Get Up กับ Wake Up ใช้ต่างกันอย่างไร ตัวอย่างประโยค คำแปลความหมาย

หลายคนสงสัยว่า Get Up กับ Wake Up ใช้ต่างกันอย่างไร เมื่อพูดถึงการตื่นนอน คำว่า Wake Up หมายถึงตื่นจากการนอนหลับหรือตื่นลืมตา ส่วนคำว่า Get Up หมายถึงลุกจากเตียงหรือลุกจากที่นอน ลองดูตัวอย่างประโยคต่อไปนี้นะคะ

I always wake up at 6 am, but I don’t get up until 6:30.
ความหมายคือ “ฉันมักจะตื่นนอนตอนหกโมง แต่ยังไม่ลุกจากเตียงจนกว่าจะหกโมงครึ่ง”

I wake up around 6 o’clock but I don’t get up until around 6:30. I like to lie in bed reading before I start my day.
ฉันตื่นประมาณหกโมงเช้า แต่ยังไม่ลุกจนกว่าจะถึงหกโมงครึ่ง ฉันชอบนอนอยู่บนเตียงอ่านหนังสือก่อนเริ่มวันใหม่

จากตัวอย่างประโยคข้างต้นจะเห็นได้ว่าเราใช้ Wake Up กับ Get Up ในความหมายทึ่ต่างกัน

Wake up = ตื่นจากการนอนหลับ หรือ ลืมตาตื่น

เราอาจจะลืมตาตื่นเอง หรือ มีอะไรมาปลุกให้เราตื่นเช่นนาฬิกาปลุก, มีคนมาปลุก, หรือมีอะไรมารบกวนให้ตื่นเป็นต้น ตัวอย่างประโยคเช่น

Why am I still tired when I wake up?
ทำไมฉันยังรู้สึกเหนื่อยเมื่อตื่นนอน
My alarm clock rang and I woke up immediately.
นาฬิกาปลุกของฉันดังขึ้นแล้วฉันก็ตื่นทันที
When she woke up, she no longer had a headache.
เมื่อเธอตื่นขึ้นเธอก็ไม่ปวดหัวอีกแล้ว
Pranee didn’t wake up until her mother woke her.
ปราณีไม่ยอมตื่นจนกระทั่งแม่ของเธอปลุก
I hope she wakes up soon, we have to go.
ฉันหวังว่าเธอจะตื่นเร็วๆ นะ เราต้องไปแล้ว

Wake (someone) up = ปลุกใครบางคนให้ตื่นจากหลับ

บุคคล (someone) ที่เป็น object (กรรม) ที่อยู่ระหว่าง wake กับ up มักจะใช้เป็น object pronoun (คำสรรพนาม) มากกว่าที่จะใช้เป็น noun (คำนาม) หรือ ชื่อโดยตรง ตัวอย่างประโยคเช่น

The sound of the baby crying woke me up.
เสียงเด็กร้องไห้ทำให้พวกเราตื่น
Please don’t wake me up until noon.
กรุณาอย่าปลุกฉันจนกว่าจะเที่ยงนะ
A loud noise outside her bedroom window woke her up.
เสียงดังรบกวนนอกหน้าต่างห้องนอนทำให้เธอตื่น
Sutee woke his friend up by throwing a bucket of water on him.
สุธีปลุกเพื่อนของเขาด้วยการสาดถังน้ำไปบนตัวเขา
A strong earthquake woke us up.
แผ่นดินไหวรุนแรงทำให้เราตื่น

นอกจากนี้ wake up ยังใช้ในความหมาย เริ่มเข้าใจ, บอกให้เข้าใจ หรือ เตือนให้ระวังได้ด้วย ตัวอย่างประโยคเช่น

We suddenly woke up to the fact that the family business was failing.
ในที่สุดเราก็เข้าใจความจริงว่าธุรกิจครอบครัวล้มเหลว
Try to wake up the students to their responsibilities.
พยายามบอกให้นักเรียนรู้จักหน้าที่รับผิดชอบของพวกเขาด้วย
We tried to wake them up to the dangers.
พวกเราพยายามเตือนพวกเขาถึงอันตรายต่างๆ

Get up = ลุกจากเตียง, ลุกจากที่นอน ตัวอย่างประโยคเช่น

The first thing I do when I get up is go to the toilet.
สิ่งแรกที่ฉันทำเมื่อลุกจากที่นอนคือเข้าห้องน้ำ
Somchai gets up from his bed and goes straight to the bathroom.
สมชายลุกจากเตียงนอนแล้วเดินตรงไปห้องอาบน้ำ
This morning I got up earlier than normal.
เช้านี้ฉันตื่นเช้ากว่าปกติ
I got up in the middle of the night to find myself another blanket because I was cold.
ฉันลุกขึ้นมากลางดึกเพื่อไปหาผ้าห่มมาอีกผืนเพราะฉันหนาว

Get up ยังหมายถึง ยีนขึ้น, ลุกจากเก้าอี้, พื้น, ฯลฯ ตามบริบทของเนื้อหาใจความ ตัวอย่างประโยคเช่น

Come on, kids, get up—it’s time to go.
มาเร็วเด็กๆ ลุกขึ้น – ได้เวลาไปกันแล้ว
I got up from the chair and turned the light on.
ฉันลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วเปิดไฟ

Get up ยังใช้ในความหมายอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย อย่างเช่น

You can reach the higher shelf if you get up on that stool.
คุณสามารถเอื้อมถึงชั้นที่สูงขึ้นไปได้อีกถ้าคุณขึ้นยืนบนม้านั่งตัวนั้น
The temperature got up to 100 degrees.
อุณหภูมิสูงถึง 100 องศา
This floor is restricted—How did you get up here?
ชั้นนี้เป็นเขตหวงห้าม – คุณขึ้นมาที่นี่ได้ยังไง?
It took an hour to get up the mountain.
มันใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการปีนขึ้นเขา
Let’s get a team up and enter the tournament.
มารวมกันจัดตั้งทีมขึ้นแล้วเข้าร่วมการแข่งขันกันเถอะ
She got herself up in a bizarre outfit.
เธอแปลงโฉมมาในชุดที่ฉูดฉาด

ดูเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง
การใช้ Get Across, Get Over ตัวอย่างประโยค + คำแปลความหมาย
การใช้ Get In, Get On, Get Out Of, Get Off กับการขึ้นลงรถ, พาหนะ
Phrasal verbs; Get In, Get On, Get Out, Get Off ตัวอย่างประโยค
หลักการใช้ Phrasal Verbs

One thought on “Get Up กับ Wake Up ใช้ต่างกันอย่างไร ตัวอย่างประโยค คำแปลความหมาย

Comments are closed.