ร่วมสืบสานประเพณี เทศกาลงานบุญออกพรรษา

วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปีถือว่าเป็น “วันออกพรรษา” ในปีนี้ตรงกับวันที่ 26 ตุลาคม 2550

เทศกาลงานบุญออกพรรษา เป็นประเพณีสำคัญของชาวพุทธ ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นหลังจากวันเข้าพรรษา 3 เดือน หลังจากที่พระภิกษุจำพรรษาอยู่ ณ วัดใดวัดหนึ่งเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่กำหนดว่า ในวันเข้าพรรษาพระสงฆ์จะต้องอยู่กับที่ไม่ออกเดินทางไปเหยียบข้าวกล้าในนาให้เสียหายในฤดูฝน และใช้เวลาดังกล่าวศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยต่าง ๆ นับตั้งแต่ เทศกาลานบุญออกพรรษาวันแรม 1 ค่ำเดือน 8 หรือวันเข้าพรรษาเป็นต้นมา เมื่อครบกำหนดการจำพรรษา พระภิกษุก็สามารถจาริกไปค้างแรมที่อื่นได้ ในวันนี้ จะมีพระสงฆ์จำนวนมากมาร่วมชุมนุมกันทำพิธีออกวัสสาปวารณา คือการเปิดโอกาสให้พระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันได้ วันออกพรรษาจึง เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า วันปวารณา หรือ วันมหาปวารณา

ในช่วงเทศกาลงานบุญออกพรรษา ชาวบ้านส่วนใหญ่ว่างจากการประกอบอาชีพในไร่นา ประกอบกับสภาพดินฟ้าอากาศที่กำลังเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว มีอากาศสดชื่นแจ่มใส ชาวบ้านจึงถือโอกาสมาทำบุญตักบาตรโดยพร้อมเพรียงกัน การทำบุญตักบาตรวันออกพรรษานิยมเรียกว่า ตักบาตรเทโว (มาจากคำว่า “เทโวโรหนะ “)

รอบรู้ รักเรียน” จึงขอเชิญชวนเพื่อนๆ พี่น้องชาวไทยทุกท่านมาร่วมสืบสานประเพณี เทศกาลงานบุญออกพรรษา กันนะคะ

วันออกพรรษา เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวพุทธ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี

เทศกาลออกพรรษานับจากวันเข้าพรรษา คือวันแรม 1 ค่ำเดือน 8 เป็นเวลา 3 เดือนเต็ม ที่พระสงฆ์จะต้องจำพรรษาอยู่ ณ วัดใดวัดหนึ่ง ไม่ออกเดินทางไปเหยียบข้าวกล้าในนาให้เสียหายในฤดูฝน และใช้เวลาดังกล่าวศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยต่าง ๆ จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 จึงได้เวลาออกพรรษา ซึ่งวันพ้นข้อกำหนดดังกล่าวเรียกว่า “วันออกพรรษา” เมื่อครบกำหนดการจำพรรษา พระภิกษุก็สามารถจาริกไปค้างแรมที่อื่นได้ ก่อนจะแยกย้ายไปตามสถานที่ต่าง ๆ ในวันนี้จะมีการชุมนุมพระสงฆ์จำนวนมาก และทำพิธีออกวัสสาปวารณา คือการเปิดโอกาสให้พระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันได้ด้วยเมตตาจิต เมื่อได้เห็น ได้ฟัง หรือสงสัยในพฤติกรรมของกันและกัน วันเข้าพรรษาจึง เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า วันปวารณา หรือ วันมหาปวารณา นั่นเอง

อ่านความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวันออกพรรษา

One thought on “ร่วมสืบสานประเพณี เทศกาลงานบุญออกพรรษา

  1. ค่ะ เป็นประเพณีที่ดีงามและงดงาม ที่ทุกคนควรร่วมกันอนุรักษ์ และสืบสานต่อไปค่ะ

Leave a Reply