Get along with, get along well, get along famously ตัวอย่างประโยค

การใช้ get along with, get on with มักจะใช้ในความหมายว่า “เข้ากันได้ดี, ไปกันได้ดี (กับใครบางคน)” นอกจากนี้เรายังใช้ get along well, get on well, get along famously, get on famously, etc. เพื่อขยายความเพิ่มเติมว่า “มีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นพิเศษ” และ phrasal verb “get along” ยังใช้เป็นสำนวนในความหมายอื่นๆ ได้อีกหลายอย่างด้วย เราไปดูตัวอย่างประโยคพร้อมกับคำอธิบายความหมายกันค่ะ

Phrasal verbs; get along, get on สามารถใช้ในความหมายที่หลากหลายและความหมายหนึ่งที่ใช้กันบ่อยคือเป็นกริยาวลีใช้บอกว่ามีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นกันเองหรือเป็นมิตร หรือ เข้ากันได้ดี, ไปกันได้ดี ตัวอย่างประโยคเช่น

Tanggwa and Pranee seem to get along just fine.
แตงกวาและปราณีดูเหมือนจะเข้ากันได้ดี
I’m glad you finally got to meet my brother—I knew you two would get along.
ฉันดีใจที่ในที่สุดคุณก็ได้พบกับพี่ชายของฉัน – ฉันรู้ว่าคุณทั้งสองจะเข้ากันได้
My grandparents have been married for over 50 years and they still get along!
คุณตาคุณยายของฉันได้แต่งงานกันมานานกว่า 50 ปีและพวกเขายังคงไปกันได้ดี

หมายเหตุ : get along with ใช้กันมากในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ส่วน get on with ใช้กันมากในภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ แต่จะเลือกใช้แบบไหนก็ไม่ผิดนะคะ

เราอาจใช้ get along, get on ในประโยคเชิงลบ (negative) อย่างเช่น

Those two just don’t get along.
สองคนนั้นเข้ากันไม่ได้

ตัวอย่างประโยคการใช้ get along with (someone), get on with (someone)

The boss is hard to get along with.
เจ้านายเป็นคนที่ยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยได้
I’ve always gotten on with Pranee—I think she’s very nice.
ฉันเข้ากันได้ดีกับปราณีมาตลอด – ฉันคิดว่าเธอน่ารักมาก
Pranee is easy for me to get along with.
ฉันเข้ากันกับปราณีได้ง่าย
I get along with Pranee just fine. We get along.
ฉันเข้ากับปราณีได้ดี พวกเราไปด้วยกันได้.

ตัวอย่างประโยคการใช้ get along well, get on well, get along famously, get on famously (with someone) = มีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นพิเศษ

My boss and I get along very well.
เจ้านายกับฉันเข้ากันได้ดีมาก
I’m glad you finally got to meet my brother—I knew you two would get along well/famously.
I’m glad you finally got to meet my brother—I knew you two would get on well/famously.
ฉันดีใจที่ในที่สุดคุณก็ได้พบกับพี่ชายของฉัน – ฉันรู้ว่าคุณทั้งสองจะเข้ากันได้ดีเป็นพิเศษ
My grandparents have been married for over 50 years and they still get along well/famously!
My grandparents have been married for over 50 years and they still get on well/famously!
คุณตาคุณยายของฉันได้แต่งงานกันมานานกว่า 50 ปีและพวกเขายังคงผูกพันกันมากเป็นพิเศษ
My mother and my mother-in-law have been getting on well/famously.
My mother and my mother-in-law have been getting along well/famously.
แม่กับแม่เลี้ยงของฉันเข้ากันได้ดีเป็นพิเศษ

หมายเหตุ : get along famously, get on famously เป็นภาษาอังกฤษแบบเก่าที่ในปัจจุบันนิยมใช้น้อยกว่า get along well, get on well

Get along with ยังสามารถนำไปใช้ในความหมายว่า จัดการหรือรับมือกับเรื่องบางเรื่องได้ ตัวอย่างประโยคเช่น

How are you getting along with your schoolwork?
เธอจัดการกับการบ้านการงานโรงเรียนได้ยังไง?

นอกจากนี้ phrasal verb “get along” ยังใช้เป็นสำนวนในความหมายอื่นๆ ได้อีกด้วยอย่างเช่น

I need to get along now, or else I’ll miss the train!
ฉันต้องออกไปในตอนนี้แล้ว ไม่งั้นจะตกรถไฟ
Unfortunately, my arthritis bothers me more as I get along in years.
ช่างโชคร้ายที่โรคข้ออักเสบของฉันคอยรบกวนฉันมากมานานหลายปี
Now that I’ve been laid off, I don’t know how my family will get along.
ตอนนี้ฉันถูกปลดออกจากงานแล้วไม่รู้ว่าครอบครัวของฉันจะอยู่ต่อไปได้อย่างไร
With so many expenses, it’s hard to get along on a shoestring.
ด้วยค่าใช้จ่ายมากมายมันเป็นการยากที่จะอยู่ด้วยเงินเพียงน้อยนิด
(get along on a shoestring หรือ get by on a shoestring เป็นสำนวนหมายถึง ดำรงชีวิตอยู่ด้วยเงินเพียงเล็กน้อย)

เพื่อนๆ อย่าลืมไปทดลองทำ แบบฝึกหัด Phrasal Verbs GET พร้อมดูคำเฉลย และคำแปลอธิบายความหมายศัพท์ กันด้วยนะคะ มีตัวอย่างประโยคการใช้ phrasal verbs GET และคำอื่นๆ ในนั้นอีกเยอะเลยค่ะ

*** ดูเรื่องที่เกี่ยวข้อง
การใช้ Phrasal Verbs GET มีอะไรบ้างที่ควรรู้ ตัวอย่างประโยค คำแปล
การใช้ Get In, Get On, Get Out Of, Get Off กับการขึ้นลงรถ, พาหนะ
Phrasal verbs; Get In, Get On, Get Out, Get Off ตัวอย่างประโยค
Get Up กับ Wake Up ใช้ต่างกันอย่างไร ตัวอย่างประโยค คำแปลความหมาย
การใช้ Get Across, Get Over ตัวอย่างประโยค + คำแปลความหมาย
การใช้ get about, get around ในความหมายต่างๆ ตัวอย่างประโยค คำแปล
Get กับ take ใช้ต่างกันอย่างไร การใช้ get, take ในความหมายต่างๆ
การใช้ get got ในความหมายต่างๆ get it, got it, have got/gotten
หลักการใช้ Phrasal Verbs