แบบฝึกหัด phrasal verb พร้อมเฉลย

สำหรับตอนนี้เรามาลองทำแบบฝึกหัดการใช้ phrasal verb กันนะคะ ถ้าข้อไหนไม่แน่ใจก็ลองย้อนกลับไปดูเรื่องหลักการใช้ phrasal verbs ก่อนก็ได้ค่ะ เพื่อนๆ ลองทำให้เสร็จทุกข้อก่อนแล้วค่อยเลื่อนไปดูเฉลยด้านล่างนะคะ Continue reading แบบฝึกหัด phrasal verb พร้อมเฉลย

Transitive/Intransitive Phrasal Verbs and Objects กริยาวลีและกรรม

เช่นเดียวกับคำกริยาทั่วไป phrasal verbs มักจะมีกรรม (objects) มารองรับการกระทำ (transitive phrasal verbs) แต่ phrasal verbs บางคำอาจไม่ต้องมี objects มารองรับก็ได้ (intransitive phrasal verbs) เราไปดูการใช้ Transitive/Intransitive Phrasal Verbs and Objects (กริยาวลีและกรรม) พร้อมตัวอย่างกันค่ะ Continue reading Transitive/Intransitive Phrasal Verbs and Objects กริยาวลีและกรรม

Separable and Inseparable Phrasal Verbs คำศัพท์ ความหมาย ตัวอย่าง

Phrasal verbs สองประเภทได้แก่ separable และ inseparable phrasal verbs คือ กริยาวลีที่สามารถแยก verb กับ preposition ได้ (separable) และ ไม่สามารถแยก verb กับ preposition ได้ (inseparable) Continue reading Separable and Inseparable Phrasal Verbs คำศัพท์ ความหมาย ตัวอย่าง

Phrasal verbs คืออะไร สรุปหลักการใช้ phrasal verbs

Phrasal verbs คืออะไร?

Phrasal Verbs คือ กริยารูปแบบหนึ่ง ที่ประกอบด้วยคำกริยาหลัก ที่มีคำอื่นๆ อย่าง คำบุพบท (preposition) หรือ คำกริยาวิเศษณ์ (adverb) หรือ ทั้งสอง ตามหลัง เป็น multi word verbs (two-word phrasal verbs หรือ three-word phrasal verbs) ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วอาจมีความหมายเปลี่ยนไปจากเดิมได้ (preposition บางคำเมื่อใช้ตามหลัง verb บางคำจะทำหน้าที่เป็น adverb หรืออาจเรียกตามหน้าที่ของมันว่า “adverbial particle” หรือ “particle” ก็ได้นะคะ)

เรามักใช้คำกริยา (verbs) กับคำต่างๆ เหล่านี้ in, out, on, off, up, down, away, back, by, through, about, along, over, forward, round/around อย่างเช่น look out, get on, take off, run away, etc. คำที่เป็น multi word verbs เหล่านี้คือ phrasal verbs (กริยาวลี) นั่นเอง Continue reading Phrasal verbs คืออะไร สรุปหลักการใช้ phrasal verbs

แบบฝึกหัดการใช้ verb + preposition พร้อมเฉลย

แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
verb + preposition | noun + preposition | adjective + preposition

สำหรับตอนนี้เรามาลองทำแบบฝึกหัดการใช้ verb + preposition กันนะคะ ถ้าข้อไหนไม่แน่ใจก็ลองย้อนกลับไปดูเรื่องการใช้ verb + preposition ก็ได้ค่ะ (verb + preposition to/at | about/for/of/after | of/for/from/on | in/into/with/to/on) เพื่อนๆ ลองทำให้เสร็จทุกข้อก่อนแล้วค่อยเลื่อนไปดูเฉลยด้านล่างนะคะ Continue reading แบบฝึกหัดการใช้ verb + preposition พร้อมเฉลย

แบบฝึกหัดการใช้ adjective + preposition พร้อมเฉลย

แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
adjective + preposition | noun + preposition | verb + preposition

สำหรับตอนนี้เรามาลองทำแบบฝึกหัดการใช้ adjective + preposition กันนะคะ ถ้าสงสัยข้อไหนก็ลองย้อนกลับไปดูเรื่องการใช้ adjective + preposition ด้วยก็ได้ค่ะ เพื่อนๆ ลองทำให้เสร็จทุกข้อก่อนแล้วค่อยเลื่อนไปดูเฉลยด้านล่างนะคะ Continue reading แบบฝึกหัดการใช้ adjective + preposition พร้อมเฉลย

แบบฝึกหัดการใช้ noun + preposition พร้อมเฉลย

แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
noun + preposition | adjective + preposition | verb + preposition

สำหรับตอนนี้เรามาลองทำแบบฝึกหัดการใช้ noun + preposition กันนะคะ ถ้าสงสัยข้อไหนก็ลองย้อนกลับไปดูเรื่องการใช้ noun + preposition ด้วยก็ได้ค่ะ เพื่อนๆ ลองทำให้เสร็จทุกข้อก่อนแล้วค่อยเลื่อนไปดูเฉลยด้านล่างนะคะ Continue reading แบบฝึกหัดการใช้ noun + preposition พร้อมเฉลย

การใช้ break into something (phrasal verb) ตัวอย่างประโยคและคำแปล

เราใช้ break into ในความหมายต่างๆ เช่น บุกรุก(ด้วยกำลัง) หรือ พังเข้าไป, พูดแทรก, ขัดจังหวะ, มีส่วนร่วมในงานใหม่ หรือ ในธุรกิจ, ใช้เงินอย่างไม่เต็มใจ, แบ่งออกเป็นส่วนเล็กๆ เป็นต้น เรามาดูการใช้ break into something (phrasal verb) ความหมาย ตัวอย่างประโยคและคำแปล ต่อไปนี้นะคะ Continue reading การใช้ break into something (phrasal verb) ตัวอย่างประโยคและคำแปล

believe in something/someone, believe in yourself ตัวอย่างประโยค

เราใช้ believe in ในความหมายว่า เชื่อในเรื่อง, ไว้วางใจใน, ศรัทธาใน, พิจารณาว่าเป็นจริง หรือ เห็นว่าเป็นจริง, เห็นว่ามีค่า, เป็นต้น เรามาดูการใช้ believe in something/someone, believe in yourself ตัวอย่างประโยค และความหมายกันนะคะ Continue reading believe in something/someone, believe in yourself ตัวอย่างประโยค

verb + preposition in/into/with/to/on ตัวอย่างประโยค คำแปลคำศัพท์

สำหรับตอนนี้เราจะไปดูการใช้ verb + preposition in/into/with/to/on ต่อจากตอนก่อนหน้านี้ (เรื่องการใช้ verb + preposition to/at , verb + preposition about/for/of/after และ verb + preposition of/for/from/on ) เราไปดูการใช้ verb + preposition in/into/with/to/on  คำศัพท์ ตัวอย่างประโยคพร้อมคำแปลกันได้เลยค่ะ Continue reading verb + preposition in/into/with/to/on ตัวอย่างประโยค คำแปลคำศัพท์