การใช้ to, in order to, so as to / in order not to, so as not to

การใช้ to, in order to, so as to / in order not to, so as not to เป็น Infinitive of Purpose คือวลีที่บอกจุดประสงค์ แปลว่าเพื่อที่จะ/เพื่อที่จะได้ไม่ ตัวอย่างเช่น He worked very hard to/in order to/so as to finish his work quickly. เขาขยันทำงานเพื่อที่จะให้งานของเขาเสร็จเร็วๆ We must hurry in order not to/so as not to be late. เราต้องรีบเพื่อที่จะได้ไม่ช้า เรามาดูตัวอย่างการใช้ to, in order to, so as to และ ตัวอย่างการใช้ in order not to, so as not to เพิ่มเติมกันนะคะ

การใช้ to/in order to/so as to + infinitive แปลว่าเพื่อที่จะ

You must do what the doctor tells you to get well quickly.
You must do what the doctor tells you in order to get well quickly.
You must do what the doctor tells you so as to get well quickly.
คุณต้องทำตามที่หมอบอกเพื่อที่จะได้หายเร็วๆ

Tanggwa went to the stationery store to buy some pens and pencils.
Tanggwa went to the stationery store in order to buy some pens and pencils.
Tanggwa went to the stationery store so as to buy some pens and pencils.
แตงกวาไปที่ร้านเครื่องเขียนเพื่อที่จะซื้อปากกาและดินสอ

ส่วนมากในภาษาพูดเรามักใช้คำว่า to หน้า infinitive มากกว่า ตัวอย่างเช่น
I went to his office to meet him.
I went to his office in order to meet him.
ประโยคหลังนี้แม้จะถูกต้องแต่ออกจะดูเป็นทางการมากเกินไปนั่นเองค่ะ

การใช้ in order not to/so as not to + infinitive แปลว่าเพื่อที่จะได้ไม่

We must be careful in order not to be hit by a car.
We must be careful so as not to be hit by a car.
เราต้องระมัดระวังเพื่อที่จะได้ไม่โดนรถชน

As her tea was too hot, she added some cold milk in order not to burn her mouth.
As her tea was too hot, she added some cold milk so as not to burn her mouth.
เพราะว่าชาของเธอร้อนมากเกินเธอจึงเติมนมเย็นเพื่อที่จะได้ไม่ลวกปากของเธอ

ในกรณีที่เป็น negative infinitive วลีเชิงลบ/ปฏิเสธ เรามักจะใช้ in order not to/so as not to นำหน้ามากกว่าที่จะใช้ not to ตรงๆ ตััวอย่างเช่น
In order not to miss the train, I started early.
(ดูจะเป็นธรรมชาติกว่าการพูดว่า Not to miss the train, I started early.)

ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ของหลักการใช้ to, in order to, so as to และการใช้ in order not to, so as not to ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ

Leave a Reply