สรุปเนื้อหาการใช้ causative verbs; causative form ตัวอย่างประโยค

สรุปเนื้อหาการใช้ causative verbs; causative form และตัวอย่างประโยคพร้อมคำแปล – causative verbs เป็น verb ที่ใช้บอกว่าประธานของประโยคให้ใครบางคนทำบางสิ่งบางอย่าง โดยที่ประธานของประโยคไม่ได้เป็นผู้ลงมือทำเองแต่เป็นคนบอกให้คนอื่นทำ causative verbs ที่เรามักเจอบ่อยๆ ได้แก่ have, get, let, make, help เรามาดูลักษณะโครงสร้าง causative form ของ causative verbs แต่ละคำและตัวอย่างประโยคกันค่ะ

Causative verb – HAVE และ GET

Causative verb – HAVE และ GET สามารถใช้ได้สองรูปแบบคือแบบ active (have someone do something) และ passive (have something done)

โครงสร้างประโยคของ Causative verb – HAVE แบบ active คือ
Subject + have + person + infinitive + object
เราจำง่ายๆ เป็น have someone do something ก็ได้นะคะ ตัวอย่างประโยคเช่น

I had the electrician look at my broken light.
ฉันให้ช่างไฟมาดูหลอดไฟที่ขาด
The teacher had the students write the answers on the whiteboard.
คุณครูให้นักเรียนเขียนคำตอบบนกระดาน

โครงสร้างประโยคของ Causative verb – GET แบบ active คือ
Subject + get + person + to + infinitive + object
เราจำง่ายๆ เป็น get someone to do something ค่ะ ตัวอย่างประโยคเช่น

She gets her son to do his homework by promising him ice cream when he’s finished.
เธอโน้มน้าวให้ลูกชายทำการบ้านโดยสัญญาว่าจะให้กินไอศครีมเมื่อทำการบ้านเสร็จ
I got the cleaner to clean under the cupboards.
ฉันให้คนทำความสะอาดเก็บกวาดใต้ตู้กับข้าว

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง ประโยค have someone do something และ get someone to do something)

โครงสร้างประโยคของ Causative verbs – HAVE และ GET แบบ passive จะเหมือนกันคือ
Subject + have/get + object + past participle (V3)
จำง่ายๆ เป็น have/get something done ค่ะ ตัวอย่างประโยคเช่น

I had/got my jacket cleaned yesterday.
ฉันเอาแจ็คเก็ตไป(ให้เขา)ซักเมื่อวาน
Tanggwa will have/get her house painted tomorrow.
แตงกวาจะ(ให้เขา)ทาสีบ้านวันพรุ่งนี้

การใช้ have/get something done นั้นเราไม่จำเป็นต้องบอกว่า ให้ใครเป็นคนทำอะไร แต่เราเน้นว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกกระทำ

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง การใช้ have/get something done โครงสร้างและตัวอย่างประโยค)

การใช้ causative verbs นั้น have และ get จะต้องผันรูปไปตาม tense และ ประธานของประโยคนะคะ

ข้อสังเกต : ไม่ว่าเราจะเลือกใช้ have หรือ get นั้นมันก็มีความหมายเหมือนกัน เพียงแต่การใช้ have นั้นออกจะดูเป็นทางการมากกว่าอย่างเช่นเราไปจ้างให้ใครเขาทำอะไรให้เป็นต้น ส่วน get เรามักจะใช้กับการขอร้องหรือไหว้วานให้ใครมาทำอะไรให้ค่ะ

Causative verb – LET

การใช้ causative verb – LET นั้นใช้ได้รูปแบบเดียวคือแบบ active มีความหมายว่าอนุญาตหรือยอมให้ใครบางคนทำอะไรบางอย่าง มีโครงสร้างประโยคคือ
Subject + let + person + infinitive + object
จำง่ายๆ เป็น let someone do something ตัวอย่างประโยคเช่น

Pranee lets me drive her car.
ปราณ๊อนุญาตให้ฉันขับรถของเธอ
My mother let me buy a new bag.
คุณแม่อนุญาตให้ฉันซื้อกระเป๋าใบใหม่

การใช้ causative verbs นั้น let จะต้องผันรูปไปตาม tense และ ประธานของประโยค เช่นกันค่ะ

Causative verb – MAKE

การใช้ causative verb – MAKE นั้นใช้ได้รูปแบบเดียวคือแบบ active มีความหมายว่าบังคับหรือต้องการให้ใครบางคนทำอะไรบางอย่าง มีโครงสร้างประโยคคือ
Subject + make + person + infinitive + object
จำง่ายๆ เป็น make someone do something ตัวอย่างประโยคเช่น

The manager made the salesman attend the confrence.
ผู้จัดการให้พนักงานขายเข้าร่วมการประชุม
My mother makes me eat lots of vegetables.
แม่บังให้ฉันกินผักเยอะๆ

การใช้ causative verbs นั้น make จะต้องผันรูปไปตาม tense และ ประธานของประโยค เช่นกันค่ะ

Causative verb – HELP

การใช้ causative verb – HELP นั้นใช้ได้รูปแบบเดียวคือแบบ active มีความหมายว่าช่วยเหลือใครบางคนทำอะไรบางอย่าง
Causative verb – HELP สามารถใช้รูปประโยคได้ 2 ลักษณะคือ help someone do something และ help someone to do something (แต่นิยมใช้แบบแรกกันมากกว่า) มีโครงสร้างประโยคคือ
Subject + help + person + infinitive + object
Subject + help + person + to + infinitive + object
ตัวอย่างประโยคเช่น

Can you help me paint my livingroom next weekend?
Can you help me to paint my livingroom next weekend?
เธอสามารถช่วยฉันทาสีห้องอาทิตย์หน้าได้มั๊ย
My mom helps me do my homework everyday.
My mom helps me to do my homework everyday.
แม่ช่วยฉันทำการบ้านทุกวันเลย

การใช้ causative verbs นั้น help จะต้องผันรูปไปตาม tense และ ประธานของประโยค เช่นกันค่ะ

ทบทวนจบแล้วเพื่อนๆ อย่าลืมเข้าไปทำ แบบฝึกหัด ข้อสอบ causative verbs; causative form กันด้วยนะคะ (บางข้อเป็นข้อสอบ TOIEC ด้วยค่ะ) เราเฉลยข้อสอบพร้อมคำอธิบายไว้ในตอนท้ายนะคะ

*** ดูเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง
การใช้ have/get something done โครงสร้างและตัวอย่างประโยค
แบบฝึกหัด have/get something done พร้อมเฉลย
ประโยค have someone do something และ get someone to do something
ข้อสอบ have someone do something / get someone to do something พร้อมเฉลย
การใช้ need to be done/need doing (passive infinitive or gerund)

ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการสรุปเนื้อหาการใช้ causative verbs; causative form พร้อมกับตัวอย่างประโยค ยังไงก็ฝากเพื่อนๆ เข้าไปดูเรื่องอื่นๆ กันด้วยนะคะ ขอบคุณที่ติดตามอ่านค่ะ

2 thoughts on “สรุปเนื้อหาการใช้ causative verbs; causative form ตัวอย่างประโยค

Comments are closed.