Active voice และ passive voice คืออะไร มีหลักการใช้อย่างไร ใช้ตอนไหน

Active voice และ passive voice คืออะไร มีหลักการใช้อย่างไร – active voice คืออาการกริยาของประโยคตามปกติแบบที่เราคุ้นเคย มีประธานของประโยคเป็นผู้ทำอะไรบางอย่าง ส่วน passive voice คืออาการกริยาของประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ หลักการคือ passive voice จะเปลี่ยนเอากรรมของประโยคปกติมาเป็นประธานแล้วเปลี่ยนรูปกริยาเพื่อบอกว่าประธานเป็นผู้ถูกกระทำ เพื่อให้เข้าใจง่ายๆ ลองดูตัวอย่างประโยคต่อไปนี้นะคะ

Nok does her homework habitually. — Active sentence มี active voice คือ does
นกทำการบ้านของเธออย่างสม่ำเสมอ
Nok’s homework is done habitually by herself. — Passive sentence มี passive voice คือ is done
การบ้านของนกได้ถูกทำโดยเธอเองอย่างสม่ำเสมอ

ตัวอย่างที่ยกมาเป็นการใช้โครงสร้างแบบง่ายสุดของ passive voice คือ verb to be + past participle (V3) แต่หลักการเปลี่ยนเป็นประโยค active ไปเป็น passive ยังต้องพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ อีกพอสมควร รวมทั้งต้องคำนึงถึง tense ของประโยคด้วยซึ่งเราจะพูดถึงเรื่องนี้กันในตอนต่อไปนะคะ สำหรับตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับ passive voice กันก่อน

เพือนๆ จะสังเกตเห็นได้ว่าทั้งสองประโยคนั้นมีความหมายเหมือนกัน แต่ในชีวิตประจำวันคงไม่มีใครพูดว่า “การบ้านของนกได้ถูกทำโดยเธอเองอย่างสม่ำเสมอ” เพราะมันฟังดูแปลกๆ ใช่ไหมคะ แล้วเราจะใช้ passive voice ตอนไหนกัน

เรามักจะใช้ passive voice เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ประโยคที่มีลักษณะซ้ำๆ กันในการเขียนบทความให้มีความสละสลวยไม่น่าเบื่อ หรือเมื่อต้องการเน้นความสำคัญไปที่การกระทำและผู้ถูกกระทำมากกว่าผู้ลงมือทำ บ่อยครั้งที่เราจะเห็นการใช้ passive voice โดยไม่มีการกล่าวถึงว่าใครเป็นคนทำแต่เราจะรู้ได้จากเนื้อหาของเรือง, จากเนื้อหาของประโยคเอง – เรายังสามารถใช้ passive voice เมื่อไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำ, หรือไม่จำเป็นต้องรู้ว่าใครเป็นคนทำ ตัวอย่างประโยคเช่น

Her homework is done habitually.
(คู่สนทนาต้องรู้กันดีอยู่แล้วว่า Her ในที่นี้คือใคร)

The pyramids were built nearly 5,000 years ago by the ancient Egyptians.
ปิรามิดถูกสร้างขึ้นเกือบ 5,000 ปีก่อนโดยชาวอียิปต์โบราณ
(จะเห็นว่าประโยคนี้ให้ความสำคัญกับปิรามิดที่ถูกสร้างมากกว่าชาวอียิปต์โบราณที่เป็นผู้สร้าง)

John was killed overseas.
จอห์นถูกฆ่าตายในต่างประเทศ (ไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่า)
(จะเห็นว่า passive voice ในประโยคนี้คือ was killed โดย was เป็น verb to be ที่สอดคล้องกับประธานคือ John และมีโครงสร้างตาม tense ของประโยคคือ past tense)

Do not park here.
Your car will be towed.
ห้ามจอดรถตรงนี้ ไม่งั้นรถของคุณจะถูกยกไป
(ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าใครจะยกรถของคุณไป – ป้ายห้ามจอดรถแบบนี้เราจะเห็นได้บ่อยๆ ในต่างประเทศ)

Causative form แบบ have something done และ get something done ก็มีลักษณะเป็น passive voice แบบหนึ่งที่มักจะไม่มีการกล่าวถึงคนทำในประโยค (ดูเรื่อง การใช้ have/get something done โครงสร้างและตัวอย่างประโยค) อย่างเช่น

Nok got her homework done.
(นกเอาการบ้านไปให้คนอื่นทำให้แล้ว – การบ้านของนกได้ถูกทำแล้วแต่นกไม่ได้ทำเอง)

ในการสอบแบบ Writing & Speaking นั้นเราไม่ควรใช้โครงสร้างประโยคแบบ Active ในทุกๆ ประโยคอยู่ตลอดเวลานะคะ ควรนำเอาโครงสร้างประโยคแบบ Passive มาใช้บ้างในบางโอกาสที่เหมาะสมจะช่วยทำให้เห็นว่าการใช้ภาษาของเราดูดีมีระดับขึ้นเยอะเลยค่ะ เพื่อนๆ ลองดูตัวอย่างการนำเอาโครงสร้างประโยคแบบ Passive มาเขียนเรียงความ (essay) ต่อไปนี้นะคะ

Rain water collected from houses can be used for drinking after it has been processed by being filtered and then being treated with chemicals.

Initially, the rain which falls on the rooftop is collected by the gutter and then runs down the pipe at the side of the house into the drain at the bottom. Each house collects rainwater in this way and the rainwater is then passed along underground drains to the water filter.

เห็นมั๊ยคะว่าการนำเอาโครงสร้างประโยคแบบ Passive มาใช้ในโอกาสที่เหมาะสมนั้นช่วยทำให้เนื้อเรื่องของเรามีความสละสลวยน่าอ่านและดูดีขึ้นอีกเยอะเลย

ดูต่อเรื่อง การเปลี่ยน Active Voice เป็น Passive Voice 12 Tense และตัวอย่าง

*** ดูเรื่องที่เกี่ยวข้อง
สรุปโครงสร้าง หลักการใช้ Passive Voice 12 Tense และตัวอย่างประโยค
แบบฝึกหัดการเปลี่ยน active voice เป็น passive voice พร้อมเฉลย
โครงสร้าง, หลักการใช้ และตัวอย่าง passive voice modals กับประโยค passive ที่มี modal verb
แบบฝึกหัด passive voice modals in the present and past พร้อมเฉลย

เราได้ทำความรู้จักกับ active voice และ passive voice ว่ามันคืออะไร และจะนำมาใช้ตอนไหนอย่างไรกันไปแล้ว ตอนต่อไปเราจะไปดูเรื่องโครงสร้างและหลักการเปลี่ยน active voice เป็น passive voice และฝึกทำแบบฝึกหัดไปด้วยเลย อย่าลืมเข้าไปดูกันด้วยนะคะ เพื่อนๆ จะได้เห็นโครงสร้างของ passive voice ในแบบต่างๆ อีกมากมาย ขอบคุณค่ะ