การใช้ take place; take up; take down ตัวอย่างประโยค+คำแปล

การใช้ phrasal verbs; take place; take up; take down ในความหมายต่างๆ พร้อมตัวอย่างประโยค และคำแปลความหมาย

Take place

การใช้ phrasal verb – take place ในความหมายที่ใช้กันโดยทั่วไป คือ

Take place = เกิดขึ้น ตัวอย่างประโยคเช่น

Some strange things had taken place in that old castle.
มีสิ่งประหลาดบางอย่างเกิดขึ้นในปราสาทเก่าแก่แห่งนั้น
Let me know where the ceremony will take place.
ช่วยบอกให้ฉันรู้ด้วยว่าพิธ๊จะจัดขึ้นที่ไหน

นอกจากนี้ยังมีการใช้ phrasal verb – take place ในความหมายอื่นๆ อย่างเช่น

Take (someone’s or something’s) place = เปลี่ยนมาแทนบางคนหรือบางสิ่ง ตัวอย่างประโยคเช่น

These glasses will have to take the place of wine goblets.
แก้วพวกนี้จะต้องถูกใช้แทนที่แก้วไวน์ทรงสูง
Somsri took her sister’s place in line.
สมศรีขยับเอาน้องสาวของเธอมาแทนที่ในแถว

Take up

การใช้ phrasal verb – take up ในความหมายที่ใช้กันโดยทั่วไป คือ

Take up = เริ่มต้นทำบางอย่างใหม่ (งานอดิเรก, การเรียนเสริม, การฝึกฝน, เป็นต้น) ตัวอย่างประโยคเช่น

I’ve taken up knitting.
ฉันได้เริ่มถักไหมพรมแล้ว
I’m taking up cycling to work as a way of getting a bit more exercise.
ฉันเริ่มปั่นจักรยานไปทำงานเพื่อเป็นการออกกำลังกายอีกทาง
When did you take this hobby up?
เมื่อไรเธอจึงจะเริ่มทำงานอดิเรกนี้เสียที

นอกจากนี้ยังมีการใช้ phrasal verb – take up ในความหมายอื่นๆ อย่างเช่น

Take up = ยกออกไป ตัวอย่างประโยคเช่น

We have to take up the old carpet and sand the floor.
เราต้องรื้อเอาพรมเก่านี้ออกไปแล้วขัดพี้นใหม่

Take something up (with someone) = ยกประเด็นขึ้นมาหารือกัน ตัวอย่างประโยคเช่น

This is a very complicated problem. I’ll have to take it up with the office manager.
นี่เป็นปัญหาที่ซับซ้อนมาก ฉันจะต้องนำไปหารือกับผู้จัดการสำนักงาน
She’ll take up this problem with the owner in the morning.
เธอจะถกปัญหานี้กับเจ้าของในตอนเช้า

Take up = แก้ไขเสื้อผ้า เช่น ยกชายเสื้อขึ้น, ยกชายกระโปรงขึ้น ตัวอย่างประโยคเช่น

The skirt is too long. I’ll have to take it up.
กระโปรงนี้มันยาวเกินไป ฉันจะต้องยกขอบมันขึ้น
I have to take up the hem of this coat.
ฉันต้องยกชายเสื้อโค๊ทตัวนี้ขึ้น

Take up = ดูดซับน้ำ ตัวอย่างประโยคเช่น

These large trees are taking up all the water in the soil.
ต้นไม้ขนาดใหญ่เหล่านี้กำลังดูดน้ำทั้งหมดในดิน
This old sponge doesn’t take much water up.
ฟองน้ำเก่าอันนี้มันไม่ดูดซับน้ำแล้ว

Take up = รับข้อเสนอ, รับเดิมพัน, รับคำท้า ตัวอย่างประโยคเช่น

No one wanted to take up that bet.
ไม่มีใครต้องการที่จะวางเดิมพันนั้นเลย

Take up = กลับมาทำบางอย่างต่อ (หลังจากที่ถูกขัดจังหวะให้หยุดไป) ตัวอย่างประโยคเช่น

We must take up our work again.
เราต้องกลับมาทำงานกันต่อ

Take down

การใช้ phrasal verb – take up ในความหมายที่ใช้กันโดยทั่วไป คือ

Take down = ย้ายคนหรือสิ่งของลงมาจากที่สูง ตัวอย่างประโยคเช่น

Take your sister down from the table this instant!
เอาตัวน้องสาวของเธอลงจากโต๊ะเดี๋ยวนี้เลย!
After the sale they took down all the signs.
หลังสิ้นสุดการลดราคาขายพวกเขาก็ปลดป้ายทั้งหมดลง

Take down = จดบันทึก ตัวอย่างประโยคเช่น

Take down the most important information.
จดบันทึกใจความสำคัญส่วนใหญ่เอาไว้
Please take down all these price quotations.
ช่วยจดบันทึกข้อเสนอราคาทั้งหมดนี้ไว้ด้วย

นอกจากนี้ยังมีการใช้ phrasal verb – take down ในความหมายอื่นๆ อย่างเช่น

Take down = บั่นทอนความมั่นใจหรือความหยิ่งลำพองของใครบางคนลง ตัวอย่างประโยคเช่น

The opposing team really took him down during the final game.
ทีมคู่แข่งทำให้เขาเสียความมั่นใจจริงๆ ในช่วงท้ายเกม
They were so good that they took down each member of our debate team.
พวกเขาทำได้ดีจนสมาชิกในทีมโต้วาทีของเราเสียความมั่นใจ

Take something down = รื้อถอนบางสิ่งออก, รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ตัวอย่างประโยคเช่น

In the morning, we took down the tents and put them in our backpacks.
ในตอนเช้าเราเอาเต็นท์ลงแล้วเก็บในกระเป๋าเป้ของเรา
They plan to take all these buildings down and turn the land into a park.
พวกเขาวางแผนที่จะรือถอนอาคารเหล่านี้แล้วเปลี่ยนพื้นที่เป็นสวนสาธารณะ

Take down = ทำลายโอกาส, ขัดขวางไม่ให้ประสบความสำเร็จ ตัวอย่างประโยคเช่น

The ad campaign was intended to be a take-down of the tobacco industry.
แคมเปญโฆษณานี้มีจุดประสงค์ที่จะขัดขวางการเติบโตของอุตสาหกรรมยาสูบ

อ่านจบแล้วเพือนๆ อย่าลืมเข้าไปทดสอบความรู้กันด้วยนะคะ มีตัวอย่างประโยคให้ทำความเข้าใจอีกเยอะเลยค่ะ — แบบฝึกหัด Phrasal Verbs TAKE พร้อมเฉลย และคำแปลอธิบายความหมายศัพท์

*** ดูเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง
การใช้ take in; take out; take off; take away ตัวอย่างประโยค คำแปล
การใช้ take after, take on, take over ตัวอย่างประโยค คำแปล
การใช้ Phrasal Verbs TAKE มีอะไรบ้างที่ควรรู้ ตัวอย่างประโยค คำแปล
GET กับ TAKE ใช้ต่างกันอย่างไร
หลักการใช้ Phrasal Verbs