สำนวน once in a blue moon / every once in awhile ตัวอย่างประโยค

สำนวน once in a blue moon และ every once in awhile คือสำนวนที่เหมือนเป็น adverb of frequency มีความหมายคล้ายกันคือ นานทีปีหน,นานๆครั้ง เราลองมาดูตัวอย่างประโยคการใช้สำนวน once in a blue moon กับ every once in awhile กันนะคะ Continue reading สำนวน once in a blue moon / every once in awhile ตัวอย่างประโยค

แบบฝึกหัด passive voice modals in the present and past พร้อมเฉลย

แบบฝึกหัด passive voice modals in the present and past พร้อมเฉลย – เราได้พูดถึงโครงสร้าง, หลักการใช้ และตัวอย่าง passive voice modals กับประโยค passive ที่มี modal verb ไปแล้ว ตอนนี้เรามาลองทำแบบฝึกหัด passive voice modals in the present and past กันบ้าง เพื่อนๆ ลองทำแบบฝึกหัดให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเลื่อนลงไปดูเฉลยแบบฝึกหัดในตอนท้ายนะคะ Continue reading แบบฝึกหัด passive voice modals in the present and past พร้อมเฉลย

ตัวอย่าง passive voice modals ประโยค passive ที่มี modal verb

โครงสร้าง, หลักการใช้ และตัวอย่าง passive voice modals กับประโยค passive ที่มี modal verb – บ่อยครั้งเรามีการใช้ passive voice ร่วมกับ modal verbs (กริยาช่วย) อย่างเช่น will, would, can, could, shall, should, must, เหล่านี้เป็นต้น เรามาดูโครงสร้าง, หลักการใช้ พร้อมกับตัวอย่างประโยค passive voice modals หรือ ประโยค passive ที่มี modal verb กันนะคะ Continue reading ตัวอย่าง passive voice modals ประโยค passive ที่มี modal verb

แบบฝึกหัด Phrasal Verbs with TURN พร้อมเฉลยและคำแปลอธิบายคำศัพท์

แบบฝึกหัด Phrasal Verbs with TURN พร้อมเฉลยและคำแปลอธิบายคำศัพท์ — ดูเนื้อหาเรื่อง Phrasal Verbs; turn against, turn around, turn over, turn to และ Phrasal Verbs; turn on, turn off, turn up, turn down, turn in, turn out เพื่อนๆ ลองทำแบบฝึกหัดการใช้ Phrasal Verbs PUT ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเลื่อนลงไปดูคำตอบเฉลยแบบฝึกหัดในตอนท้ายนะคะ Continue reading แบบฝึกหัด Phrasal Verbs with TURN พร้อมเฉลยและคำแปลอธิบายคำศัพท์

Phrasal Verbs; turn on, turn off, turn up, turn down, turn in/out

ในตอนนี้เราจะมาพูดถึงการใช้ Phrasal Verbs; turn on, turn off, turn up, turn down, turn in, turn out โดยเน้นเรื่องการใช้ในความหมายที่เรามักเจอบ่อยๆ ทั้งในข้อสอบและที่ใช้กันทั่วไป เรามาดูกันว่า Phrasal Verbs; turn on, turn off, turn up, turn down, turn in, turn out มีความหมายอะไรบ้างที่ควรทำความเข้าใจ พร้อมกับตัวอย่างประโยคและคำแปลด้วยเลยนะคะ Continue reading Phrasal Verbs; turn on, turn off, turn up, turn down, turn in/out

Phrasal Verbs; turn against, turn around, turn over, turn to

Phrasal verbs ของ TURN มีหลายคำและแต่ละคำอาจมีได้หลายความหมาย ในตอนนี้เราจะมาพูดถึงการใช้ Phrasal Verbs; turn against, turn around, turn over, turn to โดยเน้นเรื่องการใช้ในความหมายที่เรามักเจอบ่อยๆ ทั้งในข้อสอบและที่ใช้กันทั่วไป เรามาดูกันว่า Phrasal Verbs; turn against, turn around, turn over, turn to มีความหมายอะไรบ้างที่ควรทำความเข้าใจ พร้อมกับตัวอย่างประโยคและคำแปลด้วยเลยนะคะ Continue reading Phrasal Verbs; turn against, turn around, turn over, turn to

แบบฝึกหัดการเปลี่ยน active voice เป็น passive voice พร้อมเฉลย

แบบฝึกหัดการเปลี่ยน active voice เป็น passive voice พร้อมเฉลย – ดูเนื้อหาจากเรื่อง การเปลี่ยน Active Voice เป็น Passive Voice 12 Tense และตัวอย่าง Continue reading แบบฝึกหัดการเปลี่ยน active voice เป็น passive voice พร้อมเฉลย

การเปลี่ยน Active Voice เป็น Passive Voice 12 Tense และตัวอย่าง

ตอนที่แล้วเราทำความรู้จักกับ active voice และ passive voice กันไปแล้ว ตอนนี้เรามาดูหลักการเปลี่ยน active voice ไปเป็น passive voice ตามรูปแบบโครงสร้างของ passive voice ทั้ง 12 tense นะคะ

สำหรับเพือนๆ ที่ยังไม่ได้ดูตอนที่แล้วก็สามารถเข้าไปดูก่อนก็ได้นะคะ ตามนี้เลยค่ะ — Active voice และ passive voice คืออะไร มีหลักการใช้อย่างไร ใช้ตอนไหน Continue reading การเปลี่ยน Active Voice เป็น Passive Voice 12 Tense และตัวอย่าง

Active voice และ passive voice คืออะไร มีหลักการใช้อย่างไร ใช้ตอนไหน

Active voice และ passive voice คืออะไร มีหลักการใช้อย่างไร – active voice คืออาการกริยาของประโยคตามปกติแบบที่เราคุ้นเคย มีประธานของประโยคเป็นผู้ทำอะไรบางอย่าง ส่วน passive voice คืออาการกริยาของประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ หลักการคือ passive voice จะเปลี่ยนเอากรรมของประโยคปกติมาเป็นประธานแล้วเปลี่ยนรูปกริยาเพื่อบอกว่าประธานเป็นผู้ถูกกระทำ เพื่อให้เข้าใจง่ายๆ ลองดูตัวอย่างประโยคต่อไปนี้นะคะ Continue reading Active voice และ passive voice คืออะไร มีหลักการใช้อย่างไร ใช้ตอนไหน

แบบฝึกหัด ข้อสอบ causative verbs; causative form พร้อมเฉลย

แบบฝึกหัด ข้อสอบ causative verbs; causative form พร้อมเฉลย – หลังจากทบทวนเนื้อหาเรื่อง การใช้ causative verbs; causative form กันไปแล้ว ตอนนี้เราลองมาทดสอบความรู้ด้วยการทำข้อสอบ causative verbs; causative form เป็นแบบฝึกหัดทบทวนกัน (บางข้อเป็นข้อสอบ TOEIC เรื่อง causative ด้วยนะ) เพื่อนๆ พยายามทำข้อสอบ/แบบฝึกหัดให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเลื่อนไปดูคำเฉลยข้อสอบ/แบบฝึกหัดในตอนท้ายนะคะ Continue reading แบบฝึกหัด ข้อสอบ causative verbs; causative form พร้อมเฉลย