครงสร้าง let someone do something และประโยคเป็น present เราจึงผัน let เป็น lets ตามประธานคือ แตงกวา

ข้อ 9. คำตอบคือ A: mend ตามโครงสร้าง have someone do something

ข้อ 10. คำตอบคือ C: got … to clean ตามโครงสร้าง get someone to do something และประโยคเป็น past เราจึงผัน get เป็น got ตาม tense

ดูเนื้อหาเรื่อง สรุปเนื้อหาการใช้ causative verbs; causative form ตัวอย่างประโยค

*** ดูเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง
การใช้ have/get something done โครงสร้างและตัวอย่างประโยค
แบบฝึกหัด have/get something done พร้อมเฉลย
ประโยค have someone do something และ get someone to do something
ข้อสอบ have someone do something / get someone to do something พร้อมเฉลย

หลังจากตรวจคำตอบจากเฉลยแบบฝึกหัด ข้อสอบ causative verbs; causative form กันแล้ว เพื่อนๆ ได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างคะ ระวังข้อสอบแบบนี้เค้าชอบให้ตัวเลือกมาหลอกให้เราสับสนนะคะ แต่ถ้าเราดูให้ละเอียดถี่ถ้วนจะเห็นว่ามันไม่ยากเลยค่ะ