ความแตกต่างระหว่าง should กับ ought to การใช้ และ ตัวอย่างประโยค

should + verb = ought to + verb แปลว่า ควร, น่าที่จะ เรามาดูความแตกต่างระหว่าง should กับ ought to การใช้ should กับ ought to และตัวอย่างประโยคกันค่ะ

should กับ ought to เป็นกริยาช่วย(modal verbs) แปลว่า ควร, น่าที่จะ โดยปกติเราจะคุ้นเคยกับการใช้ should มากกว่า เพราะในปัจจุบันคำว่า ought to ไม่ค่อยนิยมใช้กันแล้ว แต่อย่างไรก็ตามเรามักจะพบได้ในข้อสอบบ่อยๆ ดังนั้นเพื่อนๆ ควรจะศึกษาทำความรู้จักไว้ทั้งสองคำด้วยนะคะ อ้อ..แล้วก็มีอีกคำที่มีความหมายคล้ายกันคือ had better แต่คำนี้จะให้น้ำหนักหรือความหนักแน่นมากกว่าการใช้ should กับ ought to ประมาณว่าควรจะทำเพราะถ้าไม่ทำอาจจะมีผลบางอย่างตามมา เพื่อนๆ สามารถไปดูเพิ่มเติมได้ในบทความเรื่อง “การใช้ Had better และ Had better not ในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ” นะคะ

การใช้ should กับ ought to สำหรับประโยคบอกเล่า ในความหมายว่า ควร, น่าที่จะ เราจะใช้นำหน้าคำกริยาและไม่ใช้ร่วมกับกริยาช่วยคำอืนๆ ในประโยคเดียวกัน ตัวอย่างประโยคเช่น

You should go to bed early tonight.
You ought to go to bed early tonight.
(คืนนี้คุณควรเข้านอนเร็วหน่อย)

We should clean our teeth every day.
We ought to clean our teeth every day.
(เราควรทำความสะอาดฟันของเราทุกวัน)

เราอาจจะใช้ should กับ ought to มาแต่งประโยคร่วมกันเพื่อความสละสลวยของประโยคและหลีกเลี่ยงการใช้คำซ้ำๆ กันก็ได้ ตัวอย่างประโยคเช่น

Everybody should do what he knows he ought to do.
(ทุกๆ คนควรทำในสิ่งที่ตนรู้ว่าควรจะทำ)

*** ความแตกต่างระหว่าง should กับ ought to เพื่อนๆ สังเกตด้วยนะคะว่า ought จะต้องตามด้วย to เสมอ [ought to + verb] ส่วน should ไม่ต้องตามด้วย to นะคะ [should + verb]

การใช้ should กับ ought to สำหรับประโยคปฏิเสธ จะใช้ในรูป should not (หรือ shouldn’t) กับ ought not to (หรือ oughtn’t to) ตัวอย่างประโยคเช่น

You shouldn’t go to bed so late.
You oughtn’t to go to bed so late.
(เธอไม่ควรจะเข้านอนดึกเกิน)

You shouldn’t read while you eat.
You oughtn’t to read while you eat.
(เธอไม่ควรอ่านหนังสือในขณะที่ทานอาหาร)

การใช้ should กับ ought to สำหรับประโยคคำถาม เราจะใช้ Should หรือ Ought ขึ้นต้นประโยคนะคะ ตัวอย่างประโยคเช่น

Should you spend all your money on clothes?
Ought you to spend all your money on clothes?
(คุณควรจะใช้เงินทั้งหมดไปกับเรื่องเสื้อผ้าหรือ?)

Should we drive more carefully?
Ought we to drive more carefully?
(เราควรจะขับรถด้วยความระมัดระวังมากกว่านี้มั๊ย)

*** จะเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะใช้ should หรือ ought to การสื่อความหมายก็ไม่ได้แตกต่างกันเลย อย่างไรก็ตามในการพูดคุยกันเราก็ใช้ should ดีกว่าเนาะ ไม่งั้นเดี๋ยวเค้าจะว่าเรานี่โบราณจัง!

เรามาดูตัวอย่างประโยคการใช้ should กับ ought to เพิ่มเติมกันอีกหน่อยดีกว่านะคะ

Sutee isn’t working hard enough. He ought to work harder.
(สุธีร์ยังขยันไม่พอ เขาควรที่จะขยันมากกว่านี้)

The teacher said to Tanggwa, “You should be more careful.”
The teacher told Tanggwa that she should be more careful.
(คุณครูบอกแตงกวาว่าเธอควรจะรอบคอบกว่าเดิม)

We should help our parents when they become old.
We ought to help our parents when they become old.
(เราควรจะช่วยพ่อแม่เมื่อท่านมีอายุมาก)

You should not spend all your money on clothes.
You ought not to spend all your money on clothes.
(คุณไม่ควรจะใช้เงินทั้งหมดไปกับเรื่องเสื้อผ้า)

We should help the poor.
We ought to help the poor.
(เราควรจะช่วยเหลือคนจน)

*** ดูเพิ่มเติมเรื่อง
Modal Verbs-การใช้ Will Would Shall Should Ought to ตัวอย่างประโยค
การใช้ Had better และ Had better not ในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ก็คงประมาณนี้นะคะสำหรับเรื่อง “ความแตกต่างระหว่าง should กับ ought to การใช้ และ ตัวอย่างประโยค” จะเห็นว่าความหมายมันไม่ต่างกันเลยเว้นแต่ว่ารูปประโยค ought ต้องตามด้วย to ส่วน should ไม่ต้องตามด้วย to นั่นเอง ถ้าใช้ในการสอบแกรมม่าเพื่อนๆ ก็สังเกตรูปประโยคในข้อสอบดีๆ ด้วยล่ะ แต่ว่าถ้าเราใช้พูดคุยกันในชีวิตประจำวันเราก็ใช้ should ไปเถอะค่ะ ขอบคุณที่ติดตามอ่านจนจบนะคะ

One thought on “ความแตกต่างระหว่าง should กับ ought to การใช้ และ ตัวอย่างประโยค

Leave a Reply