แบบฝึกหัดการเปลี่ยน active voice เป็น passive voice พร้อมเฉลย

แบบฝึกหัดการเปลี่ยน active voice เป็น passive voice พร้อมเฉลย – ดูเนื้อหาจากเรื่อง การเปลี่ยน Active Voice เป็น Passive Voice 12 Tense และตัวอย่าง Continue reading แบบฝึกหัดการเปลี่ยน active voice เป็น passive voice พร้อมเฉลย

การเปลี่ยน Active Voice เป็น Passive Voice 12 Tense และตัวอย่าง

ตอนที่แล้วเราทำความรู้จักกับ active voice และ passive voice กันไปแล้ว ตอนนี้เรามาดูหลักการเปลี่ยน active voice ไปเป็น passive voice รูปแบบต่างๆ ทั้ง 12 tense นะคะ

สำหรับเพือนๆ ที่ยังไม่ได้ดูตอนที่แล้วก็สามารถเข้าไปดูก่อนก็ได้นะคะ ตามนี้เลยค่ะ — Active voice และ passive voice คืออะไร มีหลักการใช้อย่างไร ใช้ตอนไหน Continue reading การเปลี่ยน Active Voice เป็น Passive Voice 12 Tense และตัวอย่าง

Active voice และ passive voice คืออะไร มีหลักการใช้อย่างไร ใช้ตอนไหน

Active voice และ passive voice คืออะไร มีหลักการใช้อย่างไร – active voice คืออาการกริยาของประโยคตามปกติแบบที่เราคุ้นเคย มีประธานของประโยคเป็นผู้ทำอะไรบางอย่าง ส่วน passive voice คืออาการกริยาของประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ หลักการคือ passive voice จะเปลี่ยนเอากรรมของประโยคปกติมาเป็นประธานแล้วเปลี่ยนรูปกริยาเพื่อบอกว่าประธานเป็นผู้ถูกกระทำ เพื่อให้เข้าใจง่ายๆ ลองดูตัวอย่างประโยคต่อไปนี้นะคะ Continue reading Active voice และ passive voice คืออะไร มีหลักการใช้อย่างไร ใช้ตอนไหน

แบบฝึกหัด ข้อสอบ causative verbs; causative form พร้อมเฉลย

แบบฝึกหัด ข้อสอบ causative verbs; causative form พร้อมเฉลย – หลังจากทบทวนเนื้อหาเรื่อง การใช้ causative verbs; causative form กันไปแล้ว ตอนนี้เราลองมาทดสอบความรู้ด้วยการทำข้อสอบ causative verbs; causative form เป็นแบบฝึกหัดทบทวนกัน (บางข้อเป็นข้อสอบ TOEIC เรื่อง causative ด้วยนะ) เพื่อนๆ พยายามทำข้อสอบ/แบบฝึกหัดให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเลื่อนไปดูคำเฉลยข้อสอบ/แบบฝึกหัดในตอนท้ายนะคะ Continue reading แบบฝึกหัด ข้อสอบ causative verbs; causative form พร้อมเฉลย

สรุปเนื้อหาการใช้ causative verbs; causative form ตัวอย่างประโยค

สรุปเนื้อหาการใช้ causative verbs; causative form และตัวอย่างประโยคพร้อมคำแปล – causative verbs เป็น verb ที่ใช้บอกว่าประธานของประโยคให้ใครบางคนทำบางสิ่งบางอย่าง โดยที่ประธานของประโยคไม่ได้เป็นผู้ลงมือทำเองแต่เป็นคนบอกให้คนอื่นทำ causative verbs ที่เรามักเจอบ่อยๆ ได้แก่ have, get, let, make, help เรามาดูลักษณะโครงสร้าง causative form ของ causative verbs แต่ละคำและตัวอย่างประโยคกันค่ะ Continue reading สรุปเนื้อหาการใช้ causative verbs; causative form ตัวอย่างประโยค

ข้อสอบ have someone do something / get someone to do something

ข้อสอบเรื่อง have someone do something / get someone to do something พร้อมเฉลย – คราวก่อนเราทบทวนเรื่อง การใช้ have someone do something / get someone to do something โครงสร้างและตัวอย่างประโยค กันไปแล้ว ตอนนี้เราลองมาทดสอบความรู้ด้วยการทำข้อสอบเป็นแบบฝึกหัดทบทวนกันบ้าง (บางข้อเป็นข้อสอบ TOEIC เรื่อง causative ด้วยนะเธอ…) เพื่อนๆ พยายามทำข้อสอบ/แบบฝึกหัดให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเลื่อนไปดูคำเฉลยข้อสอบ/แบบฝึกหัดในตอนท้ายนะคะ Continue reading ข้อสอบ have someone do something / get someone to do something

ประโยค have someone do something และ get someone to do something

การใช้ have someone do something และ get someone to do something โครงสร้างและตัวอย่างประโยค – คราวก่อนเราพูดถึงการใช้ have และ get เป็น causative verbs ในรูปแบบ have/get something done กันไปแล้ว คราวนี้เรามาดูการใช้ have และ get ในรูปแบบ have someone do something และ get someone to do something กันบ้างนะคะ Continue reading ประโยค have someone do something และ get someone to do something

แบบฝึกหัด have/get something done พร้อมเฉลย

แบบฝึกหัด have/get something done พร้อมเฉลย — ตอนที่แล้วเราได้ทบทวนเรื่อง การใช้ have/get something done และโครงสร้างกับตัวอย่างประโยค กันไปแล้ว คราวนี้เรามาทดลองทำแบบฝึกหัดเรื่องการใช้ have/get something done กันบ้างนะคะ เพื่อนๆ ลองทำแบบฝึกหัดให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเลื่อนไปดูเฉลยในตอนท้ายกันนะคะ Continue reading แบบฝึกหัด have/get something done พร้อมเฉลย

การใช้ have/get something done โครงสร้างและตัวอย่างประโยค

การใช้ have/get something done โครงสร้างประโยค Subject + have/get + object + past participle (V3) และตัวอย่างประโยค — การใช้ have/get something done ใช้บอกว่ามีการให้ใครทำบางสิ่งบางอย่างให้โดยที่ประธานของประโยคไม่ได้เป็นผู้ลงมือทำเองแต่เป็นคนบอกให้คนอื่นทำ ไม่ว่าจะด้วยการว่าจ้าง, ขอร้อง, ชักจูง, สั่ง, เป็นต้น Continue reading การใช้ have/get something done โครงสร้างและตัวอย่างประโยค

แบบฝึกหัด Phrasal Verbs PUT พร้อมเฉลย และคำแปลอธิบายความหมายศัพท์

แบบฝึกหัด Phrasal Verbs PUT พร้อมเฉลย และคำแปลอธิบายความหมายศัพท์ — ดูเนื้อหาเรื่อง การใช้ phrasal verbs CALL ในความหมายต่างๆ ที่ควรรู้ เพื่อนๆ ลองทำแบบฝึกหัดการใช้ Phrasal Verbs PUT ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเลื่อนลงไปดูคำตอบเฉลยแบบฝึกหัดในตอนท้ายนะคะ Continue reading แบบฝึกหัด Phrasal Verbs PUT พร้อมเฉลย และคำแปลอธิบายความหมายศัพท์