ส.ค. 14, 2008 Posted in คอมพิวเตอร์singleวิชาการ by รัตนาภรณ์

สังคมสารสนเทศ

สวัสดีอีกครั้งค่ะเพื่อนเด็ก เพื่อนวัยรุ่นและเยาวชน ที่น่ารักทุกๆ คน คราวก่อน "แตงกวาดอทคอม " ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ "สารสนเทศ" ซึ่งใช้กันอย่างกว้างขวางในวงการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีไปบ้างพอสมควร เพื่อไม่ให้ขาดตอนคราวนี้เรามาจะมาว่ากันต่อด้วยเรื่อง "สังคมสารสนเทศ" นะคะ ก็ขออนุญาตนำเนื้อหาจาก NECTEC มาให้อ่านกันเลยดีกว่าค่ะ ไปอ่านเจอมาพอดีเห็นว่าน่าสนใจดี ลองอ่านดูนะคะ


สังคมสารสนเทศ หรือสังคมแห่งข่าวสาร (The Information Society) เป็นสังคมที่มีการนำสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ มาช่วยตัดสินใจ เพื่อดำเนินกิจกรรมทั้งเพื่อตนเอง องค์กร สังคมและชุมชน ทั้งนี้สามารถกล่าวได้ว่าโลกในยุคปัจจุบัน คือ ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของสังคมสารสนเทศนั่นเอง โดยสิ่งสำคัญที่ทำให้ได้สารสนเทศที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการ ทันเวลา และสามารถประกอบการตัดสินใจ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เรียกกันย่อๆ ว่า IT ทั้งนี้ประกอบด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ผสมผสานกัน เช่น
    * เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology)
    * เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล (Communication Technology)
ทั้งนี้บุคคลต่างๆ ในสังคมแห่งใหม่นี้ จำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้านความรู้และทักษะเพื่อสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ได้

คุณลักษณะของสังคมสารสนเทศ

   * เป็นสังคมที่มีการใช้สารสนเทศ โดยเน้นด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นปัจจุบันหลัก
    * เป็นสังคมที่มีการใช้ IT เพื่อการได้มา จัดเก็บ ประมวลผล สืบค้น และเผยแพร่สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
    * เป็นสังคมที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ที่มี Microprocessor เป็นตัวควบคุมการทำงาน
    * เป็นสังคมที่ผู้ใช้สามารถใช้ IT ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับ "สารสนเทศ" นั้นมีมากมายไม่เราสามารถบรรยายได้จบสิ้น  แล้วถ้ามีโอกาสจะนำประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ "สารสนเทศ" มาเล่าสู่กันฟังอีกค่ะ อย่าลืมติดตามอ่านกันนะคะ สวัสดีค่ะ

.
.

Sponsor’s Links: Bosch Random Orbit Sander | Dewalt Random Orbit Sander | Makita Random Orbit Sander | Porter Cable Random Orbit Sander

 

 
 

 
 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.