การใช้ will be Ving และ will have V3 will be doing/will have done

ในการใช้ will be Ving และ การใช้ will have V3 (Future Continuous และ Future Perfect) นั้น Future Continuous ใช้บอกเหตการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคต และ Future Perfect ใช้บอกว่าในเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตเหตุการณ์บางอย่างจะเสร็จสิ้นลง เพื่อนๆ อย่าเพิ่งงงนะคะ อันที่่จริงเราได้เคยพูดเอาไว้ในเรื่อง โครงสร้าง 12 tenses หลักการและวิธีการใช้ tense ทั้ง 12 มาบ้างแล้ว เรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันเพิ่มเติมดีกว่าค่ะ

เพื่อให้เข้าใจการใช้ will be Ving และ การใช้ will have V3 ขอให้เพื่อนๆ ลองพิจารณาเหตุการณ์ต่อไปนี้นะคะ

These people are standing in a queue to get into the concert hall.
คนเหล่านี้กำลังยืนเข้าคิวเพื่อรอเข้าห้องแสดงคอนเสิร์ต

Half an hour from now, the concert hall will be full.
Everyone will be watching the show. [will + be + V-ing]
ครึ่งชั่วโมงจากนี้ห้องแสดงคอนเสิร์ตจะเต็ม ทุกคนจะ(กำลัง)ดูคอนเสิร์ต

Three hours from now, the concert hall will be empty.
The show will have finished. [will + have + V3]
Everyone will have gone home. [will + have + V3]
สามชั่วโมงต่อจากนี้ห้องแสดงคอนเสิร์ตจะว่างเปล่า
การแสดงจะเสร็จสิ้น
ทุกคนจะกลับบ้าน

[will + be + V-ing] เป็น Future Continuous ใช้บอกเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคต
[will + have + V3] เป็น Future Perfect ใช้บอกว่าในเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตเหตุการณ์บางอย่างจะเสร็จสิ้นลง

ทีนี้เพื่อนๆ คงจะมองออกแล้วใช่ไหมคะ ว่าเราใช้ will be Ving และ will have V3 ในเหตุการณ์แบบไหน เราลองมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันอีกหน่อยดีมั๊ยคะ

I will be doing something (Future Continuous) = ฉันจะกำลังทำบางสิ่งอยู่(ในอนาคต)
This time next week I’ll be on holiday. I‘ll be lying on the beach or swimming in the sea.
You have no chance of getting the job. You‘ll be wasting your time if you apply for it.

เปรียบเทียบ will be doing กับ will do:
Don’t phone between 7 and 8. We‘ll be having dinner.
Let’s wait for Pranee to arrive and then we‘ll have dinner.

เปรียบเทียบ will be V-ing กับ continuous รูปแบบอื่น:
At 9 o’clock yesterday, Surachai was in his office. He was working. (Past Continuous)
It’s 9 o’clock now. Surachai is in his office. He is working. (Present Continuous)
At 9 o’clock tomorrow, Surachai will be in his office. He will be working.

เราใช้ will be Ving บอกถึงการกระทำที่จะทำเสร็จในอนาคต ตัวอย่างเช่น
I will be going away this summer?
Will you be going away this summer?
Our best player is injured and won’t be playing in the game on Saturday.
ตัวอย่างข้างต้น will be V-ing จะคล้ายกันกับ (be) going to

I will have done something (Future Perfect) = ฉันทำบางสิ่งเสร็จสิ้นสมบูรณ์(ในอนาคต)
Surachai always leaves for work at 8.30 in the morning. He won’t be at home at 9 o’clock he’ll have gone to work.
I’m late. The show will already have started by the time I get to the hall.

ทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบดูการใช้ will have V3 กับ Perfect ในรูปอื่นดูบ้างนะคะ
Sutee and Pranee have been married for 24 years. (Present Perfect)
Next year Sutee and Pranee wiLL have been married for 25 years. (Future Perfect)
When their son was born, Sutee and Pranee had been married for three years. (Past Perfect)

ตอนนี้เพื่อนๆ ก็คงเข้าใจการใช้ will be Ving และ การใช้ will have V3 (Future Continuous และ Future Perfect) แล้ว และต่อไปก็นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องแน่นอนใช่ไหมคะ แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะ ขอบคุณค่ะ

Leave a Reply