โครงสร้างของ tense 12 tenses และตัวอย่างประโยค

โครงสร้าง 12 tenses หลักการและวิธีการใช้ tense ทั้ง 12

เรามาดูรูปร่างหน้าตาของโครงสร้างของ 12 tenses และหลักการ+วิธีการใช้ tense ทั้ง 12 tenses ในแบบที่เข้าใจได้ง่ายๆ ตามหลักไวยากรณ์พร้อมกับตัวอย่างประโยคกันต่อนะคะ

ตอนที่ผ่านมาในเรื่อง “Tense คืออะไร 12 Tenses เข้าใจง่ายจำง่ายไม่ต้องท่อง” เราได้รู้จักว่า tense คืออะไร และรู้จักชื่อของ 12 tenses ซึ่งเราแบ่งมันเป็น 4 กลุ่มคือ simple tense, continuous tense, perfect tense และ perfect continuous tense เพื่อจะได้ทำความเข้าใจพวกมันได้ดีขึ้นและสามารถจดจำพวกมันได้ง่ายกว่าเดิมนั่นเอง

โครงสร้างของ tense 12 tenses และตัวอย่างประโยค

เรามาดู 12 tenses ทั้งสี่กลุ่มนี้อีกทีนะคะ

12 tenses เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่าง

ทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคง่ายๆของ tense 12 tenses ชัดๆกันอีกที

ประโยคตัวอย่าง tense 12 tenses ง่ายๆ

สรุปให้อีกทีละกัน

 1. Simple Tense ทำอะไรง่ายๆ ตรงไปตรงมา
 2. Continuous Tense กำลังทำอะไรอยู่อย่างต่อเนื่อง
 3. Perfect Tense ทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 4. Perfect Continuous Tense ทำสมบูรณ์แล้วและยังกำลังทำอยู่ต่อเนื่องต่อไป


ทีนี้เรามาดูรูปร่างหน้าตาโครงสร้างทางไวยากรณ์ของ 12 tenses กัน จากสองภาพข้างบนเราจะมาเปลี่ยนประโยคให้เป็นโครงสร้างของ tense ทั้ง 12 tenses กัน

ขอย้ำไว้ตรงนี้ก่อนว่ายังไม่ต้องพยายามท่องจำในรายละเอียดทั้งหมดนะคะ ลองมองในภาพรวมๆเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับโครงสร้างของ 12 tenses กันก่อนเพราะต่อไปเราจะได้พบกับพวกมันอยู่บ่อยๆ แล้วในที่สุดก็จะจำได้เองโดยไม่ต้องท่องแน่นอนค่ะ

โครงสร้างทางไวยากรณ์ของ tense 12 tenses
โครงสร้างของ 12 tenses

โครงสร้างของ tense 12 tenses และตัวอย่างประโยค
โครงสร้างของ tense 12 tenses และตัวอย่างประโยค

เพื่อนๆ ลองมองภาพสองภาพข้างบนอย่างตั้งใจอีกครั้งนะคะ พยายามมองให้ออกว่าโครงสร้างของของ tense ในแต่ละกลุ่มมันมีความเหมือนและความแตกต่างกันตรงจุดไหนอย่างไรบ้าง…

ในกลุ่ม Simple Tense จะมีโครงสร้างเรียบง่ายที่สุดเหมือนชื่อของมัน Past กับ Present จะมีเพืียงประธานของประโยคกับกริยาตัวเดียว ส่วนพวก Future จะมี will เพิ่มเข้ามาเป็นกริยาช่วย

 • Past Simple Tense [S + V2]
 • Present Simple Tense [S + V1]
 • Future Simple Tense [S + will +V (Infinitive)]

ในกลุ่ม Continuous Tense จะมีโครงสร้าง [be + V-ing] คือมี be(is/am/are/was/were/been ตัวใดตัวหนึ่ง) กับกริยาที่ต้องเติม ing ด้วยเสมอ

 • Past Continuous Tense [S + was/were + V-ing]
 • Present Continuous Tense [S + is/am/are + V-ing]
 • Future Continuous Tense [S + will + be + V-ing]

ในกลุ่ม Perfect Tense จะมีโครงสร้าง [have + V3] คือมี verb to have (have/has/had ตัวใดตัวหนึ่ง) ตามด้วยกริยาช่องสาม(V3)เสมอ

 • Past Perfect Tense [S + had + V3]
 • Present Perfect Tense [S + has/have + V3]
 • Future Perfect Tense [S + will + have + V3]

ในกลุ่ม Perfect Continuous Tense จะมีโครงสร้าง [have + been + V-ing] ซึงนำทั้งลักษณะของ Perfect และ Continuous มารวมอยู่ในตัวมันคือมี verb to have + กริยาช่องสามคือ been ที่แสดงถึงความเป็น perfect และ been ยังทำหน้าที่เป็น verb to be ให้กับกริยาเติม ing ของ Continuous อีกด้วย

 • Past Perfect Continuous Tense [S + had + been + V-ing]
 • Present Perfect Continuous Tense [S + has/have + been + V-ing]
 • Future Perfect Continuous Tense [S + will + have + been + V-ing]


ตอนนี้เพื่อนๆคงพอมองออกแล้วใช่ไหมคะว่าแต่ละกลุ่มลักษณะพฤติกรรมของ tense มันมีรูปกริยา-กริยาช่วย-verb to be-verb to have เป็นแบบเรียบง่าย (simple), ต่อเนื่อง (continuous/progressive), สมบูรณ์ (perfect) หรือสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง (perfect continuous/progressive) อย่างไร มันมีธรรมชาติและโครงสร้างตามชื่อของมันอย่างไร พยายามมองให้ออกให้ได้นะคะเพราะนี่คือจุดสำคัญที่จะทำให้เราเข้าใจระบบของ tense เพื่อที่จะไปทำความเข้าใจในลักษณะและพฤติกรรมของแต่ละ tense ได้อย่างลึกซึ้งโดยไม่เกิดความสับสนอีกต่อไป

เราไปดู หลักการใช้ tense ทั้ง 12 อย่างละเอียดพร้อมตัวอย่าง กันนะคะ

Simple Tense:
ตัวอย่างประโยค Present Simple Tense พร้อมคำอธิบายหลักการใช้อย่างละเอียด
ตัวอย่างประโยค Past Simple Tense พร้อมคำอธิบายหลักการใช้อย่างละเอียด
หลักการใช้ Future Simple Tense พร้อมตัวอย่าง

ข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมเฉลย
ข้อสอบ/แบบฝึกหัด Present Simple Tense พร้อมเฉลยและคำอธิบาย
ข้อสอบ/แบบฝึกหัด Past Simple Tense พร้อมเฉลย+คำอธิบายอย่างละเอียด

กาลปัจจุบัน(Present Tense):
หลักการใช้ Present Simple Tense + Present Continuous Tense พร้อมตัวอย่าง
หลักการใช้ Present Perfect Tense + Present Perfect Continuous Tense พร้อมตัวอย่าง

กาลในอดีต(Past Tense):
หลักการใช้ Past Simple Tense พร้อมตัวอย่าง
หลักการใช้ Past Continuous Tense พร้อมตัวอย่าง
หลักการใช้ Past Perfect Tense + Past Perfect Continuous Tense พร้อมตัวอย่าง

กาลในอนาคต(Future Tense):
หลักการใช้ Future Simple Tense พร้อมตัวอย่าง
หลักการใช้ Future Continuous Tense พร้อมตัวอย่าง
หลักการใช้ Future Perfect Tense พร้อมตัวอย่าง
หลักการใช้ Future Perfect Continuous Tense พร้อมตัวอย่าง

สำหรับเพื่อนๆ ที่ยังไม่ได้ดูตอนที่ผ่านมาในเรื่อง “Tense คืออะไร 12 Tenses เข้าใจง่ายจำง่ายไม่ต้องท่อง” จะขอสรุปสั้นๆ ว่าในตอนที่แล้วเราได้รู้จักว่า tense คืออะไร และรู้จักชื่อของ 12 tenses พร้อมกับกับการจัดกลุ่มของ tenses สองแบบ คือแบบดั้งเดิมที่จัดกลุ่มตามกาลเวลาเหมือนอย่างที่เราได้เคยร่ำเรียนมา (past tense, present tense และ future tense) กับการจัดกลุ่มอีกแบบหนึ่งคือจัดกลุ่มตามลักษณะและพฤติกรรมของพวกมันซึ่งแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มคือ simple tense, continuous tense, perfect tense และ perfect continuous tense ซึ่งช่วยให้เราทำความเข้าใจพวกมันได้ดีขึ้นและสามารถจดจำพวกมันได้ง่ายกว่าเดิมนั่นเอง และในตอนนี้เราก็ได้รู้จักโครงสร้าง 12 tenses หลักการและวิธีการใช้ tense ทั้ง 12 พร้อมก้บได้ดูตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆ ไปแล้ว

ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับโครงสร้าง 12 tenses หลักการและวิธีการใช้ tense ทั้ง 12 หวังว่าจะช่วยเพื่อนๆ เข้าใจระบบโครงสร้างไวยากรณ์ของ tense ทั้ง 12 tenses มากขึ้นนะคะ ไว้ถ้ามีโอกาเราจะไปทำความเข้าใจกับลักษณะพฤติกรรมของ tense แต่ละกลุ่มให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีก ขอบคุณที่ติดตามอ่านมาตลอดนะคะ สวัสดีค่ะ