มาฆะบูชากับวาเลนไทน์ วันที่ไม่ห่างไกลกัน

ร่วมเวียนเทียนรอบพระธาตุเจดีย์ หรือพระพุทธปฎิมาในพระอุโบสถ ด้วยการเดินเวียนขวาสามรอบ ในเวลาเย็น-ค่ำปกติแล้วทุกๆปี วันมาฆะบูชามักจะอยู่ในช่วงระยะเวลาใกล้ๆกับวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันแห่งความรัก หรือที่เรียกกันว่าวันวาเลนไทน์ อันเป็นประเพณีของชาวตะวันตกที่เข้ามามีอิทธิพลกับพวกเราชาวไทยอยู่ไม่ใช่น้อย โดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่นและเยาวชนไทย อย่างไรก็ตามความรักตามความหมายดั้งเดิมของวันวาเลนไทน์ หาใช่เป็นเพียงความรักระหว่างหนุ่มสาวหรือคู่รักดังที่หลายคนอาจจะเคยเข้าใจผิดไป แต่เป็นความรักอันแท้จริง เป็นความรักอันบริสุทธิ์ เป็นความรักระหว่างพ่อแม่กับลูก, ความรักระหว่างญาติพี่น้อง, ความรักระหว่างครูบาอาจารย์กับศิษย์, ความรักระหว่างเพื่อนฝูง และเหนือสิ่งอื่นใดเป็นความรักระหว่างมวลมนุษย์ร่วมโลก

มอบความรักให้กันและกันอย่างสร้างสรรค์ในวันวาเลนไทน์ แล้วสืบสานประเพณีอันงดงามในวันมาฆะบูชาด้วยเหตุที่กล่าวไปข้างต้นว่าวันมาฆะบูชามักจะอยู่ในช่วงระยะเวลาใกล้ๆกับวันวาเลนไทน์ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราจะได้ใช้ช่วงเวลานี้ศึกษาถึงหลักการอันถ่องแท้ของพระพุทธศาสนา เพื่อให้ทราบว่าความรักที่แท้จริงนั้นเป็นเช่นไร และนำความสุขมาสู่มวลมนุษย์ได้อย่างมากมายเพียงไร ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามและยิ่งใหญ่ ความรักมีพลานุภาพมหาศาล หากสามารถนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมาย ดังนั้นเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่พวกเรา เด็ก วัยรุ่น และเยาวชน ทุกๆคน ควรจะได้เรียนรู้ในเรื่องที่ถูกต้องเกี่ยวกับความรักและวันวาเลนไทน์ รวมทั้งสามารถนำไปผูกโยงกับสาระสำคัญและความหมายของวันมาฆะบูชาได้อย่างสร้างสรรค์

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๓ ของทุก ๆ ปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวัน พฤหัสบดี ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง มีความสำคัญคือ ในอดึต หลังจากที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ได้ ๙ เดือน ได้มีเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์เกิดขึ้นพร้อมกัน ๔ ประการ เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาต คือ

๑. พระภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย
๒. พระภิกษุทุกรูปล้วนเป็น เอหิภิกขุอุปสัมปทา คือเป็นผู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบวชให้
๓. พระภิกษุที่มาประชุมกันทั้งหมด ล้วนเป็นพระขีณาสพอรหันต์
๔. วันนั้นเป็นวันพระจันทร์เสวยมาฆะฤกษ์

และในวันนั้นเอง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์(คำสอนที่พระพุทธองค์ทรงประทานเพื่อให้ใช้เป็นหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา) ให้แก่ที่ประชุมพระอรหันตขีณาสพเหล่านั้น

ในวันมาฆบูชา มีประเพณีและกิจกรรมอันดีงามต่างๆ ที่พวกเราชาวพุทธทุกคนปฏิบัติสืบต่อกันมาคือ

๑. ทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ที่ล่วงลับ
๒. ไปวัดเพื่อรักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และเจริญสมาธิภาวนา
๓. ร่วมเวียนเทียนรอบพระธาตุเจดีย์ หรือพระพุทธปฎิมาในพระอุโบสถ ด้วยการเดินเวียนขวาสามรอบ ในเวลาเย็น-ค่ำ ที่วัดใกล้บ้าน

เมื่อร่วมเวียนเทียนครบ ๓ รอบแล้วจึงนำดอกไม้ ธูป เทียน ไปบูชาพระธาตุเจดีย์ หรือพระพุทธรูปในพระอุโบสถ ณ ที่บูชาอันควร จากนั้นในบางวัดก็อาจจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาในพระอุโบสถ ซึ่งปกติจะมีเทศน์ เกี่ยวกับเหตุอัศจรรย์ทั้ง ๔ ที่เกิดขึ้นในวันมาฆบูชา

ปีนี้… มอบความรักให้กันและกันอย่างสร้างสรรค์ในวันวาเลนไทน์ แล้วสืบสานประเพณีอันงดงามในวันมาฆะบูชา ร่วมทำบุญรักษาศีล, ฟังพระธรรมเทศนา และเจริญสมาธิภาวนา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของพวกเรา ทุกๆคน

อ่านบทความเกี่ยวกับวันมาฆะบูชาได้ที่นี่นะคะ

ขอให้มีความสุขกันทุกๆคนนะคะ
รอบรู้ รักเรียน เพื่อนเด็ก เพื่อนวัยรุ่นและเยาวชนไทย

Leave a Reply