การใช้ until เชื่อมประโยค until + present/past simple

การใช้ until เชื่อมประโยค แปลว่าจนกระทั่ง until + present simple (V1) ใช้บ่งอนาคต, until + past simple (V2) ใช้บ่งอนาคตในอดึต มาดูตัวอย่างประโยค เพื่อให้เข้าใจการใช้ until ได้ง่ายๆ กันเลยดีกว่านะคะ

until + present simple (V1) แปลว่า จนกระทั่ง (ใช้บ่งอนาคต)

I’ll stay home until it stops raining.
ฉันจะอยู่บ้านจนกว่าฝนจะหยุดตก
(เพื่อนๆ สังเกตนะคะว่าเราไม่ใช้ will stop แม้ว่าเราจะบ่งถึงอนาคต)

I’ll play badminton with Tanggwa until you come.
ฉันจะเล่นแบดมินตันกับแตงกวาจนกว่าคุณจะมา
(สังเกตว่าเราจะไม่ใช้ will come แม้ว่าเราจะบ่งถึงอนาคต)

Surachai worked in a bank until he was sixty.
สุรขัยทำงานธนาคารจนกระทั่งเขาอายุได้หกสิบ

I’ll stay home until Pranee phones me.
ฉันจะอยู่บ้านจนกว่าปราณีจะโทรมาหาฉัน

I’ll wait untill they return.
ฉันจะรอจนกว่าพวกเขาจะกลับมา

I’ll read a book until he comes.
ฉันจะอ่านหนังสือจนกว่าเขาจะมา

หมายเหตุ เราสามารถเขียนรูปประโยคอีกแบบได้เป็น
Until he comes, I’ll read a book.
มีความหมายเหมือนกันนะคะ

until + past simple (V2) แปลว่า จนกระทั่ง ใช้บ่งอนาคตในอดึต

Tanggwa was worried until she found her smart phone.
(ในตอนนั้น) แตงกวาเป็นกังวลมากจนกระทั่งเธอเจอโทรศัพท์ของเธอ
(เพื่อนๆ สังเกตนะคะว่าเราไม่ใช้ would find แม้ว่าเราจะบ่งถึงอนาคตในอดึต)

Unitl I went to Perth, I had never seen a beautiful beach.
ก่อนไปเพิร์ธฉันไม่เคยเห็นชายหาดที่สวยงาม

I had never seen a beautiful beach until I went to Perth.
ฉันไม่เคยเห็นชายหาดที่สวยงามจนกระทั่งได้ไปเพิร์ธ

Tanggwa listened to the music until her mother came home.
(ในตอนนั้น) แตงกวาฟังเพลงจนกระทั่งแม่ของเธอกลับบ้าน

Last night Tanggwa listened to the musice until her mother came home.
เมื่อคืนแตงกวาฟังเพลงจนกระทั่งแม่ของเธอกลับบ้าน

Last night Pranee watched TV until she got sleepy.
เมื่อคืนปราณีดูทีวีจนกระทั่งเธอง่วง

Tanggwa could not speak English until she practiced it.
(ในตอนนั้น) แตงกวาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้จนกระทั่งเธอได้ฝึกมัน

*** ดูต่อเรื่อง การใช้ by/until (till) กับเวลา
*** ดูเพิ่มเติมเรื่อง การใช้ before / after เชื่อมประโยค

เป็นอย่างไรบ้างคะ เพื่อนๆ ได้เห็นตัวอย่างประโยคการใช้ until เชื่อมประโยคทั้งสองแบบแล้วคงเข้าใจการเชื่อมประโยคโดยการใช้ until ได้มากขึ้นนะคะ ขอบคุณที่ติดตามอ่านค่ะ

2 thoughts on “การใช้ until เชื่อมประโยค until + present/past simple

Leave a Reply