การใช้ direct and indirect object กรรมตรง กรรมรอง ประโยคตัวอย่าง

สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาดูเนื้อหาเรื่องการใช้ direct and indirect object กรรมตรง กรรมรอง และประโยคตัวอย่างกันนะคะ เพื่อให้เข้าใจว่า Direct and indirect Object คืออะไร? เรามาดูตัวอย่างประโยค direct object – indirect object (กรรมตรง-กรรมรอง) นี้ก่อนนะคะ

(1) She gave her brother the newspaper.
(2) She gave the newspaper to her brother.

ในตัวอย่างประโยคทั้งสอง a newspaper เป็นสิ่งที่ถูกให้ เป็นกรรมตรง (direct object) ส่วน her brother เป็นบุคคลที่ได้รับ เป็นกรรมรอง (indirect object)

ประโยคทั้งสองข้างบนเขียนได้ถูกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษทั้งคู่
– ในประโยคแรก(1) เราเชื่อม direct object หรือกรรมตรง (a newspaper) กับ inderect object หรือกรรมรอง (her brother)ด้วยบุพบท to
– ในประโยคสอง(2) เรานำเอา inderect object (กรรมรอง) มาไว้หน้า direct object (กรรมตรง) และตัดบุพบท to ทิ้ง

ประโยคทั้งสองข้างบน “มี Object (กรรม) คือผู้ที่ถูกกระทำในประโยค 2 ประเภท กรรมตรง (direct object) คือ object ที่ถูกกระทำโดยตรง และ กรรมรอง (indirect object) คือ object ที่ถูกกระทำทางอ้อม” เพื่อให้เข้าใจความหมายของ direct and indirect object กรรมตรง กรรมรอง ดียิ่งขึ้น เรามาดูประโยคตัวอย่าง direct and indirect object นี้กัน
– He talked to her yesterday. (her ถูกพูดด้วยโดยตรง จึงเป็น direct object หรือกรรมตรง)
– He also gave her the ring. (ring คือกรรมตรงที่ถูกมอบให้กรรมรองคือ her)

เรามาดูประโยคตัวอย่างการใช้ direct and indirect object (กรรมตรง กรรมรอง) เพิ่มเติมกันอีกสักหน่อยนะคะ

He gave a present to her. (เขาให้ของขวัญแก่เธอ)
He gave her a present.
[a present = direct object (กรรมตรง) / her = indirect object (กรรมรอง)]

Tanggwa sent an email to her friend. (แตงกวาส่งอีเมล์ถึงเพื่อน)
Tanggwa sent her friend an email.
[an email = direct object (กรรมตรง) / her friend = indirect object (กรรมรอง)]

I read a story to the children. (ฉันอ่านเรื่องให้เด็กๆฟัง)
I read the children a story.
[a story = direct object (กรรมตรง) / the children = indirect object (กรรมรอง)]

I bought something for my sister. (ฉันซื้อของให้น้องสาว)
I bought my sister something.
[something = direct object (กรรมตรง) / mysister = indirect object (กรรมรอง)]

We cooked a meal for everybody.
We cooked everybody a meal.
[a meal = direct object (กรรมตรง) / everybody = indirect object (กรรมรอง)]

I’ll get your book for you.
I’ll get you your book.
[your book = direct object (กรรมตรง) / you = indirect object (กรรมรอง)]

He fetched the newspaper for his father.
He fetched his father the newspaer.
[the newspaper = direct object (กรรมตรง) / his father = indirect object (กรรมรอง)]

She bought some toys for them.
She bought them some toys.
[some toys = direct object (กรรมตรง) / them = indirect object (กรรมรอง)]

จากตัวอย่าง direct and indirect object (กรรมตรง กรรมรอง) ข้างบนเราสามารถสรุปประโยคโครงสร้าง direct and indirect object (กรรมตรง กรรมรอง) ได้เป็นสองรูปแบบคือ
รูปแบบโครงสร้างที่ 1 Subject + Verb + Indirect object + Direct object
รูปแบบโครงสร้างที่ 2 Subject + Verb + Direct object + to/for + Indirect object

ทีนี้ลองมาดูประโยคตัวอย่างการใช้ direct and indirect object (กรรมตรง กรรมรอง) เป็นประโยคคำถามกันบ้าง

Who teaches you English? (ใครสอนภาษาอังกฤษให้คุณ)
Can you tell me the time? (ช่วยบอกเวลาให้ฉันหน่อยได้ไหม)
Can you lend me two hundred baht? (ให้ผมยืมสองร้อยบาทได้ไหม)

เป็นอย่างไรบ้างคะ หลังจากที่ได้ดู “เนื้อหาและตัวอย่างการใช้ direct and indirect object กรรมตรง กรรมรอง” กันไปแล้วตอนนี้เราก็รู้กันแล้วนะคะว่า “Direct and indirect Object คืออะไร?” และมี “หลักการใช้ direct and indirect object กรรมตรง กรรมรอง” อย่างไร ก็พอสมควรนะคะสำหรับตอนนี้ คราวหน้าเราลองมาทำแบบฝึกหัดกรรมตรง กรรมรอง (direct and indirect object) เพื่อทดสอบความรู้กันดีกว่า ขอบคุณที่ติดตามอ่านนะคะ สวัสดีค่ะ

2 thoughts on “การใช้ direct and indirect object กรรมตรง กรรมรอง ประโยคตัวอย่าง

Leave a Reply