ประโยค have someone do something และ get someone to do something

การใช้ have someone do something และ get someone to do something โครงสร้างและตัวอย่างประโยค – คราวก่อนเราพูดถึงการใช้ have และ get เป็น causative verbs ในรูปแบบ have/get something done กันไปแล้ว คราวนี้เรามาดูการใช้ have และ get ในรูปแบบ have someone do something และ get someone to do something กันบ้างนะคะ

การใช้ have someone do something และ get someone to do something จะมีความหมายเหมือนกับการใช้ have/get something done คือบอกว่ามีการให้ใครทำบางสิ่งบางอย่างให้โดยที่ประธานของประโยคไม่ได้เป็นผู้ลงมือทำเองแต่เป็นคนบอกให้คนอื่นทำ ไม่ว่าจะด้วยการว่าจ้าง, ขอร้อง, ชักจูง, สั่ง, เป็นต้น แต่ต่างกันตรงที่การใช้ have someone do something และ get someone to do something ในประโยคจะบอกด้วยว่าให้ใครทำให้ ส่วน have/get something done ในประโยคจะไม่พูดถึงเลย

หมายเหตุ : การใช้ have someone do something และ get someone to do something เป็นรูปแบบหนึงของการใช้ causative verbs ซึ่งมี verbs อยู่หลายคำ ที่สามารถใช้ได้อย่างเช่น have, get, let, make, help, allow, เป็นต้น โดยที่แต่ละคำก็จะมีโครงสร้างประโยคเฉพาะของตัวเอง เวลาเราจะใช้ก็ต้องใช้ตามโครงสร้างประโยคของมันนะคะ (ดูเรื่อง สรุปเนื้อหาการใช้ causative verbs; causative form ตัวอย่างประโยค)


เรามาดูโครงสร้างและตัวอย่างประโยค have someone do something และ get someone to do something กันหน่อยนะคะ

Have someone do something มีโครงสร้างประโยคคือ Subject + have + person + infinitive + object
Get someone to do something มีโครงสร้างประโยคคือ Subject + get + person + to + infinitive + object
โดยที่ have กับ get จะต้องมีการผันรูปไปตาม tense และ ประธานของประโยคด้วยนะคะ ตัวอย่างประโยคเช่น

Sale manager has salesman send the report everyday.
Sale manager gets salesman to send the report everyday.
ผู้จัดการฝ่ายขายสั่งให้พนักงานขายส่งรายงานทุกๆ วัน
ประโยคนี้เป็น present โดย have กับ get ผันรูปเป็น has กับ gets ตามประธาน

I had my friend repair my computer.
I got my friend to repair my computer.
ฉันได้ให้เพื่อนซ่อมคอมพิวเตอร์ให้ฉันแล้ว
ประโยคนี้เป็น past โดย have กับ get ผันรูปเป็น had กับ got ตาม tense

The doctor will have the nurse call the patients.
The doctor will get the nurse to call the patients.
แพทย์จะให้พยาบาลเรียกคนไข้
ประโยคนี้เป็น future โดย have กับ get ผันรูปเป็น will have กับ will get ตาม tense

Nok and Kukkai have had the professor review their thesis.
Nok and Kukkai have got the professor to review their thesis.
นกและกุ๊กไก่ได้ขอให้อาจารย์พิจารณาวิทยานิพนธ์ของพวกเธอแล้ว
ประโยคนี้เป็น present perfect โดย have กับ get ผันรูปเป็น have had กับ have got (have + V3) ตาม tense

อ่านเสร็จแล้วก็ได้เวลาไปลองทำข้อสอบกันบ้างแล้วค่ะ ตามกันไปเลยนะคะ — ข้อสอบ have someone do something / get someone to do something พร้อมเฉลย

***ดูเรื่องที่เกี่ยวข้อง
แบบฝึกหัด have/get something done พร้อมเฉลย
สรุปเนื้อหาการใช้ causative verbs; causative form ตัวอย่างประโยค
แบบฝึกหัด ข้อสอบ causative verbs; causative form พร้อมเฉลย

ก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับเรื่อง การใช้ have someone do something และ get someone to do something โครงสร้างและตัวอย่างประโยค ไม่น่าจะมีอะไรยากใช่มั๊ยคะ เพื่อนๆ ที่ยังไม่ได้อ่านเรื่องการใช้ have something done ก็อย่าลืมตามเข้าไปอ่านกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ