แบบฝึกหัดการใช้ used to, to be used to, get used to พร้อมเฉลย

แบบฝึกหัดการใช้ used to, to be used to, get used to พร้อมเฉลย เราได้เรียนเรื่องการใช้  used to (do) และ การใช้ to be used to / get used to (something/doing something) กันไปแล้วตอนนี้เราไปทดสอบความรู้ด้วยการทำแบบฝึกหัดกันบ้าง เพื่อนๆ ทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเลื่อนลงไปดูเฉลยแบบฝึกหัดนะคะ Continue reading แบบฝึกหัดการใช้ used to, to be used to, get used to พร้อมเฉลย

การใช้ used to (do) ตัวอย่างประโยค ประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสธ

การใช้ used to (do) ตัวอย่างประโยค, ประโยคคำถาม, และ ประโยคปฏิเสธ เราใช้ used to do something บอกว่าในอดีตเคยทำบางสิ่งอย่างต่อเนื่อง (ปัจจุบันไม่ได้ทำแล้ว) และยังใช้ used to … เพื่อบอกว่าสิ่งนั้นๆ เคยเป็นอย่างนั้นในอดีต ประโยคคำถามเราใช้รูปประโยค Did (you) use to … ประโยคปฏิเสธใช้ didn’t use to หรือ used not to ก็ได้ something used to happen มีความหมายว่าในอดีตเคยมีการกระทำหรือเกิดเหตุการณ์บางอย่าง เรามาดูรายละเอียดการใช้ used to (do) พร้อมกับตัวอย่างประโยค และการแต่งประโยคคำถาม กับ ประโยคปฏิเสธ ไปด้วยกันเลยนะคะ Continue reading การใช้ used to (do) ตัวอย่างประโยค ประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสธ

การใช้ to be used to / get used to (something, doing something)

การใช้ to be used to / get used to (something, doing something) เราใช้ในความหมายว่าเคยชินกับบางสิ่งบางอย่าง หรือ การกระทำบางอย่าง หลัง to be used to / get used to เราจะไม่ใช้รูป infinitive แต่ใช้ gerund (-ing) อย่าสับสนระหว่าง I am used to doing (แปลว่า ฉันชินกับการทำ) กับ I used to do (แปลว่าฉันเคยทำ) ต่างกันทั้งโครงสร้างและความหมายเลยนะคะ เรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้พร้อมกับดูตัวอย่างประโยคการใช้ to be used to / get used to (something, doing something) ไปพร้อมๆ กันเลยค่ะ Continue reading การใช้ to be used to / get used to (something, doing something)

แบบฝึกหัด preposition + gerund (-ing) พร้อมเฉลย

แบบฝึกหัด preposition + gerund (-ing) พร้อมเฉลย สำหรับตอนนี้เรามาทบทวนเรื่องการใช้ preposition + gerund (-ing) โดยการฝึกทำแบบฝึกหัดกันดีกว่า ลองทำแบบฝึกหัดให้เสร็จทุกข้อก่อนแล้วค่อยเลื่อนไปดูคำเฉลยได้ในตอนท้ายนะคะ หรือเพื่อนๆ อาจจะย้อนไปดูเรื่องการใช้ preposition + gerund (-ing) ก่อนแล้วค่อยกลับมาทำแบบฝึกหัดนี้ก็ได้ค่ะ Continue reading แบบฝึกหัด preposition + gerund (-ing) พร้อมเฉลย

แบบฝึกหัด Prefer | Would prefer | Would rather พร้อมเฉลย

แบบฝึกหัด Prefer, Would prefer, Would rather พร้อมเฉลยแบบฝึกหัด ตอนที่แล้วเราเรียนเรื่อง การใช้ Prefer | Would prefer | Would rather และตัวอย่างประโยคกันไปแล้ว เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เรามาทำแบบฝึกหัดการใช้ Prefer, Would prefer, Would rather กันดู เพื่อนๆ ลองพยายายามทำแบบฝึกหัดให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเลื่อนไปดูเฉลยคำตอบในตอนท้ายๆ นะคะ Continue reading แบบฝึกหัด Prefer | Would prefer | Would rather พร้อมเฉลย

การใช้ Prefer | Would prefer | Would rather และตัวอย่างประโยค

การใช้ Prefer, Would prefer กับ Would rather และตัวอย่างประโยค คำว่า prefer แปลว่า ชอบ, โอนเอียง(หรือฝักใฝ่)ไปในทาง… โดยปกติแล้วการใช้ Prefer, Would prefer กับ Would rather เรามักจะใช้กันบ่อยในความหมายว่าชอบอะไรอย่างหนึ่งมากกว่าอีกอย่างหนึ่ง ตอนนี้เราจะมาดูลักษณะการใช้ Prefer, Would prefer กับ Would rather ในแต่ละรูปแบบ และดูตัวอย่างประโยคไปพร้อมกันเลยนะคะ Continue reading การใช้ Prefer | Would prefer | Would rather และตัวอย่างประโยค

แบบฝึกหัด gerund and infinitive พร้อมเฉลย

เราได้พูดถึงเรื่องการใช้ gerund and infinitive กันมาหลายตอนแล้ว ต่อไปมาดูแบบฝึกหัด gerund and infinitive พร้อมเฉลยกันบ้างดีกว่านะคะ เพื่อนๆ ลองฝึกทำแบบฝึกหัดดูก่อนแล้วค่อยเลื่อนไปดูเฉลยในตอนท้ายนะคะ Continue reading แบบฝึกหัด gerund and infinitive พร้อมเฉลย

ตัวอย่างประโยค gerund and infinitive

ตอนนี้เรามาดูตัวอย่างประโยค gerund and infinitive เพิ่มเติมกันต่อจากตอนที่แล้วเรื่อง การใช้ Gerund and Infinitive ต่างกันอย่างไร ถ้าเราได้เห็นความหมายจากตัวอย่างประโยค gerund and infinitive ยิ่งมากเท่าไรก็จะช่วยให้เข้าใจและจำรูปแบบการใช้ gerund and infinitive ได้ดียิ่งขึ้นนะคะ Continue reading ตัวอย่างประโยค gerund and infinitive

การใช้ gerund and infinitive ต่างกันอย่างไร

การใช้ gerund and infinitive ต่างกันอย่างไร คำกริยาบางคำตามด้วย gerund ได้ คำกริยาบางคำตามด้วย infinitive ได้ คำกริยาบางคำสามารถตามด้วย gerund หรือ infintive ก็ได้โดยให้ความหมายเหมือนกันแต่คำกริยาบางคำเมื่อตามด้วย gerund กลับให้ความความที่ต่างไปจากการตามด้วย infinitve ด้วยเหตุนี้ทำให้พวกเราสับสน ไม่รู้จะเลือกใช้คำไหนดี ตอนนี้เราจะมาเปรียบเทียบการใช้ gerund and infinitive ให้เห็นกันชัดๆ ว่า gerund and infinitive ต่างกันอย่างไร หรือ เหมือนกันตรงไหนบ้าง แล้วเราจะเลือกใช้คำไหนดี พร้อมแล้วไปดูกันได้เลยค่ะ Continue reading การใช้ gerund and infinitive ต่างกันอย่างไร

การใช้ Infinitive without to และตัวอย่างประโยค

การใช้ Infinitive without to และตัวอย่างประโยค

Infinitive without to คืออะไร?

  • Infinitive without to มีรูปมาจากคำกริยารูปปกติ หรือ คำกริยาช่อง 1 ที่ไม่มี “to” นำหน้า
  • รูปกริยาที่ใช้สำหรับ infinitive wihtout to จะเป็นรูปกริยาช่องที่ 1 (V1) ที่ไม่ผันรูปไปตาม tense(กาล) และ/หรือ ประธาน(subject) ไม่มีการเติม -s หรือ -es
  • เราอาจเรียก infinitive without to นี้ว่าเป็น bare infinitive เนื่องจากมันไม่มี “to” นำหน้า และไม่มีการผันรูปไปตามสิ่งใดๆ ทั้งสิ้น
  • ตัวอย่างของ infinitive without to เช่น be, do, walk, wait, come เป็นต้น

Continue reading การใช้ Infinitive without to และตัวอย่างประโยค